R

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

regresní terapie – vyhledává staré zasuté vzpomínky s cílem objevit příčiny stávajících duševních poruch, tj. neuróz a psychóz, někdy i tělesných potíží. Pacient si má uvědomit spojitost mezi aktuálními poruchami a minulými traumatickými událostmi a tím poruchy zneutralizovat. Na rozdíl od běžné psychoanalýzy předpokládá reinkarnační terapie, že člověk prožívá více tělesných existencí (vtělení, inkarnací). Ty se podle ní promítají do stávající inkarnace.

reinkarnace – převtělení, opětovné vtělení, nové vtělení duše

REM  – rapid eyes movement – fáze spánku, kdy probíhají sny

remote viewing – dálkové vnímání – schopnost oddělit mysl od těla a nahlížet do jiných míst než kde je přítomno tělo

reptiloidní bytosti – bytosti vyvinuté z plazů

Shlédnutí: 269