Magický útok proti české kotlině a vytvoření ochrany

Magický útok proti české kotlině a vytvoření ochrany proti tomuto útoku

 

   Uvědomuji si, že některé mnou uváděné věci mohou být pro některé lidi těžko stravitelné, ale považuji za velmi důležité chápat, že i částečně vzhledem k dlouhodobé a neustálé manipulaci vnímáme jen nepatrný výsek komplexní reality, nebo také možno říci Teoversa skládajícího se z mnoha realit. Teoversum je nepoměrně mnohonásobně větší, než to, co jsme schopni z něj vnímat. Tak jako máme schopnost vnímat zrakem jen velmi úzké pásmo elektromagnetických vln, tak obdobně je to s vnímáním virtuální reality Teoversa. Máme velmi omezený rozsah vnímáním pouze smyslových informací. Tak zvané západní civilizaci byl uměle implantován materialismus v mnoha případech ještě v jeho mechanické podobě, takže jsme byli zmanipulováni k tomu, abychom uvěřili, že to, co nemůžeme vnímat svými smysly, neexistuje. V době, kdy bylo primitivní náboženské a zcela nevědecké paradigma již neudržitelné, objevil se nikdy nikde před tím neexistující materialismus, aby lidstvo nezískalo komplexnější obraz skutečnosti.

 

   Materialistické vnímání světa bylo a bohužel stále je výrazně zúžené. Všichni máme potenciál mnohonásobně vyšších schopností vnímání reality, ale nevyužíváme jej. Kdybychom jej využívali, tak bychom nebyli takto snadno ovladatelní. Od útlého dětství jsme manipulováni tak, abychom si sami omezovali své vnímání reality už jen tím, abychom nevěřili, že takové schopnosti můžeme mít. Například v materiálním výkladu světa je absurdní si vytvářet jakési energetické ochrany. Ti, kteří překonali například nevíru v možnosti energetické ochrany či práci s čakrami, stále zjišťují, že to funguje, ale protože to není uznáváno jako vědecký argument, tak mnoho lidí dále až někdy sveřepě nevěří, že je to možné. Když si však nevytváříme energetickou ochranu, zůstáváme nechráněni i proti útokům těch, kteří nás zmanipulovali k nevíře v energetické působení a obecně k zúženému vnímání reality na materiální svět.

   Tak zvaný materialismus je uměle vytvořená teorie právě k tomu, abychom zúženě vnímali svět a je v rozporu s tím, jak svět vnímali po mnoha tisíce a tisíce let všechny národy a rasy, které obývaly a obývají tuto planety. V podstatě se jedná o odchylku, o vychýlení z běžného směru, která však má trvání pouze nějakých 200 či 300 let. Ještě ke všemu se oslavujeme, jak jsme vývojově vyspělí vůči všem civilizacím, které na Zemi kdy byly.   

 

   Základními prvotními informacemi, z kterých vzniklo celé dnešní téma, byly dvě.

1. Blaničtí rytíři se aktivovali

2. Mnoho lidí bylo zasaženo poměrně tvrdým útokem do oblasti žaludeční a částečně i srdeční čakry. Jednalo se o množství lidí v řádu stovek a možná i tisíců. Někteří lidé dokonce byli u lékaře a nechali si natočit EKG, protože se obávali, že mají infarkt. Bylo jim však řečeno, že jejich srdce je naprosto v pořádku.

   Je nepravděpodobné, že by v Česku existoval tak silný jedinec, který by byl schopen odvrátit tak silný magický útok. Proto je nutné, abychom to pochopili a spojili se. Když se spojíme, tak zase neexistuje tak silný magický útok, kterému bychom nebyli schopni se ubránit.

 

   Magický útok je veden uměle stvořenou poměrně mocnou jemně hmotnou bytostí. Do určité míry jí lze chápat jako vytvořený program, podobně jako když vám někdo infiltruje do počítače vir, který vysaje určitá data. Trochu by se to také dalo chápat jako přisedlík na duši národa.

   Není žádný důvod se obávat. Jde jen o to si uvědomit, o co se jedná, znát podstatu a princip útoku, protože v našich silách jednoznačně je se takovému útoku relativně snadno ubránit. Když se spojíme, tak jsme daleko mocnější než původci útoku.    

