Některé hypotézy a teorie naruby

Některé hypotézy a teorie „naruby“      V tomto článku se pokusím podívat na některé známé hypotézy a teorie označované většinou

Odpovědi na dotazy

   Jaký je vztah (přímá či nepřímá úměrnost) frekvence vibrací vědomí (duše) vůči frekvenci kmitání mozkových vln? Napřed ale trochu

Vliv Měsíce na bytosti na Zemi a zablokování páté čakry      Od jedné čtenářky ze Slovenska jsem dostal email

Zdánlivý rozpor vývoje a zkušenosti duše

Zdánlivý rozpor mezi snahou ega o vývoj a požadavky duše na prožití zkušeností      Obdržel jsem email se zajímavými dotazy,

Čas největší mystérium

Čas – největší mystérium   V této akcelerující době jsem si udělal odbočku od soudobých problémů a věnoval se otázce takřka

Strach téma doby

Strach – jedno z hlavních témat dnešní doby      Jsem si vědom, že na toto téma bylo už napsáno mnoho

Cykly vývoje na Zemi

Cykly vývoje na Zemi ohraničené globálními katastrofami a DNA živých organismů na Zemi      Souvislost s různými verzemi minulosti dle

Osvícení

Bůh stvořil vše. Kromě jiného stvořil i poznání. A jako vše ve stvořeném světě i poznání má mnoho úrovní. Jako

Sebeuvědomění

Sebeuvědomění – Ano, to jsem já      Nedávno jsem se dostal do řeči s jednou mladou ženou na téma zdravá