Spolupráce

Výzva k zapojení do komunity „otevřených vědců“

Vytváříme společenství lidí, kteří mají silnou vnitřní potřebu a touhu pozvednout vědecké
poznání na kvalitativně vyšší úroveň zásadní proměnou oficiální západní vědy. Lidí, kteří
pochopili, že věda budoucnosti je založená na holistickém přístupu, propojení s duchovním
rozměrem, interdisciplinaritě a vzájemné přátelské spolupráci. Lidí, kteří vnímají, že lidstvo
stojí na prahu nových zcela zásadních vědeckých objevů, které pozvednou vědomí celé lidské společnosti. Lidí, kteří s upřímným vnitřním zaujetím a touhou po poznání, jak fungují naše fyzická i jemnohmotná těla, svět kolem nás i v nás, jaká je podstata Vesmíru apod., chtějí pracovat na poli nové vědy – jako aktivní vědci či při zajišťování zázemí a podpory pro novou vědu a vědce. Aktivními vědci jsou míněni jak oficiální vědci, kteří pochopili potřebu
transformace vědy, stejně tak jako lidé bez oficiálního vzdělání – podstatné je zaujetí, tvůrčí
potenciál a čistý záměr:

Transformací oficiální vědy přispět k přerodu lidské společnosti na novou úroveň soužití, vědomého propojení a spolupráce.

Komunita „otevřených vědců“ je budována s cílem propojovat je na odborné, společenské a
duchovní úrovni. Vytváří bezpečný prostor pro všechny své členy, kteří si poskytují
vzájemnou podporu. Posiluje synergii jejich snah, dává prostor pro nové tvůrčí myšlenky a
nápady kombinací různých oborů a přístupů.

Prosíme každého, koho tato výzva osloví, aby se nám na e-mail otevrenivedci@seznam.cz. Budeme respektovat anonymitu každého, kdo si ji bude přát.

Shlédnutí: 1273