Energetická podstata všech procesů

 Energetická podstata všech procesů včetně ekonomických, současné situace a příčin ekonomické krize      Soudobá věda již dospěla k závěrům, že

Fiktivní rozhovor s příllšušníkem elit – 2010

Doporučuji přistupovat ke všem informacím pouze jako k informacím. Informace, které nám byly předkládány desítky let ve škole, mohou mít –

Fiktivní rozhovor s příllšušníkem elit

Fiktivní rozhovor s příslušníkem globálních elit o současné situaci a roku 2012   Doporučuji přistupovat ke všem informacím pouze jako k informacím.

Opravník rozporných omylů

Opravník rozporných omylů   Marně jsem hledal pro tento článek nějaký smysluplný název, který by spojoval v něm uvedené myšlenky, a