Fiktivní rozhovor s šéfem agentů Smithů

Fiktivní rozhovor s „šéfem“ agentů Smithů      V období silvestra je snad dovoleno nebrat vše zcela vážně, i když, co

Fraktální uspořádání časoprostoru a astrologie

Fraktální uspořádání časoprostoru a astrologie      Časoprostor je uspořádán fraktálně (pojem fraktálu je velmi dobře vysvětlen v knize “Chaos” Jamese

Detailnější pohled na některé aspekty Teoversa 1

Detailnější pohled na některé aspekty Teoversa (část 1)      Dle mého názoru není v současné situaci hlavním smyslem obdobných textů

Některé aspekty inkarnací a kosmické hry

Některá aspekty inkarnací a kosmické hry      Pro komplexnější poznání skutečnosti je důležité si uvědomit, že máme výrazně omezenou

Principy funkčnosti homeopatie

Principy funkčnosti homeopatie      Nejedná se ani v mém případě o první informace tohoto druhu věnující se homeopatii, ale v tomto

Jedna z variant alternativní historie Země

     Alternativní historie je ve Wikipedii definována jako „co by bylo, kdyby“. V tomto článku je pod tímto pojmem chápána

Stavy rozšířeného vědomí

Stavy rozšířeného vědomí a prostředky k jejich dosažení      Názory na stav, kterému se říká rozšířené vědomí, se velmi různí.