Naše role v současné složité situaci

Není možné nevnímat omezení, která jsou nám daná konkrétním lidským tělem, konkrétní rolí v této hře. Tato omezení jsou dost těžká, zejména omezení schopnosti proniknout do vyšších druhů vědomí, získávat odtamtud informace a předávat je.  Je však potřeba naučit se využít této role, vychutnávat si její slasti i strasti.

I když se bohužel nutně dostavují určité pocity osamělosti ve stavu k ostatním bytostem, je potřeba, aby to nebylo na nás znát.  Přínosem pro naši roli je využít, nebo vychutnat si i její součásti, např. závislost na druhé bytosti, které se eufemisticky říká sentimentálně romantická láska nebo přitažlivost konkrétní bytosti. Eufemismus je nahrazení výrazu drsného nebo označujícího nepříjemné skutečnosti nebo představy výrazem jemnějším, mírnějším. Může to být přízeň ženy, muže nebo přízeň nějakého domácího zvířete.  Samozřejmě je velice obtížné udržet se stále ve stavu vnímání komplexnosti jevů nás obklopujících, není to však nutné, protože bychom zase nedokázali využít nádherných aspektů svých rolí, jako je např. neodolat tomu, abychom si nevzali třeba o půlnoci něco dobrého k jídlu. Něco naprosto nezdravého nebo sladkého apod.

Je však potřeba, abychom byli bdělí a plně si uvědomovali a dovedli rozlišit své nekontrolované chování. Umění žít a milovat je zvláštní druh umění. Obsahuje lásku k naší roli, kterou zde hrajeme i se všemi jejími tzv. negativními vlastnostmi.  Vychutnejme si tuto roli v této přítomnosti. Můžeme při tom stoupat vzhůru a uvědomovat si komplexnost všech jevů, pomáhat ostatním lidem a pracovat na transformaci společnosti.

S postupem na určitou vyšší úroveň je skutečně nutno počítat s jistým druhem osamocení. Je dobré si umět vychutnat i negativní emoční stavy, stavy psychické bolesti i fyzické bolesti, i když slovo „vychutnat“ se v této souvislosti nebude zdát každému vhodné. Pokud si je ale nevychutnáme, tzn., neprožijeme dostatečně emočně, a budeme se je snažit vší silou potlačit, pak si neužijeme ani těch stavů opačných.

Důležité však je, abychom si při vychutnávání negativních emočních stavů byli vždy vědomi toho, že naše emoční vztahy se vyvíjí po sinusoidě a že tyto stavy jsou pouze přechodné. Považuji za velmi důležité, abychom při vnímání všech různých úrovní a úhlů pohledu na tuto naši realitu, nepřestávali žít, nepřestávali být lidskou bytostí s jejími slabostmi a klady, radostmi a starostmi, proto jsme přece zde. Nezapomínejme na to.

Pokud se nám tzv. duchovno stane pouze únikem z reality všedních dnů, tak nikdy nemůže splnit svůj účel. Jedním ze základních úkolů duchovna v této naší konkrétní hře, v této naší 3D realitě je zlepšení kvality našeho běžného života a ne útěk z reality. Na to, abychom unikli z této 3D reality a byli bez fyzických těl na nějakých vyšších úrovních, máme mnoho a mnoho dalších životů, ale teď žijeme tento konkrétní. Základem je práce na své každodenní bdělosti a nezávislosti. Nezávislosti ve smyslu nenechat se ovlivňovat každodenní manipulací, která nás obklopuje.  A samozřejmě s láskou pomáhat ostatním bytostem.

Dnešní doba je pro mnohé složitá a komplikovaná a málokdo z nás si uvědomuje, že právě tato složitost a mimořádná komplikovanost je právě to, proč jsme se teď a tady inkarnovali. Jsme zde proto, abychom obohatili svoje poznání a svoji zkušenost o tento jedinečný okamžik změny, změny sebe sama a změny celé společnosti, a možná celého vědomí naší planety.

Změna již začala, ale pouze naše schopnost chápat komplexně současné jevy v těch nejširších souvislostech nám umožní, abychom situaci přijali takovou jaká je. Přijměme tedy i svou roli v této době a v této situaci.  Můžeme vnímat svoji roli jak z pohledu účastníka na transformační změně, tak i z pohledu osobnostní zkušenosti duše, která je neocenitelná pro mnoho dalších životů.

