Přisedlíkologie dodatek

K přisedlíkům a reakcím na jejich odvedení připojím ještě pár dodatečných informací, z nichž některé jsou ale poměrně dost důležité.
Výsledky odvedení přisedlíka. V případě, že zůstává pocit, že se odvedení neprojevilo, je tu několik možností.

a)     Ten, kdo přisedlíka odvádí, se mýlí, nebo dostal špatnou nebo nepřesnou informaci (už z principu se nedá tato možnost vyloučit), kdybych však neměl poměrně dost informací o projeveném zlepšení, tak bych s prací s přisedlíky zcela přestal.

b)     Přisedlík byl u nositele poměrně dlouho a určité projevy či charakteristická chování se zakotvily v osobním morfogenetickém poli nositele a bude trvat delší dobu (v kategorii měsíců), než při současné práci nositele na sobě dojde k trvalé změně i v osobním morfogenetickém poli nositele a následné trvalé změně chování či stavu nositele.

c)     Odvedením přisedlíka se nemění charakterové vlastnosti nositele, takže přisedlík může situaci vylepšit, ale ne zcela změnit. Pokud byl někdo cholerik a agresivní i před tím, než se k němu přivtělil přisedlík, nelze předpokládat, že odvedením přisedlíka se toto změní. Je však předpoklad, že nositel bude mít po odvedení více energie a více svobody k práci na sobě.

d)     Přisedlík se výrazně neprojevoval kromě mírného odebírání energie a nositel není dost citlivý, aby to na sobě ihned zpozoroval, a je potřeba větší časový odstup včetně práce na sobě, aby došlo k pozorovatelnému zlepšení. V nemálo případech zaznamenají zlepšení spíše blízcí bývalého nositele.    

   Poměrně hodně lidí však výraznou změnu či jen pozorovatelnou změnu zaznamenalo ihned. Ostatní by si měli ponechat určitý časový odstup (orientačně měsíc), než se ozvou, že se nic nezměnilo. Pak se udělá kontrola. V kritičtějších případech je však možno samozřejmě reagovat okamžitě.   

   Jen bych ještě rád upozornil, zdaleka ne všechny obtíže všeho druhu jsou působeny přisedlíky. Často se jedná o karmické vazby, a tak odvedením přisedlíka se nemusí změnit základní negativní charakteristika nositele, případně nejzávažnější problémy. Je také nutno chápat, že i přisedlík je následkem karmických příčin, a to jak pro nositele, tak i pro jeho okolí, které negativní působení přisedlíka pociťuje někdy hůře než samotný nositel.

   Rozprava s přisedlíky je telepatická, takže není nutno se obávat, že přisedlík není Čech či někdy i dokonce pozemšťan.

   Rád bych také uvedl na pravou míru mylné přesvědčení u některých jedinců, že není možné odvedení přisedlíka u někoho, kdo o toto nepožádal a ani o tom neví, protože ovlivňuji jeho svobodnou vůli.

Odvedením přisedlíka svobodnou vůli nositele naopak osvobozujeme. V mnoha případech tato přisedlá duše docela razantně ovlivňuje chování nositele, jedinec se stává nesvobodným a velice často se nositel, vlivem přisedlíka, brání krokům, které by vedly k rozpoznání a odvedení přisedlíka. Co je možné dělat pouze se svolením konkrétní bytosti, je např. nahlížení do minulých životů nebo nahlížení do osobního morfogenetického pole. Neměli bychom dělat nic, co by ovlivňovalo svobodnou vůli jakékoliv bytosti.

Dalším důležitým krokem je, že s přisedlíkem navážu telepatickou komunikaci a vždy se domluvíme, někdy to trvá déle, někdy méně, ale přisedlík jde nahoru dobrovolně po vzájemné domluvě. Někdy je komunikace s přisedlíkem velice legrační a někdy je povídání smutné, protože i přisedlík je bytost, která za života zažívala různé situace. Takže abych to shrnul…přisedlík odchází nahoru zcela dobrovolně. Vím, a píší mi některé osoby, že rovněž odvádějí přisedlé duše a dostávám rady, že to dělám komplikovaně, stačí pouze zavolat světelné bytosti, které je chytnou o odvedou ke světlu. Samozřejmě netvrdím, že takové odvádění je chybné.

