Zápisky Miroslava Zelenky – duben až květen 2017

   Není nutno dodržovat přesně meditace tak, jak jsou vedeny. Je možné použít první část k uvedení do rozšířeného stavu vědomí a po té se odpojit a řešit to, co řešit chceme, případně po skončení meditace dále pokračovat ve stavu rozšířeného vědomí. Ostatně já to také činím. Dělejte vše tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Doporučuji k posílení transformačního procesu posílat energii Zemi, prosvětlovat astrální realitu, nebo meditovat jen tak na ticho. V podstatě na cokoliv, co člověk potřebuje nebo cítí.  

   Meditace velice pomáhá, což prokazují už i vědci. I podle nich má meditace kladné účinky a dokonce prodlužuje život, protože má vliv na prodlužování telomerů, které mají vliv na délku života. Zvyšuje frekvenci vibrací meditující bytosti, ale i celému okolí.

Doporučuji udělat ochranné vajíčko před každou meditací. Pokud meditujete ve dvou je dobré vytvořit ochranné vajíčko oběma meditujícím.

   Je mnoho různých názorů jak pracovat na sobě a mám pocit, že dost často se stává, že lidé, kterým se dostala určitá milost, že mnohé odpracovali v minulých životech a došlo u nich k jednorázovému probuzení, až osvícení mají pocit, že už nemusí vůbec nic dělat, že stačí být a ono to přijde.

   Jenomže lidé, kteří mají bloky, karmické vazby napřed potřebují bloky odstranit, případně odstranit přisedlíky nebo nějaké parazitické kvazibytosti a pak teprve mohou se pohnout dál, protože bez toho to prostě nejde. Rady typu: “Buď jenom v tichu a v lásce'”, jsou sice hezké, ale jak je dodržovat, když někoho těžce pronásleduje životní osud, mám těžké zdravotní problémy, celoživotní bolesti a migrény?

   Obecné vlastnosti pyramid. David Wilcock tvrdí, že pyramida vytváří vortex – vír fotonů, který má pozitivní účinky na vše. Velmi důkladnou studii provedli Rusové a staví velké pyramidy z plastových trubek. Nesmí v nich být žádný kov. Pokud měděná, tak se nesmí vyskytovat žádný jiný kov, ale ty prodávané na internetu obsahují ocelové prvky, což snižuje účinnost. Dle tvrzení Wilcocka kovové prvky pohlcují vířící fotony, které právě jsou tou účinnou energií pyramid. Proto, pokud máme doma pyramidu a posadíme se do ní na židli, neměla by obsahovat žádné kovové spojovací prvky a samozřejmě neměla by být z kovu. Použití pyramid je velice všestranné – čistění vody, nabíjení potravin, na zkvalitnění semen a rostlin, voda na zalévání. Na internetu lze zjistit mnoho dalších informací.

   Tato pyramida má několik zajímavých vlastností a parametrů. Podle měření je velice účinná a její účinnost je výrazně vyšší, než účinnost na internetu dostupných měděných pyramid. Neobsahuje žádné účinnost rušící prvky. Je velmi lehká a je laciná.  Šikovný kutil si ji dokáže vyrobit sám.

   Je možné ji velmi snadno a rychle smontovat a demontovat. Čas montáže a demontáže je v kategorii dvou či tří minut pro jednoho člověka. Výměnou jejich prvků (trubek základny a hran pyramidy) je možné velmi snadno a rychle měnit její velikost pro různé účely. Například je možno používat pyramidu o délce základny 50 cm pro nabíjení potravin či vody a po rychlé výměně prvků (trubek) sestavit pyramidu o délce základny 200 cm pro léčení lidí, ale i jiných bytostí jako jsou domácí zvířata či rostliny. Po demontáži je velmi skladná.

   Otázka: “Již jednou jste mi poradil, za což vám velmi děkuji opět mě tak napadlo se zeptat, pokud děláme si meditaci na odvedení přisedlíka není lepší si dělat ochranné vajíčko po odvedení nebo před odvedením?”

   Odpověď: “Záleží na tom, zda odvádíte přisedlíka sobě nebo někomu jinému. V případě, že sobě, je vhodné si dělat ochranné vajíčko po odvedení, aby si nepřisedl další přisedlík. V případě, že odvádíte někomu jinému, je vhodné dělat sobě ochranné vajíčko před odváděním. Ochranné vajíčko se vytváří vždy před každou moji meditací.

   Při tvorbě ochranného vajíčka není nutno meditovat, ale pro mentální účinky je vhodné být v alfa rytmech, ve stavu rozšířeného vědomí.

   Čím více lidem pomáháte, tím více dostáváte energie. Jsou bytosti, které vám pomohou, když vidí, že chcete pomáhat ostatním lidem. Přímo bez vašeho požádání posílají energii, nabíjejí vás a nemá to nic společného s tím, že jste průtoční, to je samozřejmé. Ale oni vás nabíjejí, aby váš rádius způsobilosti byl větší.

