Opravník běžně používaných nepřesností

Jak už jsem často upozorňoval mnoho nedorozumění a nepochopení plyne z používání pojmů a názvů, které nejsou přesně definovány a