Naše představy o světě po transformaci

Naše představy o světě po transformaci a co jsme ochotni pro ni obětovat

 

   Podle Coreye Gooda a dalších informátorů mimozemská Aliance sfér sestávající z mimozemšťanů vysoké úrovně instalovala ve Sluneční soustavě obří sféry (koule) údajně velikosti planet jako je Uran. Záměrem jejich umístění je redukce energií proudících z centra naší galaxie do naší Sluneční soustavy. Odůvodnění této instalace spočívá v tom, že energie proudící z centra galaxie jsou pro velkou většinu lidí příliš silné, takže by pravděpodobně způsobily smrt velkého množství lidí. Odhady z různých zdrojů se pohybují kolem 3% všech lidí na planetě, kteří by delší působnost těchto energií v této době přežili. S tím je spojeno mnoho dalších informací o působení Aliance sfér, působení podzemních civilizací, mimozemských civilizací nižších úrovní (míněno ve srovnání s Aliancí sfér) včetně civilizací reptiloidního charakteru a aliancí spojených s tzv. globálními elitami a aliancemi působících proti globálním elitám. 

 

   V souvislosti s aktivitami těchto různých uskupení se hovoří o dvou zásadních fenoménech, k nimž by mělo dojít. Prvním fenoménem je odhalení, v rámci kterého by se mělo lidstvo dozvědět pravdu o mnoha skutečnostech, o kterých je lidstvo dlouhodobě systematicky desinformováno (jako příklad uvádím zejména historii a existenci mimozemských civilizací). Údajně se jedná mezi různými výše uvedeným skupinami o rozsahu a době tohoto odhalení, zda má jít o postupné či jednorázové odhalení.

   Podle některých informátorů část globálních elit navrhuje, aby odhalení probíhalo v časovém rozmezí 100 let, aby lidstvo neutrpělo příliš velký šok. Je samozřejmě otázkou jak by někteří či většina lidí reagovala na plné odhalení, protože mnohým by se zřejmě zbořil svět. Znám lidi, kteří by měli problém probrat se ze šoku jen z faktu, že si 11.9. Američané způsobili sami. Na druhé straně nepochybně mnoha lidem bude jasné, že 100 let je návrh na to, jak odhalení zcela rozmělnit a udržet globální elity při moci.    

 

   Druhým takovým fenoménem je to, co je nazýváno Událost.

Podle informátora skrytého pod jménem Cobra galaktický srdeční tep nebo galaktický pulz je pravidelným galaktickým cyklem, který každých 25 000 let aktivuje galaktické slunce, a my nyní vstupujeme do období, kdy ke galaktickému pulzu dojde, což spustí Událost, která má souvislost s větším vesmírným cyklem. Vliv tohoto galaktického pulzu vyléčí lidstvo.

 

   Uvádím informace získané z internetu, přičemž sám osobně se s realizací prvního fenoménu zcela ztotožňuji na rozdíl od uvedeného druhého, který ale nevylučuji, protože vyloučit se nedá takřka vůbec nic.

 

   Nyní se dostávám k vlastnímu tématu. Dle jedné informace se v prostředí Sluneční soustavy manifestovala (označit její projevení se v naší Sluneční soustavě jako přílet mi přišlo jako hodně nepřesné) nadpozemská bytost, jejíž úroveň je problematické nějak zařadit, ale zřejmě výrazně překračuje dosavadní účastníky procesu ve Sluneční soustavě. Tato bytost, jež “hájí” zájmy galaxie Mléčná dráha, projevila vůči rozhodujícím účastníkům procesu svůj požadavek proces na Zemi urychlit. Nemám dostatek informací k tomu, jaké prostředky má tato bytost k prosazení tohoto požadavku, ale zřejmě se jedná o vysoce respektovanou bytost.

   Z informací, které jsem dostal, vyplynulo, že tato bytost není spokojená (tento výraz je nepřesný, ale nenašel jsem přesnější k vyjádření postoje bytosti) s tím, jak je nevyváženě přistupováno k zájmům lidstva a planety Země ve prospěch lidstva a na úkor Země. Další devastace Země a jejích ostatních bytostí lidmi považuje za neúnosnou.

   V souladu s tím považuje za nutné urychlení procesu transformace Země tím způsobem, že budou odstraněny ze Sluneční soustavy sféry zmírňující působení energií z centra naší galaxie i galaxie Andromeda, což by však nutně mělo za následek odchod nemalé části lidstva do jiných realit. Samozřejmě tato bytost nepovažuje smrt lidí, s kterou by nebylo spojeno nepřiměřené utrpení za nic negativního, protože smrt je pouze přechod nesmrtelné duše do jiné reality a opravdu pro velké množství lidí by byla smrt spíše úlevou než utrpením. 

   Zvláštní je, že potvrzení této informace se mi dostalo do určité míry z dalších tří zdrojů, což se mi až tak často nestává.

 

   I tato z našeho pohledu velmi vysoká bytost nemá k lidské bytosti (ani k té, která si říká obyvatel planety Země) principiálně negativní vztah a nepochybně bude v určité míře respektovat kolektivní vědomí lidstva. Z toho důvodu a některých dalších informací se zdá, že rychlost a intenzita procesu odstraňování a působení kosmických energií má souvislost se stavem kolektivního vědomí lidstva. Existují i kolektivní vědomí obyvatel určitých územních celků, takže rozsah působení se může projevovat na planetě dle konkrétního místa odlišně. Můžeme si představit odlišnost působení například v Číně, Africe, USA, na blízkém východě Čechách a na Slovensku nebo v Andských pralesích. Takže po skončení procesu může zbýt někde 10% obyvatel a někde polovina. 

 

   Představme si (upozorňuji, že se jedná o hodně zjednodušující představu), že tato vysoká bytost chce (ale opět se jedná o velmi nepřesný výraz) zjistit stav kolektivního vědomí lidstva a proto pokládá některým lidem otázky.

Jaká je tvoje (vyšší bytosti nevykají) představa o průběhu transformace a o stavu po transformaci? Co jsi ochoten obětovat transformaci?

Dovoluji si předat tyto otázky čtenářům k zamyšlení.

 

    Uvažujeme-li o lidstvu jako celku, tedy o přibližně 7 miliardách lidí, je zřejmé, že minimálně 6 – 6,5 miliard nemá o transformaci žádnou povědomost, a to se obávám, že jsem s množstvím alespoň částečně vědoucích ještě dost velký optimista. Jestli 500 milionů se tím zabývá vážněji, kolik lidí si někdy položilo otázky, které jsem uvedl? Jen velmi malé procento lidí utváří kolektivní vědomí lidstva v otázkách týkající se možné transformace.

    Zajímalo by mě například, kolik lidí se zabývá otázkou formy a průběhu transformace a stavem po transformaci a kolik lidí si tvoří vlastní vizi. Abych upřesnil, tak za vizi nepovažuji to, že si již nezvolíme Sobotku, Kalouska nebo Babiše, tj. mírný pokrok v mezích zákona.

   Přiznávám, že i mě zaskočila druhá otázka: “Co jsi ochoten obětovat transformaci, která by byla ve prospěch zejména planety Země?”

 

    Jsi připraven na to, že i ty můžeš odejít do té nižší reality? Jsi připraven na to, že když půjdeš do reality vyšší, nepostoupí do ní tvojí blízcí, které miluješ? Jsi připraven na to, že v ní již nebudou tvá oblíbená jídla (například maso či mléčné výrobky), tvé oblíbené zábavy (televizní seriály, fotbal)? Chceš i takovou realitu?           

Shlédnutí: 208