Podstata lidské bytosti a tvůrčí princip

Podstata lidské bytosti a tvůrčí princip      Lidská bytost je relativně autonomní součástí vícedimenzionální bytosti (která je relativně autonomní