Jsem si však jist, že v některých případech tzv. exorcismu se tyto přisedlé duše vyhánějí násilím, což samozřejmě má vliv na chování nositele. V lepším případě se exorcistovi podaří z těla přisedlou duši vyhnat, nejsem si však jist, zda je odvedena nahoru do světla. Pokud přisedlíka pouze vyženou z těla, ten se může buď po čase vrátit anebo přisedne k někomu jinému, v každém případě jde o velmi násilný proces.

Po svých zkušenostech s odváděním a komunikací s těmito dušemi jsou informace, které jim poskytnu ještě v této realitě, pro ně velkým pomocníkem a přínosem v dalším životě. Některé duše, které v životě nezažili lásku, jsou při přijímaní energie ze srdeční čakry, kterou jim posílám, zcela nadšeni, v mnoha případech děkují a posílají dokonce i omluvu svým nositelům. Když s přisedlíkem komunikuji a domlouvám se s ním o odchodu nahoru, kde ho třeba čekají jeho blízcí, dostávám otázku: “A proč mi to nikdy nikdo neřekl?” Setkal jsem se za ty roky opravdu s různými druhy přisedlíků, a taky s jejich různými pokřivenými pohledy na svět. Možná by tyto příběhy vystačily na vydání knihy. To, co je pro mně důležité, je však komunikace s těmito přisedlými dušemi, protože věřím, že někteří pochopili, že toto obsednutí žijícího člověka není dobrou karmou pro jeho příští život, ať už ty důvody byly jakékoliv.. dalšími různými případy se podrobněji zabývám na svých seminářích.

Panují i názory, že odvádění přisedlých duší je velice nebezpečná záležitost a neměli by to zkoušet lidi, kteří s tím nemají zkušenost. Zajímavé je, že toto je tvrzení osob, které to ani nikdy nevyzkoušeli. Všeobecně jsme neustále přesvědčování, že my vlastně nic nezmůžeme, že nemáme ani schopnosti ani sílu cokoliv změnit, proto to raději ani nezkusíme, neustálým podsouváním strachu a různých obav nás postrkávají tam, kde nás chtějí mít.
Na vícedenních seminářích se už opravdu mnohokrát stalo, že si někteří účastníci svého přisedlíka sami odvedli, jediné riziko je to, že se vám to nepovede.. Před každou mojí meditací se dělá vždy ochranné vajíčko. Meditaci k odvedení přisedlíka si můžete stáhnout na těchto stránkách zde: https://www.miroslav-zelenka.cz/ke-stazeni-meditace/

   I po odvedení mohou přetrvávat problémy, protože nemusí být způsobeny přisedlíkem, ale jinými faktory, například karmou. Kromě toho vývoj prochází téměř vždy po sinusoidě, což znamená, že po počátečním velkém zlepšení se stav může opět zase zhoršit, ale není třeba propadat panice, protože se opět zlepší, ale chce to pracovat. Složitější situace je v případě, že dotyčný o těchto věcech nechce nic slyšet. Pak je potřeba mu pomáhat, ale musíme si být vědomi toho, že za nikoho nic nemůžeme vyřešit, můžeme jen pomoct a poradit.

   Některé silné bloky pak může vyřešit opravdu kvalitní regresní terapie. Funguje samozřejmě i autoterapie a může to být nejlepší řešení. Nesmí si však člověk nic nalhávat a přikrašlovat, což také není vždy zcela jednoduché. Ovšem stejně časté, ne-li dokonce častější jsou i případy opačné, kdy si lidé zkreslují svůj obraz ve svůj neprospěch.   

