SEMINÁŘE

Zdravotní a životní potíže, jejich příčiny a řešení

OLOMOUC: 18.10. 2020 od 9.00-18.00

ZRUŠENO / NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE ZVEŘEJNĚN PO NOVÉM ROCE

Místo konání: Centrum Radosti, ul. Ztracená 7, Olomouc

Přihlášky a info: Klaudie Slunečná, tel.: +420 603 500 300

e-mail: autor@klaudieslunecna.cz

Cena za osobu: 800,-Kč platí se až na místě

Program a základní osnova CELODENNÍHO semináře

1) Zahájení

a)     Organizační pokyny a přibližný časový harmonogram

b)     Úvodní meditace na harmonizaci časoprostoru místa konání

c)     Seznámení se s účastníky a představení jednotlivých účastníků

2) Obecný úvod

a)     Meditace na otevření páté (komunikační) čakry a očních a ušních čaker

b)     Mentalismus, vše je vědomí, Teoversum

c)     Smysl života z jednotlivých úrovní poznání

3) Zdravotní a životní potíže a jejich příčiny

a)     Meditace na srdeční čakru

b)     Rozeznání příčin

c)     Karmické příčiny

d)     Přisedlíci a usedlíci

e)     Parazitické kvazibytosti

f)      Astrální parazité

4) Formy řešení

a)     Práce s čakrami

b)     Regresní terapie

c)     Odvádění přisedlíků a usedlíků

d)     Rozptýlení parazitických kvazibytostí

e)     Ochrana před astrálními parazity

f)      Meditace na odvedení přisedlíků a čištění nehmotných parazitů

5) Rozdíly v provádění práce na sobě a pro druhé

a)     Práce na sobě

b)     Podmínky pro práci pro druhé

c)     Práce pro druhé

6) Diskuze a závěr

Tato základní osnova programu je variabilní a bude přizpůsobována konkrétním účastníkům a jejich zaměření. I meditace a jejich téma budou přizpůsobeny zájmu účastníků. Seminář je určen pro začátečníky i pokročilé, kteří mají zájem na sobě a pro druhé pracovat.

Shlédnutí: 5996