 

   Blaničtí rytíři nejsou bytosti hmotné, ale vysoké duchovní bytosti, které bychom ve stylu scifi seriálu Hvězdná brána mohli nazvat povznesení. Jsou to duše, které už vyřešili všechny své karmické vazby a už nemají potřebu ani nutnost se znovu inkarnovat. Zůstávají však v imaginárním prostoru planety Země na ochranu jedné části původní bílé rasy Praslovanů.  

   Obdobnou skupinu bytostí mají například i Rusové, i když vzhledem k velikosti národa je větší a zřejmě i silnější. Tyto bytosti mají omezenou možnost zasahovat do našeho tzv. hrubě hmotného světa, ale na druhé straně mají rozsáhlé schopnosti nás ochraňovat před zásahy a útoky z astrální reality a jiných pro nás běžně nevnímatelných či zdánlivě neexistujících realit. Jedním z nejnázornějších příkladů je ochrana před magickými útoky.

   Ochrana před egregorem křesťanství a katolictví, před egregorem germanizace, kterou tyto bytosti činily, byly pro náš národ velmi důležité, řekl bych až zásadní a téměř nikdo si neuvědomuje, že je možné, že bez této ochrany bychom jako národ nepřežili, minimálně ne v té naší současné podobě.

   Každý slovanský národ přežije nakonec křesťanství (myšleno v jeho současné církevně náboženské podobě) a vrátí se ke svým slovanským kořenům.       

 

   Mnohé války a konflikty neprobíhají pouze na pro nás běžně vnímatelné hmotné úrovni, ale i v astrální a dalších jemně hmotných realitách. Souboje egregorů nejsou sice zdánlivě krvavé, ale jsou možná významnější, než jsme ochotni si připustit.        

   Bylo toho napsáno a řečeno poměrně hodně o společnosti Thule a dalších tajných společnostech, které magickými postupy ovlivňovaly nebo se alespoň snažily ovlivňovat dějiny a naší realitu v dobách kolem 2. světové války. Tyto útoky byly nepochybně vedeny i proti obyvatelům Československa a právě v této době byly rovněž aktivováni ti tzv. Blaničtí rytíři či povznesení Slované a výrazným způsobem bránili germanizaci českého národa.    

 

   Magický útok vytvořil temný příkrov nad českou kotlinou, který brání pronikání energie z kosmu, tj. ze Slunce a hnědého trpaslíka. Bytostem, které přílivem těchto energií spíše trpěli, se tak ulevilo a byly více aktivní, což se projevilo i na událostech, které se v této době odehrály u nás kolem kauzy dalajláma – Brady.

   Magický útok proti území České republiky i Slovenské republiky a lidem, kteří tato území obývají, zejména Slovanům, začal pravděpodobně někdy kolem 26. října a právě na obranu proti tomuto útoku tzv. vyjeli Blaničtí rytíři. Samozřejmě, že se nejedná o jakési fyzické vyjetí, ale o jejich aktivaci.

   V Blaníku je skrytá velmi, velmi stará, účinná a energeticky velmi silná pyramida. Blaničtí rytíři nejsou skryti v Blaníku, protože jsou to jemně hmotné či z našeho pohledu nehmotné bytosti, ale oni se v pyramidě energeticky nabíjejí před každým ochranným zákrokem. Nemají žádný problém se dostat do místa v pyramidě, které je energeticky nejsilnější.

 

   Úkolem Blanických rytířů je pravděpodobně ochrana vyšších duchovních bytostí, které jsou zde inkarnovány.    

 

   Charakter tohoto útoku byl zajímavý, protože kromě toho, že pokrýval celé území určitou temnou tíživou, možno říci dusivou energií, která mimo jiné bránila toku kosmické energie, tak byli i napadeni někteří jedinci, kteří pocítili silný útok v oblasti třetí a částečně čtvrté čakry. Tento útok se projevil takřka totální ztrátou energie a někteří se dokonce po určitou dobu domnívali, že se jedná o infarkt. Příčinou je prudké odsátí energie z oblasti třetí čakry, které se projevuje i silnou bolestí a paralýzou celého člověka. Jedná se o jakousi implozi, tj. zhroucení způsobené podtlakem, který je vytvořen právě prudkým odsátím energie. Informace o útocích pocházejí od lidí s tzv. alternativním způsobem myšlení, kteří jsou to schopni vnímat jako určitou formu útoku. Otázkou je, zda to postihuje i ostatní lidi, kteří o tom takto nemluví, protože ti to chápou v intencích běžného vnímání fyzických potíží.