   Když se snažíte předávat poznání a lásku, tak záleží na tom, jak jste energeticky silní, jestli dosah vaší aury je 3m, 25m nebo 100m. Tyto bytosti vás také chrání před útoky, ovšem jen do doby než začnete zneužívat sílu své aury, což se bohužel děje často. Zneužití může mít různou podobu – závislost na energiích, druhých, slávě, obdivu, penězích nebo sexu.

   Jak jsem již často připomenul, tak jeden ze základních principů Teoversa je princip polarity. Podstatou tohoto principu je, že vše je polaritní. Nejnázornější představou tohoto principu je magnet. Když magnet s jeho dvěma póly rozdělíte na dvě poloviny, obě tyto poloviny mají opět základní charakteristiku magnetu, mají dva póly. Když pomyslně oddělíte od sebe jin a jang (jinové a jangové energie), tak každá z těchto dvou složek je polaritní. V rámci určité míry obraznosti si tak můžeme představit, že energie jin (samozřejmě i jang) má rovněž dvě složky a pro jednoduchost si je můžeme představit jako jin pozitivní a jin negativní. Proč se věnuji speciálně energii jin, je z toho důvodu, že se stále mluví o tom, že je to energie, které je na Zemi stále ještě nedostatek ve srovnání s jangovými energiemi. V této souvislosti je důležité vnímat i energie, které ovlivňují a snaží se ovlivňovat dění na Zemi.

   Působí zde pozitivní světlé jinové energie, ale také negativní temné jinové energie. Tyto temné jinové energie mají často charakter klasické černé magie. Samozřejmě se ovšem tváří jako zářící světlé energie a někdy je to opravdu i těžké rozeznat, protože používají světelné terminologie a dokonce i postupy. Rozpoznat to lze u těch hodně sofistikovaných jen intuičně, vnímáním přímo té energie nebo jejím testováním například kyvadélkem.

   V této souvislosti upozorňuji – nenechte se zastrašit, vychýlit z rovnováhy, či dokonce uvrhnout do deprese některými výroky různých vědem a kvazi léčitelů, kteří vám jsou schopni říct i neuvěřitelné až hrůzostrašné věci o vás či vašich minulých životech. 

   Rovněž jsou i naprosto evidentní případy negativní jinové energie jako například některé aktivity hnutí zelených, zejména jejich militantních odnoží. Nebezpečnost těchto temných jinových energií spočívá v současné rozšířené propagaci kladného vlivu jinových energií na situaci na Zemi. Posluchači, kteří znají i mé starší pořady si jistě vzpomenou na mé příspěvky v této oblasti. Ale jsou jinové energie a jinové energie. Přiznám se, že jsem vnímal tyto věci čistě intuičně, takže s některými lidmi (zejména ženami) a jejich názory či energiemi, které jsem vnímal jako jinové, jsem nerezonoval, ale informaci o podstatě tohoto fenoménu jsem obdržel nedávno. Někdy se jedná o skutečně nebezpečné černomagické podprahové útoky. Otázkou zůstává, jak v konkrétních případech jsou tyto aktivity ze strany jejich tvůrců a opět nejčastěji žen vědomé či nevědomé a řízené někým jiným.        

   Můžeme si z tohoto úhlu pohledu představit současnost jako šachovnici světa, kde králové hrají svoji státotvornou existenční roli, ale tak jako v šachu rozhodující roli hrají královny a opět je možno si představit úlohu bílé a černé královny.

   Je potřeba si dávat velký pozor a být citlivý na energie, které si hrají na světlé jinové energie zachraňující jinovou matku Zemi Gaiu. Všechny informace a energie na obranu Země je nutno velmi pečlivě zkoumat. Jsou často magicky ovlivňovány. Nemalé procento lidí té sugesci podlehne a skutečně tomu uvěří a uvěří i věcem, které normálně logicky myslícímu člověku připadají jako nesmyslné. Jsou to někdy aktivity, které se snaží okouzlit svojí čistotou úmyslů.

   Zvláštní je, že lidé, kteří se neztotožňují s vlastním egem a mají prožitky jiných eg či dokonce realit jsou považováni za blázny. Bohužel ne zcela výjimečně lidé, kteří mají podobné prožitky i sami sebe z nedostatku poznání považují za blázny a nechávají se léčit na psychiatrii, kde z nich pomocí drog nakonec blázna skutečně udělají ve snaze potlačit jeho schopnost vnímání jiných eg či realit. To je zvláštní.

   Je problematické definovat přesně blázna. Rozesmála mě definice blázna ve Wikipedii: Blázen je člověk trpící šílenstvím (bláznovstvím, nepříčetností), tedy takový, který se neřídí obecně akceptovanými sociálními normami kultury, která jej obklopuje. Přeloženo do lidštiny, blázen je člověk, který se nechová jako většina. Ještě bych si dovolil doplnit jako zmanipulovaná většina. Obecně akceptované normy kultury, která nás obklopuje, je nemít žádné “nepovolené” zážitky, které jsou mimo rámec materialistické vědy. Zdůrazňuji v naší západní společnosti, protože v jiných kulturách tomu tak není.

