Příspěvek na činnost

Dobrovolné příspěvky na činnost můžete zasílat na tyto účty:

V ČR číslo účtu: 3061334163/0800

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je proužek-modry-2.png.

Pro zahraniční platby: IBAN: CZ3408000000003061334163 BIC: GIBACZPX

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je proužek-modry-2.png.

Ze Slovenské republiky proveďte platbu jako SEPA platbu nebo Europlatbu: CZ4755000000001029397608
SWIFT: RZBCCZPP

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je proužek-modry-2.png.

Variabilní symbol 1317.
Do kolonky “Zpráva pro příjemce” uveďte prosím své jméno a příjmení, respektive jméno a příjmení osoby, které jsem pomáhal.

Shlédnutí: 5989