Parazitické kvazibytosti

Další příčinou životních či zdravotních potíží bývají parazitické kvazibytosti. U těchto bytostí/programů nemá smysl rozhovor, protože jednají pouze v rámci algoritmu daného programu a nemají svobodnou vůli. Proto v těchto případech používám metodu rozptýlení, která se dá také nazvat čistící meditací.

   Principem čistící meditace je uskutečnit jakýsi výbuch energie, který by rozptýlil parazita nebo energeticky vyčistil určité místo. Určitý rozdíl je mezi tím, zda tak činím u sebe nebo někoho jiného. V prvním případě nejdříve posílám s každým nádechem a výdechem co největší množství energie například do své třetí čakry, ale je možné i do jiného místa, zejména pokud je předpoklad, že parazit – program byl umístěn jinam například do hlavy. V druhém případě posílám co největší množství energie například do své třetí čakry a z ní do třetí čakry druhé bytosti. Počet takovýchto nádechů a výdechů je vždy individuální, ale určitě doporučuji tomu věnovat více než tři nádechy. Energie se v tom jednom místě hromadí, co nejvíce se stlačí a tím se vytvoří výbušná energie – je to obdobné jako komprese ve válci u motoru auta. Po té se přijme velké množství energie do sedmé čakry a přímo (ne kanálem ze sedmé čakry) do hrudi (ne do srdeční čakry) a pak se s mocným hlasitým výdechem (kchá) pošle tato energie jako zápalný blesk do stlačené energie ve třetí čakře, která tímto výbojem exploduje. Pak se ještě dvakrát opakuje jen ta část se sedmou čakrou a hrudí, což by mělo parazity a bloky rozptýlené první explozí odeslat co nejdále do vesmíru. Osobně výbuch podporuji ještě gestem rukou napodobujícím výbuch.

   Kromě rozptýlení parazitické bytosti je zde ještě jeden možný přístup, který jde více k podstatě věci a může být principiálním řešením potíží.

   Kletba nebo prokletí jsou vytvořené většinou z nenávisti. Takřka ve všech případech je kletba výsledkem silných emocí na základě pociťované bolesti psychického utrpení, které však mívá často základ ve fyzickém utrpení. Nemusí se jednat vždy pouze o vlastní utrpení, ale zejména o fyzické utrpení osob blízkých, které pak dotyčný člověk vnímá jako psychické utrpení vlastní. Může to být proces vědomý, tedy o zcela vědomé prokletí či kletbu nebo i plně negativní vědomé magické působení, nebo proces nevědomý, kdy k vytvoření parazitické kvazibytosti dojde na základě silné negativní emoce zaměřené na toho, kdo je považován za zdroj utrpení. Není podstatné, zda skutečně cíl útoku je zdrojem utrpení. Důležitá je informace v mysli vědomého či nevědomého tvůrce parazita o tom, kdo je zdrojem utrpení. V určitých případech je možné, že parazitickou kvazibytost vytvoří černý mág pro někoho jiného z důvodů nějakého vlastního prospěchu nebo určité protislužby či protihodnoty.

   Způsob rozptýlení parazitické kvazibytosti jako specifického programu jsem již uváděl a myslím, že postup není složitý. Problémem může zůstat pokračování útoku a tvorba nových parazitických bytostí. Nemám v této otázce zatím zcela jasno, ale vypadá to, že existuje možnost pokračování útoků i v případě, že původce útoků již není fyzicky přítomen v naší 3D realitě, tj. může se jednat o bytost, která již zemřela.

   Dostal jsem informaci, že v takovém případě je možné použít postup obdobný jako v případě odvádění přisedlíků, což už je ovšem proces výrazně složitější a náročnější na mimosmyslové schopnosti toho, kdo takový postup hodlá použít.

   Použil jsem jej v případě týkajícím se přímo mne a jednalo se o rodinnou kletbu. Kletba nesměřovala přímo proti mně, ale proti dědovi z otcovy strany, ale jednalo se o rodové prokletí. Principem tohoto postupu je mentální spojení s tvůrcem kletby a vysvětlení, že řešit vlastní utrpení utrpením nevinných lidí není vhodný způsob. Kromě toho, že to nepochybně nezmenší vlastní utrpení, tak karmické následky pro tvůrce kletby také nebudou příjemné. Je možné také ukázat důsledky kletby na nevinných lidech a vysvětlit, že není třeba brát takovouto spravedlnost až za hrob do vlastních rukou, protože ta božská spravedlnost či karmická spravedlnost se dostaví zcela neúprosně i bez přispění tvůrce kletby. Principiálně se totiž nejedná o spravedlnost, ale o pomstu. Také lze připomenout, že i utrpení, které tvůrce kletby prožil či prožívá je důsledkem jeho předchozích činů v současné či minulé inkarnaci.

Shlédnutí: 11045