Není vhodné za vším vnímat pouze peníze, případně moc, protože jsou tady i další aspekty jako je karma každého jedince, karma rodiny, karma národu, které ovlivňují chod dějin. Samozřejmě je zde i také vliv vyšších bytostí, jak z našeho pohledu těch temných, tak i těch světlých. Téměř všichni můžeme vnímat proměny bytostí nás obklopujících, ale jsou i lidé, kteří přicházející energie vůbec nevnímají. Nic to s nimi nedělá, protože nemají senzory pro tyto energie, ale je předpoklad, že jakmile dojde k výraznému zesílení těchto energií, tak se tito lidé nebudou moci přizpůsobit, protože jejich těla nemají pro tuto změnu receptory.

Naopak lidé, kteří procházejí transformací, protože mají vyšší frekvenci vibrací, prožívají teď poměrně těžká období, jak na tělesné tak na duchovní úrovni, na rozdíl od některých bytostí, které z našeho pohledu nemají příliš vysoké vibrace a nemají tudíž transformační problémy.

Nechci v žádném případě tvrdit, že je to přesný ukazatel toho, že když někdo necítí problémy, že je nízkovibrační bytost, to určitě ne. Může mít některé věci již odpracovány v tomto nebo v minulých životech. Vývoj jde po sinusoidě, jednotlivé cykly se opakují. V současné době mám pocit, že těžší energie se koncentrují spíše na víkend, abychom to měli možnost lépe zvládnout s možností odpočinku.

V žádném případě není mým cílem ani zájmem, aby to bylo pochopeno tak, že když máte potíže vy a jiný ne, abyste ihned usoudili, že dotyčná bytost je nízkovibrační, protože tak to skutečně být nemusí, i když na druhé straně může. Určitě ale nedoporučuji nikoho z těchto bytostí odsuzovat, i když můžeme být pevně přesvědčeni o jejich nižší vibraci a z našeho úhlu pohledu i o jejich negativitě. I tyto bytosti hrají v našich životech významnou roli a vytváří pro nás situace, které si potřebujeme prožít.  Proto je vhodné se na ně dívat jako na naše učitele, byť nás učí negativním působením či odstrašujícím příkladem.

Neodsuzujme nikoho, protože nikdy nemůžeme předem vědět jak vysoce kladnou úlohu v našem životě tyto i velmi negativní bytosti sehrály či sehrávají.  Přijímání všeho co se kolem nás děje s patřičnou dávkou pokory však neznamená, že vše budeme pasivně přijímat a nebránit se něčemu, co lze nazvat zlem, že budeme jen trpně přihlížet, jak nám někdo ubližuje. To v žádném případě ne. Je potřeba osoby, u kterých máme pocit, že nám ubližují nevnímat jako nepřítele, ale jako určitou součást hry, kterou tu hrajeme. Když si jdeme s někým zahrát tenis pro radost ze hry, tak toho s kým hrajeme, nevnímáme jako nepřítele i když chceme konkrétní zápas vyhrát. Jak už jsem někdy někde napsal “Milujte, láska nemá nepřátel”, a připojuji další můj oblíbený citát “Jsem láskyplná zářící bytost, ale nejsem, blbec”.

Pracujme na sobě, na své intuici, na spojení se svým overegem a na pochopení toho, co je naším úkolem v tomto životě a tento úkol se snažme s láskou plnit.

Ještě chci zmínit jednu velmi důležitou věc. Tak jako doporučuji neodsuzovat nikoho za to, co v životě vykonal nebo jakým způsobem někomu ublížil, tak neodsuzujme nikdy ani sami sebe. Nikdy nevíme, které naše lidské pochybení, přesněji řečeno to, co v konkrétním okamžiku vnímáme jako naše pochybení, není významným krokem na cestě našeho rozvoje. Jsou určité situace našeho života, kterým se za normálních okolností nelze vyhnout, protože si je duše naplánovala prožít.  Právě ta konkrétní pochybení, které vnímáme jako pochybení, mohou být jedním z těch naplánovaných principů, které jsme si měli prožít, abychom něco pochopili. To znamená, že když se nám v životě něco nepovede, neodsuzujme se za to, ale snažme se s láskou pracovat na nápravě.

Dlouhodobé sebeobviňování za některé životní situace vede i k nepříjemným fyzickým následkům, což bývají i skryté dlouhodobé záněty v těle, které třeba přesně nevnímáte, ale projevují se tím, že některé věci se nehojí tak, jak by se měly hojit, nebo se je nedaří léčit. Vnitřní rozpor z tohoto sebeobviňování, který negativně ovlivňuje nebo vytváří vnitřní psychický zánět, se následně projeví i na fyzické rovině a negativně ovlivňuje celkový zdravotní stav, což se může projevovat i na drobných zraněních, ale může to vést i k některým kardiovaskulárním onemocněním. Dlouhodobý zánět je pro organismus škodlivý, a pokud u sebe o něčem takovém víte, vyčistěte si to.