   Rád si tvořím vlastní “definice” i při plném vědomí, že se nemusí všem líbit. Podle mého vnímání je blázen člověk, který nepřesně vnímá realitu. Pokud se někdo ztotožňuje s vlastním egem a je přesvědčen, že je egem a ne duší (vědomím), tak nepřesně vnímá realitu, tudíž je blázen.

   Blázen tedy není ten, který vnímá více realit a více svých různých rolí a je si plně vědom, v které roli či realitě se zrovna nachází, nebo že je mimo ego svého současného života, své současné inkarnace. Naopak blázen je ten, který je přesvědčen, že je egem, tělem a myslí, což je v naší společnosti většina lidí. Oni nepřesně vnímají realitu. Jak pak má naše společnost vypadat, když většina lidí jsou blázny.     

   Důležité je nenechat se ovlivňovat žádnými dogmaty, vše je možné, o všem se dá uvažovat jako o možnosti a pokud přijmeme jeden základní fakt, že vše je jedno ohromné vědomí, tak je skutečně možné vše. To je problém této společnosti a její dlouhodobé manipulace, kdy námi bylo manipulováno a v podstatě uměle vloženo do morfogenetického pole lidstva na Zemi, co všechno není možné. A když jsme tomu uvěřili, tak to pro nás možné není. Kdyby nebylo velice silné morfogenetické pole nevíry v naše možnosti, tak bychom byli daleko více vědomými tvůrci své reality. Nejdůležitější je vždy přesvědčit sám sebe, že něco jde.

   Dvě největší překážky pro chápání reality jsou hmota a lineární čas – přesněji řečeno přesvědčení o existenci hmoty a lineárního času  

   Vždy jsme spolutvůrci své reality, ale otázka zní jak dalece vědomě. Kdo se na to zaměří, tak je schopen si utvářet vědomě realitu. Otázka je jenom s jakou časovou prodlevou. Jak rychle jsme schopni realizovat naše myšlenky v této hmotě. V podstatě si utváříme svět svými myšlenkami. Vždyť my sami sebe utváříme v každém okamžiku mentálně. My sami se představujeme v této realitě, kdybychom to nedělali, tak tu nejsme. Stala se mi nedávno příhoda, kterou si v podstatě neumím vysvětlit jinak, než že jsem si vytvořil jinou realitu, i když si tedy umím představit, že by se mi líbilo tvořit si ji trošku na jiných věcech. Možná, že to byla jen ukázka možnosti. Třeba kdybych se tomu věnoval… i když nepochybně s vysokou dávkou opatrnosti a pokory.

   20 tis. probuzených může ovlivnit republiku.

   Stále mně vyšší bytosti učí myslet jinak. Vidělo mně na “Cestách k sobě” 50 tisíc lidí. Co to je, když je tady na Zemi těch lidí 7 miliard? Dostal jsem informaci, že 20 tisíc probuzených může ovlivnit republiku. Jenže koho považovat za probuzeného?

   Je těžké stanovit přesnou definici. Možná není nejpřesnější výraz probuzený. Nejpřesněji by se dali tito lidé určit výší frekvence vibrací, ale to je opět určitý problém, jak to měřit. Přístroj buď neexistuje, nebo je přísně utajovaný. Takže dalším ukazatelem je stav otevřenosti čtvrté, páté a šesté čakry, kdy problém měření zůstává, ale přece jen jsou to parametry, které je možno při určité míře senzibility při osobním kontaktu s konkrétním člověkem odhadnout a při senzibilním měření je procentuální vyjádření mnohem snadnější k vyjádření a pochopení, než jakási absolutní hodnota frekvence vibrací. Jeden z možných druhů měření přinesl tyto výsledky v Yotta Hz, což je 10 na 24 Hz (hertz je jednotka frekvence). Probuzený je od 65 YottaHz výše a český průměr je 24 Yotta Hz. Dalším možným ukazatelem je stav horních čaker. V tomto případě by měly být hodnoty probuzeného – srdeční čakra 85 %, krční čakra 74%, a šestá čakra- třetí oko 95%.  Samozřejmě je nutno tyto hodnoty chápat jako velmi orientační. Dosavadní stav je velmi přibližně takový, že probuzených je v Česku 5 tisíc a 5 tisíc se hodnotám probuzeného blíží.    

   Můžeme pomoct komukoli v čemkoli se dvěma omezeními. Jedno je danost jeho karmy a tou druhou je jeho ochota a schopnost na sobě pracovat – změnit se. Jen do té míry, která je omezena těmito dvěma podmínkami, můžeme pomoct.

   Obě tyto podmínky se vzájemně ovlivňují. Karmické příčiny ovlivňují ochotu a schopnost na sobě pracovat a ochota a schopnost na sobě pracovat ovlivňuje následky karmických příčin. Jsou to spojené nádoby.

Shlédnutí: 2323