Vhodnost konkrétní stravy pro konkrétního člověka

Vhodnost konkrétní stravy pro konkrétního člověka v určitém časovém období z více úhlů pohledu      Každý člověk je zcela specifická bytost.