 

   Tak jako každá bytost má i Gaia svojí auru a v této auře jsou jak temné, tak i zářící body vyšších bytostí a proti těmto zářícím bodům je možno vést útoky.  Magicky stvořenou bytost lze do určité míry chápat jako program, který má svůj algoritmus, kterým můžou být mimo jiné útoky proti těmto zářícím bodům. Jedná se o prudké vysátí energie ze svítících bytostí, což způsobí svým způsobem implozi, která může být někdy i dost bolestivá. Tak jako ve sportu s mužstva zaměřují na nejnebezpečnější hráče soupeře, tak to samé se děje i ve sféře těchto magických útoků.

   Zřejmě byla česká kotlina (včetně Slovenska) a lidé ji obývající vyhodnoceni jako nejnebezpečnější síla soupeře, tj. lidstva. Běžně si mužstva své nejlepší hráče snaží co nejvíce chránit. Blaničtí rytíři svoji ochranou snižují intenzitu útoku, ale ne zcela, aby si i lidé uvědomili útok a vážnost situace a zapojili se do obrany proti němu, zejména tím, že se spojí k společné ochraně. Nedá se v žádném případě udělat zjednodušující závěr, že kdo nebyl předmětem útoku, tak není světlá bytost. Spíše byl útok veden proti těm, kteří jsou nějak viditelně aktivní. Také záleží na tom, jakou kdo má osobní ochranu.  

 

   Kromě toho na druhé straně, některé lidské bytosti zde byly energeticky posíleny pro své útoky na rozvrácení společnosti. Mnozí skutečně věřili a věří, že bojují za dobrou myšlenku, protože pocítili příliv energie při svém rozhodování o konkrétní akci, takže jsou skutečně přesvědčeni, jaké konají dobro pro tuto zemi. Rozhodně ne všichni konají jen ze zištných důvodů.

   Vytvoření energetického ochranného pole, jakéhosi ohromného vajíčka zabránilo, aby tito lidé při svých myšlenkách byli posilováni pociťováním této energie, a tím došlo u některých k určitému vystřízlivění a nezájmu o podporu podobných akcí k totální polarizaci společnosti, k vytváření emocí nepřátelství. To je přesně to, co má oslabit či dokonce zamezit roli českých Slovanů coby inspirace pro ostatní svět. Jak už někdy někdo řekl: “Slovany mohou porazit opět jen Slované.”

 

   Tyto tzv. bitvy, které se odehrávají v jemno hmotném světě, jako jakési nadstavbě hmotné reality, jsou poměrně přiléhavě popsány ve starořeckých bájích, kde povětšinou olympští bohové představují tyto síly. Opačné strany válečných konfliktů podporují jednotliví bohové, kteří jsou jinak součástí jedné olympské rodiny a jsou vyjádřením určitých sil. Například, když na jedné straně bojuje Afrodita jako bohyně lásky a na druhé straně její manžel Áres bůh války, tak se to dá chápat jako vyjádření určitých sil jemně hmotného světa.

   V souvislosti se starořeckými bájemi a jejich bohy připomínám výraznou postavu starořecké mytologie boha Apollóna, který nebyl řazen přímo mezi olympské bohy, protože je popisováno, jaká zavládla na Olympu radost, když tam zavítal. Ani jeho zjev neodpovídal ostatním řeckým bohům, jako byli Zeus, Áres, Hefaistos, Poseidon či Hádes. Na rozdíl od nich je zobrazován jako bezvousý a výrazně jemnější typ a mimo jiné byl bohem světla, proroctví a umění.

