A

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

akaša – univerzální záznamový systém, ve kterém jsou zaznamenány všechny myšlenky, všechny slova a činy. Akaša je úschovna všech lidských zkušeností, kronika všech událostí, vesmírná databanka. Někdo říká, že se Akašická kronika tak trochu podobá záznamu kosmického nebo kolektivního vědomí. Jsou to záznamy všech talentů a všeho vědění. Je to univerzální záznamový systém, ve kterém jsou zaznamenány všechny myšlenky, všechny slova a činy. Akáša je úschovna všech lidských zkušeností, kronika všech událostí, vesmírná databanka. Někdo říká, že se Akašická kronika tak trochu podobá záznamu kosmického nebo kolektivního vědomí. Jsou to záznamy všech talentů a všeho vědění.

afirmace – ujištění, potvrzení, utvrzení se (např. jsem štíhlý)

algoritmus – přesný návod či postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy

altruizmus – nesobeckost; nezištný zájem, vztah, láska k lidem

antropomorfní – lidské vlastnosti či formy jsou připisovány mimolidským skutečnostem či jevům

apriori – je latinské spojení (doslova z předchozího), které znamená “předem” nebo “předchůdný”. V běžné řeči se užívá například pro apriorní úsudky, které člověk dělá dřív, než se s posuzovanou věcí seznámil. Ve filozofii tento pojem označuje poznání, které může člověk mít bez zkušenosti, tedy před ní.

aproximace – V geometrii se jedná o proložení několika bodů křivkou, přičemž není nutné, aby aproximační křivka přesně procházela zadanými body.

astrál – Astrál je časoprostor paralelní s naší 3D realitou vibrující na vyšší frekvenci. Duše se vyskytuje (vědomí bytosti se koncentruje) v tomto časoprostoru ve fázi snění či mezi životy. Astrál má různé vrstvy (nižší a vyšší astrály), které se liší frekvenci vibrací a lidské bytosti se po smrti dostávají do té vrstvy, která odpovídá frekvenci vibrací jejich vědomí. Charakteristické pro astrál a zásadní rozdíl proti naší 3D realitě je to, že okolní realitu je možno okamžitě měnit či tvořit mentálně (myšlenkou).  Na této úrovni má duše ještě (astrální) tělo.

atraktor – stav, do kterého systém směřuje

atribut – neodlučitelná vlastnost, podstatný znak; přívlastek

aura – podle psychotroniky, léčitelství, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů; tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin

avatar – v počítačové hře je virtuální postava ovládaná hráčem, který se s avatarem v jistém smyslu slova ztotožňuje a skrze něj jedná ve virtuálním světě

avatár (avathar) – bytost přinášející lidem vyšší poznání (Kristus, Buddha)

ayahuasca – liána duše, liána „mrtvých, je název pro psychotropní látku – odvar nebo nálev připravovaný z liány z amazonských pralesů. Její pití má farmakologické účinky a je užíván pro šamanské, léčitelské a náboženské účely. Ayahuasca je připravována s přídavkem listů mnoha rostlin.

Shlédnutí: 737