Bardo, astrální realita, život mezi životy

Je to taková hra na vytváření si filmů svých životů, kdy duše je zároveň scénáristou, režisérem i hercem. Je zvláštní někdy pozorovat, jak některé duše vytvářejí stále nové a nové varianty svého života, a jak se jim nedaří dojít k jinému výslednému ději, než udál v jejich životě. Duše zjišťují, že jsou prostě určité zákonitosti vývoje, kterým se nelze vyhnout.

Zápisky Miroslava Zelenky II

Proto je energie lásky tak účinná, protože příslušníci temné strany na ní nemají čidla…
Naše otevřená srdeční čakra je zároveň jakousi ochranou před vytvářením negativní karmy, protože když máme otevřenou srdeční čakru, nemůžeme konat špatné skutky, a tím pádem si dále nevytváříme negativní karmu.

Karmické vazby v partnerských vztazích

Zajímavé je, jak málo lidí a dokonce i těch s určitým duchovním poznáním, přisuzuje tyto události ve svých životech právě karmickým vlivům…
Zřejmě nejčastějším vzorcem partnerských karmických vazeb je vyrovnávání něčeho, co bychom mohli označit jako jakýsi karmický dluh z minulých životů.