S

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

samádhi  – v buddhismu je samádhi první ze dvou forem kultivace mysli. Jejím cílem je uklidnění mysli a její zaostření, které pak umožní intuitivní vhled do pravé podoby skutečnosti.

 

samádhi  – v hinduismu je, na rozdíl od buddhismu, samádhi nejvyšším stavem mysli. Většinou se tak označuje dočasná zkušenost dosažení absolutní skutečnosti (prožití jednoty, sjednocení s božstvem atd.). Konkrétní obsah tohoto pojmu závisí na učení jednotlivých duchovních škol (některé nepředpokládají, že by se člověk mohl naprosto sjednotit s božstvím a samádhi je zde označením prožitku blaženosti z boží přítomnosti.

 

senzibil – médium, člověk s výjimečnými schopnostmi vnímání, zejména mimosmyslového

 

senzorická deprivace – absence nebo nedostatek smyslových vjemů

 

sofistikovaný – promyšlený, formálně propracovaný, využívající složitých metod

 

superego – viz nadjá

 

superstruna – viz teorie superstrun

 

Svět – širší pojem než vesmír – míněno je vše, co je stvořené

Světová mysl – vztah Světové mysli k stvořenému Světu se dá přirovnat ke vztahu lidské mysli – lidského vědomí k jeho myšlenkám; Světová mysl vše zná, protože je vším

synergický efekt – vyšší účinek současného působení dvou nebo několika vlivů či příčin ve srovnání se součtem účinků každého z vlivů či příčin odděleně.

Shlédnutí: 249