P

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

paradigma – souhrn základních domněnek, předpokladů, představ dané skupiny vědců. Ke každému paradigmatu patří i metodická pravidla řešení, intuitivní postoje a hodnocení problémů. Proměna vědeckého paradigmatu se děje zvraty (tzv. vědeckými revolucemi); zjednodušeně model jsoucna.

parapsychologie – názor a praktiky mimosmyslového vnímání, psychotronika, metapsychologie

paravěda – je to obor, který stojí ještě „vedle“ (para) vědy, koexistuje s ní, i když zdánlivě mezi ní a oficiální vědou nejsou žádné vazby.  Termín paravěda se používá pro parapsychologické disciplíny, tedy ty, které operují s duchovními „energiemi“ nebo silami nebo s mimosmyslovými kontakty.

peyotl – kaktus, který roste ve Střední Americe. Je nejproslavenějším a nejstarším halucinogenem Ameriky. Jeho vypěstování trvá cca 20 let. Obsahuje různé alkaloidy (asi 40), hlavní je meskalin (až 0,58 %), který navozuje pocity tělesné a duševní pohody provázené pestrobarevnými, kaleidoskopickými vizemi.

placebo – přípravek neobsahující účinnou látku, jehož léčebný efekt je vyvolaný přesvědčením pacienta, že je léčen.

placebo efekt – placebová reakce; léčebný výsledek vyvolaný přesvědčením pacienta, že užívá skutečný lék.

psychotropní látka – působící na centrální nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Záměrně bývá využívána k rekreačním účelům, jako probuzení vnitřního boha,  pro rituální a duchovní účely, jako nástroj pro studium a rozšíření mysli nebo jako léčivo.

prána – sanskrtské slovo a znamená dech. Je odvozené od kořenu prá, plnit nebo proudit. Podle hinduistické mytologie představuje prána všechny proudy vitálních životních energií dohromady a tyto energie ovládají všechny vitální psychologické a fyziologické procesy, jsou odpovědné za neustálý oběh krve a mízy v organismu a dostávají se do těla kontrakcemi srdce a dýchací soustavou a jsou dopravovány do všech buněk, kde vzniká tzv. buněčné dýchání. Prána tedy představuje životní energii, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Tyto životní proudy se setkávají v sedmi čakrách.

premisa – předpoklad; první, výchozí část úsudku; propozice.

prizma –  hledisko, úhel či způsob pohledu; hranol, obvykle skleněný, rozkládající dopadající světlo.

Shlédnutí: 683