Pránariánství

Pránariánství (bretariánství) z různých úhlů pohledu      Bretariánství se stalo v poslední době určitým módním prvkem, ale provází jej některé nejasnosti