   To, co je pro nás zajímavé je to, že byl označován jako bůh či vládce Hyperborey, což byla pravlast Slovanů. Další velmi zajímavou informací ze starořeckých bájí je ta, že na počátku své božské kariéry, tedy sotva co dospěl, zabil světelnými šípy hrozného létajícího hada či draka s tělem hada Pýthóna, který chtěl zabít jeho matku a kromě toho dle pověstí to byla  obluda veliká a dravá a napáchala mnoho zla. Hubila dobytek i lidi, pustošila pole a stále jen žíznila po krvi. Kdo se dostal do její blízkosti, byl ztracen. Na místě, kde byl had pohřben, založil chrám a věštírnu. To místo se pak nazývalo Delfy. Apollón se pak musel za zabití očistit, což mu trvalo 8 let. Zřejmě se jednalo o jakousi karmickou očistu přímo v té inkarnaci.  Ze strany Apollóna jako vysoké duchovní bytosti se vlastně jednalo o určitou oběť, protože zabíjení nepatřilo k používaným prostředkům Slovanů. Ani v dalších případech nepředstavovaly reptiloidní bytosti ve starořeckých bájích nic kladného.

   Další zajímavostí je to, že matka Apollóna se ukryla před hadem na plovoucí ostrov, který stále měnil místo, a tak ji had Pýthón nenalezl. V další části báje je uváděno, jak Apollón přivádí lidi na tento ostrov. Je možné si to i představit jako alegorii na ostrov zvaný Země. Ostrov plovoucí vesmírem, kam Apollón přivede svůj lid. 

    Jestli vám to nic neříká, tak si dovoluji připomenout již vícekrát vzpomínané nepřátelství reptiloidů a Slovanů.

 

   Bytost zvaná Apollón skutečně existovala, byl to jakýsi nejznámější představitel vládců Hyperborey a pravděpodobně Praslovany na planetu Zemi i přivedl z Vegy a nedá se vyloučit, že přitom byla svedena kosmická bitva “světelnými šípy” s reptiloidy.

    Nelze si však představovat vládce, tak jak my dnes vnímáme různé absolutistické panovníky. Zřejmě se spíše jednalo o duchovního vůdce. Rovněž délka života byla nepoměrně delší než dnešní délka života člověka. Je možné, že vnímání nesmrtelnosti olympských bohů pramenilo z toho, že jejich délka života výrazně převyšovala délku lidského života. Kromě toho se nedá vyloučit, že tak, jak to o sobě tvrdí dalajláma, jednalo se opakované inkarnace jedné vysoké duše, jejímž úkolem bylo trvalé zakotvení Slovanů na Zemi.

   Je možné, že Apollón byl první, či jeden z prvních vůdců a posléze po něm byla pojmenována funkce tak, jak tomu v případě Cézara a do této funkce se posléze inkarnovalo víc bytostí.  

 

   Když se vrátím k Blanickým rytířům, tak bych předpokládal, že jejich vůdcem je spíše již neinkarnující se a povznesený Apollón než svatý Václav. Zdá se hodně nepravděpodobné, že by svatý Václav byl inkarnovaný Apollón. Christianizace neboli pokřesťanštění Slovanů a následnou katolizaci rozhodně nepovažuji za přínos pro Slovany, takže svatý Václav se mi do této funkce nehodí. Kromě toho tato skupina ochránců české skupiny Slovanů je výrazně starší než nějakých tisíc let.   

 

   Běžně se mluví o tom, že mezi Čechy je inkarnováno mnoho lidí z Atlantidy a mnoho Čechů má své inkarnační vzpomínky na Atlantidu. Dle mého názoru je zde i nemálo lidských duší, které byly inkarnovány v Hyperboree. Ta časová vzdálenost je však již tak velká, že ve srovnání s Atlantidou má málo lidí inkarnační vzpomínky na Hyperboreu už jen z toho prostého důvodu, že o Hyperboree se ve srovnání s Atlantidou málo mluví. Při regresních terapiích zaměřených na tuto možnost by se tyto vzpomínky objevily možná ve větší míře, než bychom očekávali. Doporučuji těm, kteří mají schopnost vnímat své minulé životy, podívat se na tuto možnost.                  

