Desatero božích zakázání

Mojžíšovo Desatero božích zakázání nebo Kristovo „Dvoutero“ lásky?      Byla nastolena otázka, zda dodržování Desatera božích přikázání je to