Opravní běžně používaných nepřesností

Opravník běžně používaných nepřesností      Jak už jsem často upozorňoval mnoho nedorozumění a nepochopení plyne z používání pojmů a