 

   Nepochybně se konflikty na jemně hmotných úrovních děly v celých dějinách Země, což je nejvíce známo zřejmě z dob konce Atlantidy. Popis konce Atlantidy, tak jak jsem o něm obdržel informace, je ostatně dokladem ochrany před magickým útokem na civilizaci, která v té době byla překážkou ovládnutí planety, a která obývala Euroasii a jednalo se právě o civilizaci bílé rasy Praslovanů. Jednalo se o vytvoření energetické paraboly, která vrátila magický útok zpět na území Atlantidy a přispěla k jejímu zničení. Takovou parabolu jsme si při meditaci na ochranu českého území také vytvořili. Máme ochranu před útoky v rámci hrubě hmotného světa, ale před útoky z jemně hmotných světů se musíme ochránit sami, případně s pomocí tzv. Blanických rytířů.

 

   Jen lehce odbočím. Velikonoce 2017 připadají na polovinu dubna, kdy má dojít podle předpovědí více lidí k významným událostem.

 

   Konečně bychom měli pochopit, že se musíme spojit v různých rovinách jako je duchovní, spirituální i politická a na základě jednotné ideje pak postupovat jednotně. Nejhorší je, že vidíme často nepřátele v lidech či společenstvích, které jsou na stejné straně barikády jen proto, že mají částečně odlišný úhel pohledu. Jak už jsem o tom mluvil. Vytvoří se model z jednoho úhlu pohledu a ten se pak aplikuje na všechny úhly pohledu, protože je vydáván za jediný správný.  

   Nepřipouští se, že jsou ještě jiné úrovně a jiné úhly pohledu. Dochází pak k tomu, že jsou (možná by se dalo říct) až fanatici, kteří prosazují svůj model z jednoho úhlu pohledu jako jediný možný, a pokud má někdo jiný názor, tak proti němu bojují někdy úplně stejně jako náboženští fanatici, které tvrdě odsuzují. Klasickou ukázkou byl nesmiřitelný boj na internetu mezi příznivci Eduarda Tomáše a příznivci Jiřího Vacka. Lidé mají vždy tendenci vytvořit si modlu a to, co prohlásí ta jejich modla prohlásit za svaté.

 

   Jsme mocné bytosti a je potřeba si to jen uvědomit a podle toho se také dostatečně sebevědomě chovat, protože tak se chovají také oni k nám. Musíme se zbavit neustále nám vnucované víry, že náš soupeř je silnější, ať už jím jsou nepřátelské mimozemské rasy či globální elity nebo dokonce dravci z astrálu, a že proti němu nemůžeme nic dělat.

   Ten magický útok je svým způsobem důkaz jejich slabosti a určitého zoufalství, a proto sahají k podobným krokům. Kromě toho je to i důkaz nebo minimálně indicie, že česká kotlina a její obyvatelé mají svojí významnou roli a vliv na celkový vývoj minimálně v Evropě, ale spíše na celé Zemi.     

 

   Je potřeba si uvědomit, že nikdy se nic neděje na hmotné úrovni, aniž by to mělo svůj odraz na úrovni jemně hmotné. Nenechme se strhávat k negativitě nebo nenávisti. Vždyť to může být jedním z cílů různých akcí.

 

   V rámci meditace se vytvořila nejdříve duhová ochranná vajíčka pro každého nás, abychom měli zajištěnou ochranu, po té ohromné duhové energetické parabolické ochranné vajíčko pro Českou zemi, které útok odrazilo k jeho původci. Nakonec byla poslána energie ze srdeční čakry do magicky stvořené bytosti. Tyto bytosti nevnímají energie lásky, a proto proti ní nemají obranu. Vysoké vibrace energie lásky na ně působí obrazně řečeno, jako na nás působí radioaktivita. Nevnímáme ji, ale radioaktivita výrazně oslabuje až ničí náš imunitní ochranný systém. Energiemi lásky byla magická bytost rozpuštěna.    

 

Meditaci je možno stáhnout na této adrese.

https://uloz.to/!zxufjLEXMKaJ/miroslav-zelenka-meditace-vytvarejici-ochranne-vajicko-ceskemu-uzemi-mp3

Shlédnutí: 373