Interview s vlastní duší

Interview s vlastní duší   Pro účely tohoto článku či spíše povídky pominu, kdo či co je tím „skutečným“ já a

Klikaté cesty duchovního rozvoje

  Klikaté cesty duchovního rozvoje   Dostal jsem od jednoho mladého muže (který má pocit, že se ocitl na určité

Síla vědomí při transformaci Země

Síla vědomí při transformaci Země Co nás čeká v příštích letech, trápí mnoho lidí a naopak jsou lidé, kteří se těší. Stále

K článku Mysl – tvůrce času

Aloha,chtěla jsem Vám tímto poděkovat za skvělé vyjádření či popsání “Mysl (vědomí) – tvůrce času”. Je úžasné, že čím člověk

Mysl (vědomí) – tvůrce času

Mysl (vědomí) – tvůrce času   Může se zdát, že pochopení toho, co je čas, nemá pro chápání mnoha dalších

Dobro a zlo

Dobro a zlo – absolutní a relativní a zlo pro lidstvo v dnešní době     Dobro a zlo – věčný

Koncentrujme se na to, co nás spojuje

Koncentrujme se na to, co nás spojuje a ne na to, co nás rozděluje, a tvořme pozitivní vize budoucnosti  

Vegetariánství

Vegetariánství – ano, ne, jak a proč   O vegetariánství toho bylo řečeno již tolik, že se zdá, že není

Strach

Strach  a zejména strach ze smrti jako cílená manipulační informace zpomalující nebo zabraňující transformaci     Není potřeba provádět ani

Text Mandala poznání

Kruh jednota – bůh – neměnnost a nekonečnost bílá barva znázorňuje v tomto případě neexistenci barvy, čirost Trojúhelník trojjedinost bytí oblé