Nebezpečné pasti tak zvaného duchovna

Dovolím si začít dvěma vtipy či možná příhodami ze života.
Skot jménem třeba Patrik se stále modlí k bohu: “Pane bože dej, ať vyhraju v loterii, pane bože dej, ať vyhraju v loterii.” Když už to trvá asi pět let, tak po jedné takové modlitbě se před Patrikem objeví bůh a řekne Patrikovi: “Pro boha Patriku, tak už si konečně vsaď!”

            Velmi zbožný muž, můžeme mu opět říkat Patrik, se plaví na moři a jeho loď ztroskotá. Zachrání se jen on a přichycen k nějaké trosce z lodi na širém moři se modlí k bohu: “Pane bože, prosím tě zachraň mě!” Po hodině stálého modlení se objeví rybářská loď a chce ho vzít na palubu, ale on odmítne s tím, že ho zachrání bůh. To se opakuje ještě dvakrát. Vždy však odmítne s tím, že ho zachrání bůh. Posléze mu dojdou síly a Patrik klesá ke dnu a s výčitkami se obrací k bohu: Pane bože, já jsem ti tak věřil a tys mě nezachránil.” A bůh mu odpoví: “Patriku poslal jsem ti tři lodě a všechny jsi odmítl, bylo to s tebou opravdu těžký.”
            Další příhoda už je opravdu ze života a obávám se, že není zase až tak výjimečná. Dva manželé dali v práci výpověď, protože už nechtěli být v zajetí tohoto materiálního světa, stále meditovali na hojnost a už na tom byli opravdu špatně a divili se, že finance stále nepřicházejí.

            Existují samozřejmě ještě horší případy, které však možná nezapadají přesně do dnešního tématu, i když je to diskutabilní. Jedná se o případy, kdy jsou lidé ovlivněni nějakým guruem či gurujkou tak, že prodají veškerý svůj majetek a předají finance svému duchovnímu vůdci. Tyto případy nejsou zas tak výjimečné. Důvod proč říkám, že nezapadají úplně přesně do dnešního tématu, je ten, že se dost často jedná o magické působení těchto tak zvaných či samozvaných guruů.

            Co vnímám pod pojmem nebezpečná past tzv. duchovna. Popíšu jakýsi fiktivní příběh, který se však podobá mnoha skutečným příběhům, jen nemá jméno hlavního hrdiny. Upozorňuji, že nezáleží na pohlaví, věku, vzdělání ani prostředí, odkud hlavní hrdina pochází. Samozřejmě různých variant skutečných příběhů je mnoho a obávám se, že skuteční hlavní hrdinové svých příběhů se budou možná i vehementně bránit uznání podobnosti svého příběhu s tímto fiktivním. Pravděpodobnější bude, že podobnost budou vidět jejich blízcí, ať už příbuzní či přátelé. Jako hlavního hrdinu či přesněji řečeno hrdinku jsem vybral běžnou průměrnou ženu kolem čtyřiceti pět let. Jako příklad jsem vybral ženu ze dvou důvodů. Za prvé se na cestu duchovního vývoje vydávají podstatně častěji ženy a za druhé ženy mají přece jen častěji tendenci podlehnout kouzlu gurua či gurujky či lákavým a většinou velmi zjednodušeným idejím a myšlenkám.

            Abych to měl při popisu příběhu trochu jednodušší, tak jsem hlavní hrdince dal jméno Maruška. Doufám, že se tím nedotknu všech Marií, ale opravdu se jedná o náhodně vybrané jméno a žádná konkrétní žena se jménem Marie není pro tento příběh předobrazem. Maruška byla normální žena žijící relativně poklidným životem v přiměřeně spokojeném vztahu se svým partnerem a již dospělými dětmi. V jeden rozhodující okamžik se setkala v nějaké podobě s novými myšlenkami, které před tím znala jen povrchně.

            Často se stává, že podnětem k seznámení s novými myšlenkami přesahující naše vnímání 3D reality bývají zdravotní či jiné životní potíže, které se nedaří řešit obvyklou cestou. U zdravotních potíží to bývají služby běžného zdravotnictví. Nemám přehled jaká je situaci nyní, ale v době, kdy jsem navštěvoval různé semináře a přednášky, tak jsem odhadoval, že většina lidí se k duchovnu dostala právě přes nějaké zdravotní či životní potíže s touhou je řešit alternativně. Současnou situaci nejsem schopen relevantně posoudit, protože se na mě obracejí téměř výhradně lidé s nějakými potížemi.   

