O sobě

     Od dětství jsem se zajímal o vědu, techniku a sci-fi, v mládí přidal filosofii, psychologii a umění. Literatura, týkající se duchovních oblastí v té době byla pro mě zcela nedostupná a ani jsem o ní nevěděl.  Považoval jsem se tedy za ateistu. Přesto jsem však věřil v něco, co nás přesahuje. Neříkal jsem tomu bůh (s pojmem bůh jsem měl spojenou představu přísného a někdy krutě trestajícího starce kdesi na nebesích), ale kosmická inteligence, protože jsem nikdy nepochyboval o tom, že ve vesmíru jsou jiné hvězdné soustavy s planetami a jejich obyvateli a že vesmír je plný života.

Zásadní změna pro mne nastala po roce 1990, kdy k nám začaly pronikat informace zcela nového druhu. Jako mnohé mě oslovilo „Jitro kouzelníků“ francouzských spisovatelů Jacquese Bergiera a Louise Pauwelse a knihy Ericha Antona Paula von Dänikena.

Prvním výrazným impulsem pro vlastní práci bylo absolvování semináře „Zlatá mysl“, kdy jsem poprvé objevil a vyzkoušel některé pro mne zcela nové principy a po té přečetl mnoho dalších knih. Na můj další vývoj a vývoj mého paradigmatu měly asi největší vliv knihy Paula Bruntona a přednášky a semináře Petra Chobota.

Občas se mi stávalo, že na některé otázky jsem nenacházel odpovědi. Začal jsem si proto vytvářet názory a modely vlastními úvahami, logikou a intuicí. Na základě toho jsem v roce 2002, víceméně pro sebe, sepsal knížku „Elegantní Bůh“, ve které jsem se pokusil ve zkratce shrnout, jak alternativní (vůči stávajícímu oficiálně vědeckému) paradigma (model jsoucna) vidím já. 

Jsem normální člověk, kterého baví tenis, jízda na kole, plavání, lyžování a hudba. Velmi rád vařím i jím. Skládám si písničky či muziku k meditacím. K mým oblíbeným činnostem patří i konstruování (nástroje, stroje, ale dělal jsem si i konstrukci nábytku do celého bytu). Zjednodušeně řečeno zajímají mě činnosti, které obsahují tvůrčí prvek. Čím jsem starší, tím se zintenzivňuje můj vztah k přírodě a jsem rád, když mohu být každý den alespoň hodinu v lese. Miluji moře a hory, i když energie moře má na mne blahodárnější účinky.

Shlédnutí: 5151