   Děti mají často přisedlíky po očkování. Znovu zdůrazňuji, před každým očkováním a také po něm a při každé návštěvě v nemocnici, při větších léčebných, zejména chirurgických zákrocích dělejte dětem pečlivě ochranné vajíčko.

Považuji za důležité upozornit, že po ozařování a chemoterapii a s tím spojenými pobyty v nemocnici je velká pravděpodobnost získání přisedlíka. Těmito procedurami dochází k výraznému oslabení jemně hmotného i hrubo hmotného imunitního systému a při pobytu v nemocnici je velká pravděpodobnost potkání duše, která neodešla nahoru. Opět zdůrazňuji, pokud něco takového musíte podstoupit, je nutné si velmi pečlivě dělat ochranné vajíčko a meditace na první tři čakry.  

   Více sportovců má přisedlíka. Speciálně jsem se podíval na jednu mladou sportovkyni, která kvůli únavovému syndromu skončila sportovní kariéru dost předčasně a zjistil jsem u ní přisedlíka. Při extrémních výkonech a tréninkových náporech a závodních stresech je jemně hmotný imunitní systém často oslaben, velmi klesá po nějakém takovém výkonu a potom se nějaká ta bytost snadno přivtělí. Po každém náročném tréninku nebo závodě by měla být nejprve dočerpáno co nejvíce energie, a samozřejmě také si vytvořit ochranné vajíčko před závodem. U sportovců je stále ještě oblast, kde by se dalo hodně dělat a se zajímavými výsledky, kdyby k tomu byla ochota. Věčná zranění a nemoci ovlivňují sportovní kariéru velmi výrazně a pomoc v této oblasti by pro některé mohla být velmi výrazná. Samozřejmě i v oblasti psychiky by mohlo být odvedení přisedlíka pro některé sportovce velký přínos. Například otevření šesté čakry pro zlepšení intuice by mohlo být výrazným přínosem.

   Přisedlíci politiků – již jsem několikrát mluvil o tom, že mě zklamal v podstatě každý politik, který se mi zdál v počátku sympatický. Zajímavé je rovněž, že po odchodu z funkce mnozí a nejen naši politici mají a veřejně prezentují názory, které jsou někdy i výrazně odlišné od toho, co říkali, když byli ve funkci. Vytvořil jsem si hypotézu, že existuje varianta, že většina politiků, kteří se dostanou k moci, je ovládnuta přisedlíkem, který takového politika řídí.

   Přisedlíci vrcholových politiků jsou duše zemřelých lidí z horních vrstev globálních elit, které po smrti zůstávají a přivtělují se k vrcholovým činitelům v politice, ekonomice a v armádě a případně tím ovlivňují celosvětové dění velmi silně. Tito činitelé pak vlastně bez vlastní vůle vykonávají agendu přisedlíků. Počítají s tím a také to tak vypadá, že se jim po smrti dařilo odejít do speciální vrstvy astrální reality Země, která odpovídala jejich výši a specifickému vzoru vibrací, kde se utvrzují ve svých záměrech a po té se inkarnují zpět do příslušníka vrchní vrstvy globálních elit. Takto je tento systém dlouhodobě udržován. Velmi často, možná vždy, se jedná o reptiloidní duše, a proto se jim vždy daří odejít do speciální vrstvy astrální reality Země, která odpovídá jejich specifickému vzoru vibrací, a tím mají možnost  opětovné reinkarnace do globálních elit a ovládání planety.

    V KGB tyto informace zřejmě byly k dispozici, a proto na to byl Putin připraven a má velmi silnou ochranu, kterou si často upevňuje ve spolupráci se silnými ruskými senzibily – možná šamany, možná mimozemskými entitami. Obdobně je pravděpodobně chráněn i Lavrov. Naopak Jelcin vzhledem ke svému alkoholismu byl snadno ovladatelný.