Snažte si vše vysvětlit a pochopte, že jste tak prostě jednat museli, protože došlo k jisté (nerad tento výraz používám) karmické dohodě odžití si některých principů, ke které mohlo dojít mezi dvěma dušemi před vstupem do tohoto života. Důležité je pochopit i to, že je třeba vyčistit konkrétní situaci, kdy došlo k našemu negativnímu pocitu provinění. Nemělo by dojít k potlačení tohoto pocitu do podvědomí či nevědomí, protože tímto se problém nevyřeší, ale právě naopak. Máme pak vnitřní záněty a zdravotní potíže a ani nevíme proč.

Aby to nebylo tak jednoduché, některé pocity provinění máme i ve svém osobním morfogenetickém poli. Přinesli jsme si je z minulých životů a situace je pak ještě těžší, protože nemáme tušení kde, a proč vznikly, a tak se i obtížněji čistí.  Horší situace je, když někteří lidé pod podvědomým vlivem pocitů provinění mají snahu si svá provinění z minulých životů odžít. Mají podvědomý pocit, že si to zaslouží a přitahují si neustále do života nějaké negativní situace, jako např. nehody nebo špatný zdravotní stav.

Pokud už pokročíte tak daleko, že si jste vědomi a jisti, co je Váš životní úkol, nemusíte chtít hned převrátit tento svět vzhůru nohama. Vaším úkolem může být i zcela obyčejná věc, jako je pomoc lidem a bytostem ve Vašem okolí. Nenechte se odradit stovkami životních drobností a příhod, které se Vás budou snažit od tohoto úkolu odvést. Z našeho pohledu to někdy může vypadat, že jsou to přímo schválnosti života, které nám brání ve splnění našeho úkolu. Je nutno tyto věci chápat jako součást “školní výuky”, součást poznání, které nám umožní, abychom tyto drobnosti, které nás mají odradit, uměli překonat a věnovali se svému úkolu. Jen bych rád upozornil, že tyto tzv. životní drobnosti zdaleka nemusí mít jenom nepříjemnou povahu, naopak to mohou být velice příjemné věci, které se nás snaží odvádět od životního úkolu. To jsou právě ty zkoušky, kterými bychom si měli projít. A proto jsme tady, abychom si to zažili.

Použil bych obvyklého a zažitého výrazu, pracujme na sobě, ale já mám raději výraz – hrajme si. Hrajme si na plnění úkolu, hrajme si na práci na sobě, hrajme si na zlepšování sebe. Pocit radosti ze hry je mnohem veselejší, než přijímat náš životní úkol jako těžkou nezáživnou práci

Všichni procházíme složitým obdobím, které bude ještě složitější a ještě těžší.  Buďme na to připraveni. Plně si uvědomujme, že náš současný život je právě takový i z těchto důvodů. Nemusí to být samozřejmě jen z těchto důvodů, složité životy jsme prožívali i v méně složitých dobách. Jsme svědky období velkých změn, velkých osobních změn v životě mnoha lidí. Jsou to změny jak v rodinném, tak pracovním prostředí. Vše se vyhrocuje. Latentní problémy se dostávají na povrch a stávají se někdy zdánlivě nesnesitelnými. Je doba, kdy je potřeba s tím počítat a pracovat v klidu, zejména bez agresivity a nenávisti, bez odsuzování.

K jakékoliv bytosti nebo situaci zaujměte vždy pozici láskyplné zářící bytosti. Soustřeďte se na svoji srdeční čakru a pak si vytvářejte názor. Ne že by neměl být kritický, musíme střízlivě hodnotit situaci, ne však z pohledu agrese, hněvu, nenávisti, závisti či zášti. V této době lze vidět v celé společnosti, jak se stupňuje hrubost a agresivita, ale my jsme zde také proto, abychom tomu nepodléhali, ale naopak do kolektivního vědomí vkládali pozitivní emoce a lásku. Nikdo to za nás neudělá, je to na nás.

