Proces poznání a jeho význam v dnešní době

Svoji nedostatečnou informovaností způsobujeme příčiny, jejichž následky pak označujeme jako zlo. Za zlo tak často označujeme i to, co může být spravedlností. Každý okamžik, každý bod časoprostoru tohoto vesmíru je natolik specifický, že se odlišuje od každého jiného bodu časoprostoru. Ale zároveň
a současně platí to, že se již mnohokrát odehrál. Rozpornost těchto dvou tvrzení nelze pochopit rozumem, ale pouze vhledem.

Kult smrti a kult násilí

V nám známé historii je kult smrti velmi silným kultem, dokonce bych řekl kultem dominantním. Z určitého zorného úhlu se dá říct, že historie lidstva je historií válek, násilí a smrti. Smrt je přirozenou součástí všech válek, nebo téměř všech válek. Oslava všech forem a druhů násilí a zabíjení je součástí téměř nebo možná opravdu všech civilizací a kultur na naší planetě. Ty, kteří zabijí nejvíce lidí, ať už ve válkách nebo z jiného důvodu, oslavujeme jako hrdiny, což platí již od starověku.

Signály duše

Není však málo lidí, kteří při určité práci na sobě, často odpracované již v minulých inkarnacích, mají schopnost se na své minulé životy podívat a objevit vazby s lidmi z tohoto života. Myslím si, že i tento pohled na minulé životy je na základě signálu duše. Vědomí lidé však nečekají někdy i na násilný signál duše, mnozí komunikují se svým overegem a žijí život, jak nejlépe dovedou, protože jsou si vědomi, že si tuto inkarnaci dobrovolně vybrali, aby např. mohli zpracovat některá nevyřešená témata