Elegantní Bůh

Tištěnou verzi knihy s názvem “Elegantní bůh” si můžete objednat poštou nebo je možno si ji zakoupit na mých seminářích

Zde jsou informace ohledně objednávky:

Česká republika

Cena knihy je 150,- + 50,- Kč za zaslání poštou formou obyčejného psaní, abychom cenu knihy zbytečně neprodražovali.

Knihu lze objednat na adrese uzumkniha@seznam.cz 

V objednávce je nutno uvést přesnou adresu, na kterou má být kniha doručena, dále uveďte svoji e-mailovou adresu a telefonní číslo.    

Platba za knihy se provádí na účet číslo 3061334163/0800, variabilní symbol 0037. Tento účet je pouze při platbě v České republice. Do kolonky “Zpráva pro příjemce” uveďte prosím své jméno a příjmení.

Elegantní Bůh

Alternativní model jsoucna

Obsah
Předmluva
I. kapitola Bůh
II. kapitola – Vědomí
III. kapitola – Bytost
IV.kapitola – člověk
V. kapitola – prostor a čas
VI. kapitola – reinkarnace
VII. kapitola – Stvořený svět
VIII. kapitola – Universum
Doslov

Shlédnutí: 5777