Bardo, astrální realita, život mezi životy

Je to taková hra na vytváření si filmů svých životů, kdy duše je zároveň scénáristou, režisérem i hercem. Je zvláštní někdy pozorovat, jak některé duše vytvářejí stále nové a nové varianty svého života, a jak se jim nedaří dojít k jinému výslednému ději, než udál v jejich životě. Duše zjišťují, že jsou prostě určité zákonitosti vývoje, kterým se nelze vyhnout.

Zápisky Miroslava Zelenky II

Proto je energie lásky tak účinná, protože příslušníci temné strany na ní nemají čidla…
Naše otevřená srdeční čakra je zároveň jakousi ochranou před vytvářením negativní karmy, protože když máme otevřenou srdeční čakru, nemůžeme konat špatné skutky, a tím pádem si dále nevytváříme negativní karmu.

Karmické vazby v partnerských vztazích

Zajímavé je, jak málo lidí a dokonce i těch s určitým duchovním poznáním, přisuzuje tyto události ve svých životech právě karmickým vlivům…
Zřejmě nejčastějším vzorcem partnerských karmických vazeb je vyrovnávání něčeho, co bychom mohli označit jako jakýsi karmický dluh z minulých životů.

Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit

Proto byly vytvořeny a vloženy do myslí lidí a celého lidstva dlouhodobou manipulací různé obrazy naší reality, podle kterých si my lidé tvoříme svoji realitu. Svým způsobem je to vlastně geniální způsob ovládání lidstva.

Naše role v současné složité situaci

Umění žít a milovat je zvláštní druh umění. Obsahuje lásku k naší roli, kterou zde hrajeme i se všemi jejími tzv. negativními vlastnostmi.  Vychutnejme si tuto roli v této přítomnosti. Můžeme při tom stoupat vzhůru a uvědomovat si komplexnost všech jevů, pomáhat ostatním lidem a pracovat na transformaci společnosti…

Síla kolektivního vědomí

… Dlouhodobá manipulace kolektivním lidským vědomím medii všeho druhu je daleko intenzivnější než si velká většina lidí uvědomuje, či je ochotna si připustit. Ani většina lidí, která je s touto myšlenkou seznámena si zřejmě neuvědomuje, do jaké hloubky tato manipulace může až dosahovat. Zdaleka se nejedná pouze o média, přinášející nám informace o dění ve světě…

Komplexní přístup k léčení, ke zdraví a životu

…Podle mého názoru je optimální komplexní přístup. V konkrétním bodě života může být prioritní jedna metoda a v dalším bodě života metoda jiná. Určitě ale nelze vyloučit ani tu možnost, že pro konkrétního člověka některá z metod není vhodná nikdy a dokonce se obávám, že některé metody nejsou vhodné pro nikoho. Nelze opomíjet rovněž důležitou věc, a to vhodnost nebo výběr konkrétního realizátora určité metody pro konkrétního člověka či dokonce pro kteréhokoliv člověka.

Vliv osobního morfogenetického pole na novou inkarnaci

Každá bytost v Teoversu má zcela specifický vzor vibrací, který je naprosto charakteristický pro tuto bytost v celém Teoversu. V souvislostech s tímto tématem je bytostí míněna duše. Každé bytosti – duši odpovídá zcela specifické osobní morfogenetické pole…

Fenomén meditace

   Fenomén meditací je bohudík v poslední době stále rozšířenější a je o ně a jejich provádění stále větší zájem.