Fenomén meditace

   Fenomén meditací je bohudík v poslední době stále rozšířenější a je o ně a jejich provádění stále větší zájem.

Otevřenost čaker a jejich sektory

   Na téma čaker a jejich otevřenosti jsem dostal zajímavé informace, které mě zaujaly a do určité míry i mně

Práce s čakrami

   Aniž jsem dříve uvedl jakoukoliv teoretickou předmluvu, začal jsem na Svobodném vysílači dělat meditace, jejímiž součástmi jsou snad vždy