Vím, že je to někdy těžké a chápu, že některé lidi je obtížné milovat, ale alespoň je nemusíme odsuzovat, můžeme je litovat, nebo s nimi soucítit. Stačí, když si  uvědomíte, jak těžká karma tyto lidi čeká, některé dokonce už v těchto životech, ale ostatní určitě v životech  příštích. Lítost je lepší emoce než nenávist.  Pokud chceme pracovat na transformaci společnosti, měli bychom zvyšovat frekvenci vibrací jak sobě tak celé společnosti. Nenávistí a agresivitou se toho skutečně dosáhnout nedá. Z pohledu zvyšování frekvence vibrací je lítost mnohem vhodnější emoce. Stále je to o koncentraci pozornosti, o bdělosti. Nenechat se strhnout k okamžité reakci, k afektu, jak v osobním životě, tak i v nazírání na soudobé dění na planetě nebo v České či Slovenské republice.

Trochu z jiné oblasti a jiného úhlu pohledu je třeba chápat, pokud má někdo např. parazitickou kvazibytost stvořenou z nenávisti. V těchto případech můžeme poměrně snadno pochopit, že když je někomu odčerpáváno opravdu velké množství energie, tak to má významný vliv na oslabení jeho jemně hmotného i hrubo hmotného imunitního systému a takový člověk pak snadněji onemocní.

Obtížněji pochopitelné se zdá, proč takovému člověku zažívá např. finanční potíže, problémy s partnery, problémy na pracovišti, zhoršené vztahy s lidmi a jiné negativní životní situace a stavy.

Pokusím se o určité vysvětlení. Odsávání energie zapříčiněné parazitickou kvazibytostí má negativní vliv na celkový stav vitální energie, což se projevuje tím, že nevědomky si tito lidé odebírají energii z jiných lidí ve svém okolí. Tito lidé to pak následně vnímají jako negativní energii proudící z jedinců, kteří jsou pod vlivem parazitické kvazibytosti. Tím pádem nemají žádný zvláštní zájem trávit čas v jejich blízkosti.  Tímto oslabením také dochází i ke snížení frekvence vibrací. Snížená frekvence vibrací a nedostatek vitální energie mají vliv na to, že se člověk daleko snáze dostává do nepříjemných životních situací, jako je například ztráta partnera, ztráta práce, ztráta přátel, finanční potíže. Tyto potíže mají tendenci se kumulovat a vzájemně se ovlivňovat a zhoršovat tak celkovou životní situaci. Z tohoto pohledu lze chápat, že parazitická kvazibytost kromě zhoršení zdravotního stavu způsobuje i další nepříjemné okolnosti v jejich osobních životech.

Vnímejme kolem sebe i takové podivné jevy, které se nám mohou zdát nepochopitelné jako je karma národů. Mnozí z nás již chápeme vliv karmy na naše konkrétní lidské osudy a je vhodné vnímat i vliv karmy na osudy národů a tím i vliv na osudy jednotlivců, tzn. i konkrétních bytostí coby příslušníků daného národa nebo státu.

Pokud vnímáme negativní karmu u bytostí nás obklopujících, je vhodné, když máme schopnost se podívat do jejich minulých životů a zjistit příčinu, proč si stahují k sobě utrpení, které se nám z našeho pohledu zdá nepochopitelné. Často se jedná o utrpení v partnerských vztazích, nebo ve vztazích mezi rodiči i dětmi. Ovšem stejným způsobem je možné s určitým druhem porozumění a pochopení této situace chápat i karmu národů. V žádném případě to však neznamená, že my, kteří tuto karmu nemáme, bychom měli jejich jednání kopírovat a jakýmkoliv způsobem bezdůvodně přijímat jako karmu našeho národa, která taková prostě není. To je velice důležitá informace, kterou je potřeba šířit mezi co největší počet lidí.

V dnešní době už je pojem „karma“ či „karma národa“ běžný a pro většinu lidí srozumitelný. Je vhodné tuto informaci šířit, aby lidé chápali, proč si tyto národy, jako jsou Britové, Francouzi, Španělé, Němci či Švédi, sami volí sebedestrukci a utrpení a proč to tak trpně snášejí a někteří ani ne trpně, ale s nadšením tuto svoji sebedestrukci vítají. My tomu nerozumíme a nechápeme a připadá nám, že se lidé těchto národů zbláznili. Zrovna tak, jako máme problémy porozumět někdy neuvěřitelnému utrpení některých lidí v rodinných či pracovních vztazích a nechápeme, proč si někdo nechá líbit i silně negativní jednání druhých, nebrání se mu, či nedokáže odejít z takových pro nás nepochopitelných vztahů. Zdá se nám, že tito lidé k setrvávání v takových vztazích nemají žádný důvod, ale oni ho mají a tím důvodem jsou karmické vazby. Na tomto podobenství pak dokážeme pochopit karmu národů, jako trpné přijímání vlastní sebedestrukce.

Shlédnutí: 1520