Fraktální uspořádání časoprostoru a astrologie

Fraktální uspořádání časoprostoru a astrologie      Časoprostor je uspořádán fraktálně (pojem fraktálu je velmi dobře vysvětlen v knize “Chaos” Jamese