            Nové informace, které můžeme s přimhouřením oka nazvat jako duchovní, Marušku velmi zaujaly. Vtáhly ji do nového světa, který byl odlišný od jejího dosavadního relativně fádního života. Tyto nové informace a myšlenky byly velmi přitažlivé, protože před ní otevíraly nové dosud netušené možnosti. Začala číst knihy s duchovní tématikou, navštěvovat přednášky a semináře. Seznámila se novými lidmi a s některými se i spřátelila a byla okouzlena tím novým světem, který se před ní otevíral. Také k tomu mohlo přispět i okouzlení nějakým tím guruem či gurujkou, který předkládá přece tak krásné myšlenky. Myšlenky, jak si změnit život k lepšímu, jak se odpoutat od toho přízemního života ve hmotě. A při tom je to někdy tak jednoduché. Stačí si vše jen přát, vizualizovat, či odevzdat to do péče vesmíru, boha apod. Začala meditovat a otevřel se jí nový vnitřní svět, občas i s extatickými zážitky, které jen potvrzovaly víru v převzaté myšlenky. Přečetla si knížky, jako například Miluj svůj život, Tvůrčí představivost nebo Myšlením k bohatství a byla okouzlena tím, jak je vlastně jednoduché být šťastný a úspěšný.

            Její blízcí jejím novým životem však již tak nadšeni nebyli a odmítali se jejich nových aktivit účastnit, což ji vedlo k pochybnostem, zda s nimi bude moct nadále žít, aniž by jí to brzdilo v jejím tak slibně se vyvíjecím duchovním rozvoji. K tomu se přidala i nechuť žít a pracovat v této konzumně orientované společnosti. Všechny své síly vrhla na svůj duchovní rozvoj, na meditace, semináře a přednášky. Svůj běžný všední život ve hmotě brala již jen jako nutné zlo a bohužel podle toho také i ten život vypadal. Snažila se to zachránit usilovnou prací na horních čakrách, rozvíjet intuici a otevírat srdeční čakru a rozdávat lásku všem. Jaksi ale při tom zapomínala na své blízké a zapomínala žít běžný život ve hmotě.

            Tady ten příběh končí, protože další pokračováním jsou již různé příběhy. Někomu se podaří vrátit se zpět na zem, uvést do harmonie svůj hmotný a duchovní život a milovat opět své blízké i s jejich chybami a pokračovat již bez problémů na své duchovní cestě. Někomu se to nepovede a dál se zběsile žene slepou uličkou svého vývoje někdy až k totální ztrátě sebe sama, očekávajíc stále tu spásnou transformaci. Netuší, že ke zdárnému prožití či přežití transformace je nutné zvládnout i hmotný život v 3D realitě. Někdo si projde psychospirituální krizí a když ji překoná, pokračuje v další cestě již bez prudkých výkyvů. Jsou i tací, kteří po svých nepříjemných zkušenostech na duchovní cestě, se zcela vrátí k “normálnímu” životu a své “pobláznění” vnímají jen jakousi naštěstí přechodnou bláznivou posedlost. Jsou ale i lidé, kteří podlehnou ovlivnění zvlášť “schopným” guruem a odevzdají mu svůj veškerý majetek a skončí někde zcela na okraji společnosti. Určitě ještě existují další varianty vývoje, ale není účelem zde vyjmenovat všechny, protože je samozřejmě ani všechny neznám.

