Voda zázračná tekutina

Voda – zázračná tekutina

 

Voda je zázračná látka, ale my k ní většinou přistupujeme jako k té nejobyčejnější věci. Když pominu její zcela zvláštní fyzikální a chemické vlastnosti, které ani ještě všechny nebyly zcela objasněny, tak její všemi uznávanou nejzázračnější vlastností je to, že je nositelkou života. Skoro by se dalo říct, že zde na Zemi je to život sám. Do budoucna může být i vzácná, dokonce jsou předpovědi, že příští války nebudou o ropu, ale o vodu.

Přes všechna uznání, které se jí dostává, stále není dostatečně ohodnocen její význam a zejména ne z pohledu jejího komplexního působení na kompletní děje na Zemi, na celé životní prostředí a tím i na nás.

Přesto, že zejména japonský vědec Masaru Emoto vykonal v této oblasti vodě velkou propagaci (tento článek byl do určité míry inspirován jeho dílem), stále je voda z pohledu svého komplexního působení nedoceněna.

Voda je ceněna pro svou schopnost spolupůsobit při růstu téměř všeho živého, při tvorbě elektrické energie a mnoha dalších pro lidstvo velmi důležitých užitkových funkcí. Například v poslední době se na internetu objevily informace, že 1 barel vody obsahuje tolik energie jako 1000 barelů ropy a existují technologie, jak tuto energii uvolnit.  Běžně je však téměř zcela opomíjena její schopnost fungovat coby energeticko-informační nosič. Tato její unikátní vlastnost výborného nosiče energií a informací je na jedné straně tj. v případě pozitivních energií a informací zcela nedostatečně využívána a na straně druhé tj. v případě negativních energií a informací takřka úplně opomíjena. A to ještě tam, kde k tomuto zanedbání nedochází, což bývá u přírodních národů, je tento jejich někdy až posvátný přístup k vodě zesměšňován. Přitom dle mého názoru je posvátný přístup zcela na místě.

Dnes se mnoho lidí zajímá o chemické složení vody, obsah baktérií a mikrobů ve vodě, zda je měkká či tvrdá apod., ale téměř nikoho nezajímá, jaké energie a informace nese. Přitom se nemusí vůbec jednat pouze o vodu, kterou pijeme přímo nebo ve formě čaje, kávy, limonád, minerálek, ale i v pivu a jiných nápojích. I potraviny, které vaříme ve vodě, přejímají energie a informace ve vodě obsažené. A tyto energie a informace jsou roznášeny do celého těla. Běžně známé jsou léčivé až zázračné účinky energií a informací obsažené v různých posvátných pramenech a studánkách.

Principiálně se jedná stále o stejný nedostatek. Jsme tak naučeni (spíše zmanipulováni) přímým či skrytým materialistickým názorem, že uznáváme pouze ty informace, které pocházejí z výsledků měření, vážení nebo chemického rozboru. Mechanicko-materialistický přístup nám brání v přístupu k někdy mnohem důležitějším informacím.

 

Bylo by zajímavé, kdyby byla k dispozici technologie umožňující rozbor energeticko-informačních hodnot vody. Pak by opravdu mohlo být pozoruhodné porovnat vodu ze studánky s vodou z vodovodu. Takový rozbor vody z vodovodu by mohl mít i následující podobu.

Předmětná voda obsahuje:

         5% energie smrti

         30% energie strachu

         25% energie agrese

         20% energie chaosu a disharmonie

         20% energie neutrální

Samozřejmě je tento (zcela bez jakýchkoliv experimentů a znalostí vymyšlený) příklad rozboru vody hodně přitažený za vlasy, totálně negativní a v této podobě se snad ani nikde nevyskytující (i když stoprocentně bych si tím jist nebyl).

Přesto by byl zajímavý test, jak by lidé reagovali, kdyby takovýto rozbor vody z jejich vodovodního kohoutku obdrželi černé na bílém s razítkem Okresní hygienické stanice. Téměř nepochybuji, že by většina začala hledat nový zdroj nejen pitné vody, ale i vody na vaření a možná i omývání obličeje, či čištění zubů. Ale protože jim takovýto rozbor nikdo černé na bílém nedá a věřit nějakým šarlatánům, co si říkají senzibilové, přece nemohou, tak se zajímají pouze o ten chemický rozbor (jehož správnost a přesnost a význam pro zdraví člověka také může být diskutabilní).

