Principy tolerance

Principy tolerance   Jak jsem již uvedl v jednom článku, vytvořil jsem si pracovní hypotézu, že ve známých dějinách lidstva byly

Fraktální uspořádání Teoversa

Fraktální uspořádání Teoversa (Boha, Universa, Bytí, Vědomí)   Již v několika svých článcích jsem se věnoval myšlence o fraktálním uspořádání časoprostoru

2012 – Co když…?

V současné době prožíváme velmi zajímavé období, spojované a ovlivňované jedním významným datem. Jedná se o datum 21.12.2012, kdy končí