T

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

teorie superstrun  – předpokládá, že základními stavebními kameny přírody nejsou částice s nulovými rozměry, nýbrž jednorozměrné struny, které vibrují různými způsoby, odpovídajícími různým druhům částic. Veškeré interakce se redukují na spojování a rozpojování strun

 

transcendentální – již rozumu dané, nezískané zkušeností; přesahující, překračující

 

transcendentní – nadskutečné, přesahující smyslové i rozumové možnosti

 

tuner – přijímač, ladič, vylaďovač

Shlédnutí: 219