 

Vím, že každý nemá snadný přístup k vodě ze studánky nebo vlastní studně, ale přesto velká většina lidí dá přednost vodě z veřejného vodovodu před vodou z vlastní studně, protože co když v té jejich studni jsou nějací mikrobi či něco podobného a přece si nebudou nechat dělat rozbor každé 3 měsíce, aby měli jistotu. A tak lidé dávají přednost vodě, která pochází ze zdroje, který je již sám o sobě znečištěn nejen chemicky, ale i energeticko-informačně, což je možno vidět na obrázcích Masaru Emota. A tato voda prochází mechanicko-chemickými procesy čištění, kdy dochází k dalšímu rozbití jakékoliv původní informace, kterou voda získala při svém očistném procesu průchodu zemskými energiemi a informacemi, takže její energeticko-informační hodnota je v nejlepším případě nulová. Mám-li použít příměr, je to jako když někdo surfuje po Internetu a vybírá si to, co bude číst podle toho, zda jsou písmenka bílá na modrém nebo černá na bílém (nechci zpochybňovat, že to pro někoho má význam např. z pohledu únavy očí) a nezáleží na obsahu textu.           

 

Kolik lidí dává přednost koupání ve svých aseptických bazénech a do obyčejného rybníka by v životě nevlezli a přitom netuší, jak plaváním v rybníce se může člověk pročistit auru tak, jak v bazénu s mrtvou vodou, jejíž již původně nízká energeticko-informační hodnota je ještě rozbíjena neustálými průtoky čisticími filtry a dodávanou chemií, nikdy ne. Na to, aby člověk pocítil ten rozdíl mezi rybníkem nebo řekou  a bazénem nemusí být ani příliš senzibilní. A to už vůbec nemluvím o moři. To mi rozum zůstává stát, když slyším, jak lidé přijedou k moři a pak se koupou v chlorované „sladké“ vodě v bazénu 100 m od moře.

Ale i s vodou z vodovodu se dá pracovat, dá se na ní působit a dá se pročistit. Stačí chtít. Když si uvědomíme, že lidské tělo je tvořeno především vodou a že se dá logicky předpokládat, že voda obsažená v lidském těle přijme energie a informace z vody, se kterou se dostáváme do styku, ať už formou pití, přijímání potravin či koupání, tak snadno pochopíme, že tyto energie nás nemohou neovlivňovat. Tak, jak je známo, že člověk může působit pozitivně mentálně na zvířata či rostliny a dokonce i neživé věci jako stroje (zejména počítače), zrovna tak je možno pozitivně působit i na vodu a ovlivňovat tak její energeticko-informační hodnotu.           

Země má úžasnou schopnost vodu očistit od negativních energií a informací, kterýni lidstvo většinou nevědomě vodu znečisťuje. Když si uvědomíme, kolik negativních a disharmonických energií a informací voda nabere při svém průchodu „civilizací“ a jak se k nám vrací ze studánek neuvěřitelně čistá a energeticky pozitivně nabitá, tak musíme konstatovat, že se opravdu jedná o zázrak.

Voda má pro Zemi obdobný význam a funkci jako krev pro nás a naše tělo. Rozvádí energie a čistí celý organismus Země. Je pravda, že i mnoho lidí se i vůči svému tělu a krvi chová docela macešsky, ale přece jen mají jakési povědomí o tom, co ji neprospívá a v omezené míře se snaží těmto špatným vlivům vyhnout. Bohužel u vody toto povědomí takřka zcela chybí (neuvažuji zde přístup tzv. domorodých národů, kde toto povědomí většinou je). Proto bychom se měli snažit zacházet co nejlépe nejen s vodou, co k nám přichází, ale i s vodou, co od nás odchází. 

 

            

 

 

 

Shlédnutí: 214