B

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

bardo – tibetský buddhistický termín, který označuje různé stavy mezi smrtí a novým zrozením v různých formách života. Doslova se tento pojem dá přeložit jako „mezistav“. Počátky užívání pojmu a konceptu barda sahají do Indie,

brainstorming – skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma. Je založena na skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě.

 Bůh – v nejširším možném pojetí zahrnující vše stvořené i nestvo­řené

 bůh – v nejobecnějším smyslu slova, které zahrnuje všechna po­jetí boha

 Bytost – zdánlivě oddělená část Univerzálního vědomí (Světové mysli), která si je vědoma sebe sama a která prochází vývojem – viz též vícedimenzionální bytost

 bytost – jedna z forem (inkarnací) Bytosti

Shlédnutí: 626