Fraktální a antropomorfní struktura Teoversa

 Fraktální struktura Teoversa vícedimenzionálních bytostí a antropomorfní struktura Teoversa stvořitelů, archandělů a podobných bytostí      Při psaní některých článků

Objevování skrytých schopností v nás

Objevování skrytých schopností v nás s nadějí, láskou a vírou        I když tomu název ne zcela napovídá, tématem