Kontakt

Prosím dočtěte následující pokyny až do konce, aby nebyly nutné další doplňující emaily. 

Prosím o aktuální foto osoby, které mám pomoci ve formátu JPEG. Na fotografii by měl být zachycen celý obličej tak, aby bylo vidět dobře do očí. Dále žádám o jméno
a příjmení osoby a to i v případě, že o pomoc žádá matka pro své dítě. Ne všechny děti mají stejné příjmení jako matka. Potíže nebo zdravotní komplikace popište, prosím, co nejstručněji. Připojte i telefonní číslo. Pokud se nedaří moji odpověď doručit, je pak telefon jediná možnost, jak to zajistit.

V žádosti i ve všech následujících mailech, se vždy podepisujte jménem i příjmením.

Upozorňuji, že často moje emaily na adresu gmail.com a seznam.cz padají do spamu, proto je nutno jej také kontrolovat. Máte-li možnost, pište z jiné emailové adresy.

e-mail: info@miroslav-zelenka.cz

Dobrovolné příspěvky na činnost nebo za pomoc můžete zasílat na tyto účty:

V ČR číslo účtu: 3061334163/0800

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ3408000000003061334163 BIC: GIBACZPX

Ze Slovenské republiky proveďte platbu jako SEPA platbu nebo Europlatbu: 
IBAN: CZ8261000000001029397608

Variabilní symbol 1317.
Do kolonky “Zpráva pro příjemce” uveďte prosím své jméno a příjmení, respektive jméno a příjmení osoby, které jsem pomáhal.

Před podáním žádosti o pomoc je pro pochopení všech souvislostí velmi důležité přečíst si následující články:

Přisedlíkologie

Přisedlíkologie dodatek

Možné příčiny zdravotních a životních potíží

Vliv osobního morfogenetického pole na novou inkarnaci

Při podezření na výskyt přisedlíka je vhodné udělat si meditaci na odvedení přisedlíka, kterou lze stáhnout zde

Meditace na odvedení přisedlíků nová

Při podezření na výskyt parazitické kvazibytosti je vhodné si udělat meditaci na čištění nehmotných parazitů, kterou lze stáhnout zde

Meditace na čištení nehmotných parazitů

Při konkrétních zdravotních potížích je vhodné si udělat léčebnou meditaci, kterou lze stáhnout zde Léčebná meditace

Meditace je vhodné dělat i opakovaně.

Všechny meditace je možno stáhnout z uložto, adresy jsou zde Ke stažení meditace

Upozorňuji, že velmi důležitá je následná práce na sobě, aby nedošlo k obnově původního stavu. Odvedení přisedlíka či rozptýlení parazitické kvazibytosti je v podstatě první pomoc a cesta k obnovení plného zdraví ještě musí pokračovat Vaší další prací.

V případě, že žádáte o pomoc pro jinou osobu, která Vás o tuto pomoc nepožádala a ani těmto “metodám” nevěří, počítejte s tím, že budete muset následnou práci, která se týká vyčištění morfogenetického pole, dělat za ni a této osobě tím pomáhat.

Pokud nedostanete odpověď do 14 dnů, tak napište znovu, protože občas některé emaily nedojdou.

Shlédnutí: 27286