Reportáž z Atlantidy (Azor)

   Téma jako je Atlantida je zajímavé tím, že je na pomezí mezi duchovními naukami na jedné straně a scifi na straně druhé. Velmi zjednodušeně řečeno inkarnace z Atlantidy na straně jedné a na straně druhé vyspělé technologie Atlanťanů.   

   Muži a ženy vnímají určitou hranici mezi esoterikou či duchovnem a scifi. Obecně muži preferují a milují scifi a ženy preferují duchovní nauky. Možná, že by se to dalo vyjádřit tak, že duchovní nauky mají převážně jinový charakter, zatímco scifi převážně jangový charakter. Není vhodné chápat tyto dvě oblasti jako oddělené, ale spíše dvě strany jedné mince, jako jednotu jin a jang. Obě jsou součástí našeho poznání, je to komplex různých druhů poznání. Oboje rozšiřuje naše obzory.

   Je mnoho teorií o tom, zda Atlantida byla a kde byla. Pomineme-li vědecké teorie o evoluci člověka, podle kterých nemohla existovat, protože v té době jsme tak mohli oštěpy lovit mamuty, tak je mnoho názorů a teorií, kde se mohla nacházet. Například ve Středozemním moři, v Antarktidě, na pobřeží Španělska nebo v Karibiku a určitě existují mnohé další, o kterých nevím. Co se týče Antarktidy, tak je mnoho indicií, že se jednalo o jinou civilizaci ještě výrazně starší než Atlantida.

   U ostatních míst si dovolím podobenství s Římskou říší, o které máme dostatek informací. Její centrum Řím je nepochybné, ale v době svého rozkvětu se rozkládala na území mnohem větším. Teď si představme, že po nějaké další celosvětové katastrofě za dalších 10 tisíc let budoucí archeologové naleznou pozůstatky římské civilizace někde na území dnešní Británie nebo Izraele a prohlásí, že právě tam se nacházel starověký Řím a ještě budou tvrdit včetně různých důkazů, že zrovna to jejich místo je místem pravého Říma. Například u Kuby údajně našli pyramidy a město v moři a hned se vynořily teorie, že právě tam byla Atlantida. Rovněž Bermudský trojúhelník je v hledáčku teorií s tím, že energie Atlantských pyramid tam způsobuje anomální jevy. Dle mého názoru jsou tato místa včetně dalších k Atlantidě v obdobném vztahu jako místa v Británii a Izraeli ve vztahu ke starému Římu.

   Podle mnoha informací včetně těch od Platona a Edgara Caseyho byla ve své závěrečné fázi Atlantida ostrov v Atlantiku mezi Evropou a Amerikou. Z toho nutně vyplývá, že Azorské ostrovy jsou pozůstatkem centrální Atlantidy. Pro tuto teorii svědčí i informace objevující se v posledních letech v médiích.

   Portugalské noviny referovaly o objevu velké podmořské pyramidy, která se nachází mezi ostrovy São Miguel a Terceira v portugalských Azorech. Tvrdí, že struktura stavby je perfektně čtvercová a orientovaná podle význačných bodů. Současné odhady za využití digitálních technologií GPS uvádí výšku 60 metrů a půdorys 8000 čtverečních metrů.

   Další zajímavou informací je ta, že archeologové z Portugalské společnosti pro archeologický výzkum nedávno na ostrově Pico objevili doklady podporující jejich domněnku, že lidé v Azorské oblasti existovali už před příchodem Portugalců před tisícovkami let. Až dodnes totiž nikdo ještě nevysvětlil, kdo na těchto ostrovech vytvořil zde objevené skalní umění. V době příchodu Portugalců v 15. století nebyly ostrovy obydleny.

  Jiná informace říká, že vědci objevili v hlubinách u Azor staré zkamenělé dřeviny, které jsou údajně staré přibližně 13 tisíc let. 

   Dojem (i když pominu osobní pocity), že se jedná o zbytek Atlantidy  je na Azorských ostrovech velmi silný. Je pozoruhodné, jak například ostrov Sao Miguel (ale nejen on) a jeho jednotlivá místa podstatně více připomíná vysokohorské prostředí než prostředí, které je obvyklé pro místa s nadmořskou výškou kolem 200 až 500 metrů. Jediný rozdíl spočívá v tom, že strmé kopce obklopující horská údolí jsou zarostlé vegetací. Odpovídá to předpokladům, že původně vysokohorské oblasti Atlantidy poklesly o nějakých  2 – 4 tisíce metrů. Dle Platona nejvyšší hory Atlantidy dosahovaly téměř 7000 m nad mořem.  Současná nejvyšší hora Azor je Pico s výšku 2351 m nad mořem.

 

 Sao Miguel

 

 Sao Miguel

   Každé místo má své specifické vibrace. Běžně je to nazýváno jako duch místa – genius loci. I u jednotlivých ostrovů Azor jsou velké rozdíly. Například hlavní ostrov Sao Miguel, který je velmi ovlivněn turistikou již nemá zdaleka tolik energie z Atlantidy jako ostrov Pico. Je tu cítit velký rozdíl.  Oba ostrovy jsou ovšem fascinující svojí krásnou přírodou, ale i všude přítomnými kravami. Vzhledem k téměř absolutní čistotě přírody (minimálně ve srovnání s Evropou) a ideálním podmínkám pro chov krav mají na Azorech výborné máslo a jedny z nejlepších sýrů na světě, a to nejen chutí a kvalitou, ale i čistými energiemi.   

   Zajímavé je, že jsme si vůbec nikde nevšimli marketingového využití spojení Azor s Atlantidou. Paradoxně jediná informace, kterou jsme zaznamenali a která by měla nějaký vztah k Atlantidě je prodejna hamburgerů s názvem Atlantida na ostrově Sao Miguel.

   I moře mají své specifické vibrace. Atlantik má jiné vibrace než jiná moře. Každé moře je svého druhu relativně autonomní vědomí, dalo by se říct, že má duši. Staří Řekové měli pro každé moře, ale i řeky a potoky konkrétního boha či vílu, což je vlastně vyjádřením toho samého principu, tj. specifického vzoru vibrací – specifického relativně autonomního vědomí konkrétního místa. Soudobá věda má tendenci považovat toto vnímání přírodních sil za primitivní, ale v podstatě se dá říct, že se jedná o vyšší úroveň poznání ve srovnání s materialistickou vědou.

   I na Azorech jsou pyramidy, i když neobjevené. Mnohé pyramidy byly vyráběny technologií odlišnou od technologie nejznámějších pyramid v Gize nebo v Jižní Americe. Byly použity vhodné přírodní kopce, které byly upraveny do tvaru pyramid orientovaných ve směru dle světových stran a někdy vyhloubeny prostory uvnitř těchto pyramid. Pro funkci pyramid je základní zejména jejich geometrický tvar a použitý materiál není tak podstatný. Kromě toho hornina přírodních kopců není nevhodná pro účely pyramid. Obdobně byly vytvořeny pyramidy v Bosně.

   Pyramidy plnily více funkcí a například pro účely léčení nebo pro práci na duchovním vzestupu pobyt v prostorách vyhloubených v běžných horninách byl plně postačující. Kromě toho plnily funkce energetické pro místní krajinu i pro celou Zemi a pro energetické spojení s okolním vesmírem. Tyto pyramidy je v dnešní době podstatně těžší objevit, protože za tisíce let byly zaneseny dalším materiálem a zarostly vegetací. Takovéto pyramidy jsou i v Čechách a na Azorech.  

   V místech, kde nebyly příhodné kopce, bylo nutno pyramidy vybudovat z jiných materiálů. Příkladem je Giza. Některé pyramidy byly také vybudovány jako památníky pro další věky a v některých případech skrývají pod sebou prostory, ve kterých jsou ukryty důležité informace pro příští pokolení.

   Sao Miguel byl v dobách Atlantidy vysoko v horách a byly zde objekty, které sloužily jako  “výcvikové středisko” pro duchovní učitele a kněžky. Vysokohorské středisko bylo velmi vzdálené od civilizace, bylo velmi čisté a nebylo tak rušeno morfogenetickými poli běžných obyvatel.  Proto i zde byly pyramidy, i když zřejmě ne tak monumentální jako známe z Egypta a sloužily k duchovním iniciacím a léčením. 

 

   Ostrov Pico a jeho energie jsou mocně ovlivněny horou Pico, která je stále činnou sopkou. Když jsme přijeli na Pico 21.září, tak jsme byli na cestě do hotelu lehce zablokováni slavností a průvodem na počest stoletého výročí, kdy sopka naposled soptila. Na úplně samém vrcholu hory, který z dálky připomíná pyramidu stále unikají plyny.

 

 Hora Pico

   Vzhledem k naší fascinací horou Pico jsme se rovněž jako před 8 lety odhodlali k horolezeckému výstupu na Pico. Rozhodně to není lehký výstup. Vloni tam byl dokonce smrtelný úraz a i mladý kluk, kterého jsme potkali při odletu na letišti, říkal, že dva dny po výstupu nemohl chodit ze schodů. Nám to trvalo o něco déle. Hora je to opravdu magická.

Kužel vyrůstající z kráteru sopky Pico, který je údajně nejvyšší ze všech kuželů všech sopek na Zemi

   V Česku je velká koncentrace duší z Atlantidy. Možná je nejvyšší na celém světě. Velmi hrubým odhadem, který je ovlivněn tím, s jakým okruhem lidi se dostávám do styku, se dá říct, že u lidí s vyššími vibracemi se jedná až o 80 procent lidí. Někteří se dokonce podíleli na zániku Atlantidy a inkarnovali se do této doby, aby se podíleli na tom, aby se osud Atlantidy neopakoval. Naopak jiní mimo jiné inkarnace žili v Atlantidě v době jejího největšího rozkvětu, a proto myšlenky tzv. utopického uspořádání společnosti pro ně nejsou až tak utopické. Jedná se optimální uspořádání společnosti založené zejména na lidech s vysokým poznáním a vysokými vibracemi. To znamená nejen po stránce optimálního systému, ale i po stránce duchovní vyspělosti příslušníků společnosti. Obě tyto varianty se vzhledem k množství inkarnací v Atlantidě a jejímu dlouhému trvání nevylučují. Mnozí si své selhání v konci Atlantidy a zejména zneužití magie již karmicky odžili, ale některé ještě pravděpodobně karmické následky čekají. Pro většinu z nich je velmi nebezpečné jakékoliv zahrávání s magií, a to i zdánlivě neškodné, protože se může jednat o spouštěcí mechanismus v této inkarnaci. Nebezpečné je to zejména při nedostatku poznání v této inkarnaci.      

   V Atlantidě docházelo pomalu k tomu, že působení jistých entit pravděpodobně astrálních, či jak je někdy uváděno entit ze 4. hustoty, mělo takový vliv na obyvatele Atlantidy, že u nich docházelo k postupnému pomalému blokování srdeční čakry. S blokací srdeční čakry, ale bez ztráty dosavadních (z našeho současného pohledu) paranormálních schopností docházelo k postupnému šednutí až zčernání používané magie. Proto je důležité pracovat na odblokování srdeční čakry.

Shlédnutí: 478