Odpovědi na dotazy

   Jaký je vztah (přímá či nepřímá úměrnost) frekvence vibrací vědomí (duše) vůči frekvenci kmitání mozkových vln? Napřed ale trochu

K článku Mysl – tvůrce času

Aloha,chtěla jsem Vám tímto poděkovat za skvělé vyjádření či popsání “Mysl (vědomí) – tvůrce času”. Je úžasné, že čím člověk