F

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

fraktál – takový útvar, při jehož zvětšení dostaneme opět stejný obraz bez ohledu na měřítko. To znamená, že pokud daný útvar pozorujeme v jakémkoliv měřítku, v jakémkoliv rozlišení, pozorujeme stále opakující se určitý charakteristický tvar. Fraktál je vyjádřením principu, že každá část celku je zároveň jeho zrcadlovým obrazem

 fylogeneze – historický vývoj kmenů, tříd, řádů, čeledí, rodů a druhů živočišné nebo rostlinné říše od jednodušších k složitějším

Shlédnutí: 478