Kromě toho jsou na politiky posílány parazitické kvazibytosti – programy, které silně ovlivňují politiky dle vytvořeného programu. Programy jsou měněny dle momentální situace a lze je ovládat na dálku. Z pohledu těchto informací je možné chápat podivná jednání politiků před funkcí, ve funkci a po funkci.      

   Na základě jednoho emailu jsem si uvědomil, že se do mých výkladů vloudila jedna nepřesnost, která pak může způsobovat nedorozumění. Ta nepřesnost či možná spíše nejednoznačnost v používání termínů spočívá v tom, že název astrální parazit používám ve smyslu bytosti, která při pobytu v astrální realitě, tj. ve snu odčerpává lidem energii jako svoji potravu. K tomu vytváří ve snové realitě pro snícího člověka negativní situace, které probouzejí v člověku negativní emoce jako je strach, úzkost, agrese apod. a tyto energie pak odčerpávala. Více si můžete přečíst zde: https://www.miroslav-zelenka.cz/parazite/clanky/    

   Otázka zní, proč neodvést či nenechat rozplynout astrálního parazita. V případě astrálních parazitů a jimi odebírané energie během snů, se nemusí a také velmi často nejedná o jednoho konkrétního astrálního parazita, jako v případě přisedlíka, nebo parazitické kvazibytosti. V astrální realitě je velké množství astrálních bytostí, které se živí našimi negativními energiemi, takže nemá smysl se soustřeďovat na práci s jedním z nich.  Také je problém, kam je odvádět, když už nejsou v naší 3D realitě.

   Meditace na odvedení přisedlíků by bylo vhodné pouštět tam, kde je to jen trochu možné, například v nemocnicích, domovech důchodců a podobných místech. Je to příležitost pro zdravotnický personál jak pacientům, ale i sobě, energeticky vylepšit místo. Kamarád si ji v nemocnici pouštěl a viděl některé duše odcházet. Kromě toho je dobré ji pouštět, když máme pocit, že my nebo někdo jiný má přisedlíka. 

   Za života jeden přisedlík, který byl docela mocná bytost (asi šaman) byl s ním  zajímavý rozhovor, překvapilo mě, jak se choval docela uctivě) a neodešel nahoru vědomě, chtěl ještě pokračovat a přisedl speciálně k Evropanovi, protože chtěl prozkoumat situaci v Evropě, a chtěl zjistit, zda by to bylo vhodné místo pro příští život. Přisedlík se od svého nositele naučil jadrné české výrazy.  

    Překvapily ho silné energie srdeční čakry, až by se dalo říct, že je v této intenzitě neznal. Obávám se, jestli většině indiánských šamanů nechybí při jejich výuce cesta lásky. Zdá se, že indiáni mají také poměrně dost reptiloidních genů. Myslím, že je to zajímavá otázka a možná by to také ledacos vysvětlovalo.

   Je možné, že některé děti, které se projevují jako geniální nebo mají neobvyklé projevy typické spíše pro dospělé lidi, mají přisedlíka. Až dítě doroste a dostane se na úroveň přisedlíka a jeho “genialita” tím skončí, bude se vyvíjet jako normální běžný člověk. Pokud tedy není geniální přisedlík.

Shlédnutí: 12416

One comment

  1. Očkování jsem se věnoval několik let již před rokem 2020 a dospěl jsem k závěru, že žádné očkování nikdy nefungovalo (což je ostatně zcela zřejmé, pokud se člověk podívá na reálné – nikoli podvržené grafy.

    Čerpal jsem zejména ze zdrojů v anglickém jazyce, odkud se studie překládají do češtiny.

    Některé ze zdrojů, které jsem si pak zpětně dohledal a uložil jsem umístil sem (celkově je zdrojů samozřejmě mnohem a mnohem více, ale protože jsou jako spousta dalšího systematicky vymazávány, považuji za vhodné dělat jejich kopie jako je například tato):

    http://www.vaccines11.blogspot.com

Vložte veřejný komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *