Zápisky Miroslava Zelenky

    Můj vzor Paul Brunton pracoval obdobně jako já, tedy přesněji já pracuji obdobně jako on. Jednotlivé informace a nápady

Pravděpodobná varianta reinkarnace společnosti

Pravděpodobná varianta reinkarnace společnosti a harmonizace egregoru slovanství      V jednom z minulých článků jsem mluvil o reinkarnaci společnosti

Reinkarnace duše a reinkarnace společnosti

   Reinkarnace je jeden ze základních konceptů mé filozofie a věnoval jsem se tomuto tématu již vícekrát. Je však nutno

Podstata Teoversa z různých úhlů pohledu

   Naše schopnost vnímat v nerozšířeném stavu vědomí Teoversum či svět v jeho komplexnosti je velmi omezena úrovní našeho vědomí,

Probuzení osvícení intuice

     K práci na sobě i změně okolního světa je potřebné mít přiměřeně otevřené (nezablokované) první tři čakry. Srdeční

Reptilodi a Slované

     Protože občas při některém z pořadů označím někoho za reptíka, tj. za reptiloida, aniž bych blíže uvedl, co