            Co se snažím sdělit tímto textem co nejširšímu okruhu lidí. Sami jsme si vybrali tento život v této 3D realitě a nepochybně jsme k tomu všichni měli nějaký důvod. Když už jsme si zvolili tuto hru s jejími pravidly a svoji roli v této hře, myslím, že není smysluplné se této hře snažit vyhnout či obcházet její pravidla. Mnoho klasiků v oblasti duchovna tvrdí, že abychom zvládali náš duchovní vývoj a zvyšovali si frekvenci vibrací, je nutné nejdříve zvládnout náš běžný hmotný život. Představa, že když nemám v pořádku spodní tři čakry, tak že to nahradím urychleným vývojem horních čaker je opravdu mylná a doplatilo na to již opravdu hodně lidí. Před započetím té často náročné cesty duchovního vývoje je skutečně zapotřebí napřed dostat dolní tři čakry na potřebnou úroveň, dejme tomu minimálně 50 – 60%. I když takto je to nepřesně vyjádřeno, protože otevření spodních čaker na patřičnou úroveň je již součástí duchovního vývoje.  Je možné žít s hlavou v oblacích, ale je nutné žít s nohami pevně na zemi.
            Důležitá je harmonie a vyváženost stránky hmotné i duchovní. Lidé neschopní života v hmotném světě utíkají do světa duchovního a vidí v něm naději na zlepšení svého stavu, jak psychického, tak i fyzického včetně hmotného zajištění.

            Představa, že má někdo stav dolních čaker například na úrovni 30 % a zachrání to zvýšením stavu páté až sedmé čakry například na sedmdesát či osmdesát procent je opravdu iluzorní. Znám případy lidí, kteří meditovali denně třeba pět hodin nejčastěji na hojnost, ale o jinou formu získání nutných prostředků k životu se ani nepokoušeli. Výsledek byl ve velké většině případů bohužel smutný.

            Myslím si, že nebezpečné pasti tzv. duchovna nejsou vytvářeny pouze lidmi bez zlých úmyslů, kteří pouze nejsou na dostatečné duchovní úrovni a nemají dostatek poznání. Jsou také vytvářeny bytostmi, které je tvoří právě se záměrem, aby lidé uvízli v nějaké pasti, která jim nakonec zabrání ve skutečném duchovním vývoji. Záměrně uvádím pojem bytosti a ne lidé, protože se opravdu může jednat o bytosti nehmotné. Tyto bytosti působí na některé lidi, kteří pak předávají scestné poselství, myšlenky a ideje dalším lidem a ovlivní lidi na počátku duchovní cesty bez větších zkušeností.
V následující části uvedu některé příklady toho, co jsem pracovně nazval pasti duchovna.
Duchovní pýcha je jedním z projevů určitého zbloudění na cestě. Projevuje se více způsoby. Pohrdání neduchovními lidmi a jejich způsobem života, případně odmítání soužití s takovými lidmi nebo stýkání se a komunikace s nimi.
Militantní vegetariánství, veganství, frutariánství, vitariánství a mnoho dalších druhů stravování je často spojené s odsuzováním všech nevegetariánů a neveganů.
Nechuť či nemožnost vykonávat dosavadní zaměstnání, což může mít racionální důvody, ale často se jedná i o případy, kdy se člověk v dosavadním zaměstnání cítil celkem dobře. Odmítání hmotného světa jako něco nízkého a přízemního a zaměření se pouze na svět duchovní bez ohledu na následky pro sebe či blízké často spojené s absolutním odmítáním lidí s konzumním způsobem života.

            Výše uvedené projevy je možné vnímat i jako nepochopené úrovně poznání. Takto zaměření lidé svým poznáním nepřekračují druhou úroveň poznání a jako jediný smysl života vidí pouze vývoj. Nepochopili, že smyslem života může být zkušenost a to zkušenost jakákoliv, třeba i zkušenost hmotaře a masožrouta. Nedá se dokonce vyloučit ani možnost, že v nynějším životě hmotař a masožrout byl třeba v minulém životě zavilý spiritualista a vegetarián, který odsuzoval ostatní lidi za to, že žili své životy jinak než on.
            Zaslepená povýšenost nad dosavadními rodinnými příslušníky, případně nechuť až pocit nemožnosti s nimi dále žít kvůli jejich nízké duchovní úrovni. Součástí bývá obviňování, že mu odebírají energii, že ho stahují dolů a snižují mu frekvenci vibrací. Zajímavé je, jak často tyto lidi ani nenapadne, že by rodinné příslušníky vědomě dotovali energií a pomáhali jim zvýšit frekvenci vibrací, například dlouhodobým posílám energie ze své srdeční čakry.

