Přisedlíkologie

…Jako vnitřní příčiny lze posuzovat karmické vazby a osobní morfogenetické pole duše, i když mezi těmito dvěma příčinami nelze stanovit přesnou dělící hranici. Vzájemně se ovlivňují. Nepochybně osobní morfogenetické pole, tj. určité návyky konkrétní bytosti, které se přenášejí i do dalších inkarnací ovlivňují karmické následky bytosti a karma bytosti ovlivňuje vznik, změnu či zánik určitých návyků, které tvoří osobní morfogenetické pole.

Aktivní účast v transformačním procesu

Aktivní účast v transformačním procesu      Vzhledem ke zkušenostem z kontaktů s poměrně širším okruhem lidí (v rámci sféry

Léčení a uzdravování

Léčení a uzdravování      “Léčení těla i mysli zcela jinak” je článek na mém webu se stejným názvem (stačí

Experiment Země a Měsíc

Experiment Země a Měsíc        Nejdříve něco částečně mimo téma článku, ale myslím, že to může pomoci více

Konflikty na úrovni jemně hmotných světů

Konflikty na úrovni jemně hmotných světů, léčení energií, meditace      Poslední meditace na ochranu republiky i posílení egregoru slovanství