            Ovlivnění teoriemi o brzkém přechodu do vyššího pásma frekvence vibrací, teoriemi o transformaci, či změně systému – základního společenského uspořádání na Zemi To se často projevuje neochotou starat se o základní materiální potřeby své či bytostí blízkých, protože už to někteří lidé považují za zbytečné utrácení energie vzhledem k blížící se změně, což už se nemálo lidem vymstilo. Tento fenomén se projevoval už před rokem 2012 a nyní máme rok 2021.
            Jedna z forem se projevuje neochotou cokoliv dělat ve prospěch žádoucích změn, protože přicházející transformace bude způsobena například energiemi z kosmu, Galaktickou federací či jinými mimozemšťany, z nichž nejznámější je zřejmě Aštar Šeran, nebo Ježíšem Kristem, slunečním zábleskem apod.
Dostal jsem informaci, že jednou z variant uvedených nebezpečí může být i následující fenomén. Duše z minulého života je zvyklá na jiné “lepší” ego, zejména tělo, případně i “lepší” návyky obsažené v osobním morfogenetickém poli. Tyto schopnosti však není duše schopna realizovat se současným egem a zejména tělem, minimálně ne v té podobě jako v minulém životě či minulých životech. Děje se to zejména při náhlém a rychlém probuzení, které starší “vyšší” duše často provází. Jako obvykle uvádím jako podobenství příklad z tenisu. Někdo v mládí hrával tenis na vyšší úrovni třeba i závodně a poté dvacet let nedržel raketu v ruce. Když po takovéto době opět začne hrát tenis, tak se mu stává, že se snaží hrát to, na co byl zvyklý před dvaceti lety, ale ono to jaksi nejde. Tento fenomén může mít i za následek to, co se nazývá psychospirituální krizí, jejíž příčinou může být právě kontrast mezi osobním morfogenetickým polem vytvořeným v minulých inkarnacích a možnostmi současné role dané současným egem, tj. tělem a myslí.
            Takže ještě na závěr opakuji. Důležitá je harmonie a vyváženost stránky hmotné
i duchovní. Doufám, že nikdo tento text nepochopil jako odsuzování či podceňování práce na svém vývoji, ale zdůrazňuji na komplexním vývoji v duchu řeckého učení Kalokagathia vyjadřující ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti.

Shlédnutí: 7990

5 comments

  1. Mirku díky, já musím přiznat, že se ve svém vývoji kapku poznávám a není na škodu takovéto uvědomění…

  2. Díky, díky. Taky to tak prožívám. Žijeme v prostoru a času, což jsme si dobrovolně vybrali. Pořád si to musím připomínat, jinak bych sklouzla do té pasti. Často se mi stává, že se přistihnu jak spěchám s transformací. A napomenu sama sebe, vrátím nohy na zem a jdu třeba cvičit, nebo začnu s radostí uklízet. Jsem moc ráda, že to tak mají i jiní a nemusím si připadat jako ,,blázen”.

  3. Díky, zrovna něco podobného prožívám, jakési vystřízlivění, že nelze pomíjet praktickou část mého života a že zvládnutí prostého materiálního bytí je jedním z mých úkolů na tomto světě. Ta představa soustředění se na duchovní stránku věci je lákavá a nebrat se příliš vážně včetně opuštění strachu ze smrti, samoty, bídy je do určité míry osvobozující a prospěšná. Dohnaná do extrému pak působí bolest našim blízkým a vede k pádu a ztrátě sociálních vazeb, což je jistě cenná zkušenost, ale většiná z nás si štěstí a klid představuje jinak…

  4. Úžasný pane Zelenko, Vaše vyslovení stejných myšlenek, který v hloubce srdce celý život vnímám a cítím mě velice povzbudilo na mé cestě života. Velice Vám děkuji. Miroslav

  5. Milý pane Zelenka, děkuji moc za tento článek, přinesl mi velké pochopení a uvědomění. Velice lituji, že sem Vám nenapsala dříve. Je to téměř jako by ste psal o mě. Stalo se mi, že sem intenzivněji a sama pracovala na horních čakrách a to mi hodně ublížilo. Stala sem se obětí nehmotných bytostí, kteřé mi pak předali scestné poselství a myšlenky a já převzala na sebe těžké energie. Někteří lidé prostě nutně potřebují zkušeného prúvodce, nebo lehce mohou ublížit nejenom sobě, ale i svým blízkým.

Vložte veřejný komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *