M

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Mája – V sanskrtu i páli znamená Mája “iluzi” či “přelud”

Mammaloid – humanoid savčího typu (reptiloid je humanoid, ale není savec)

mentalismus – Vychází z principu, že vše je “jen” myšlenka (mentální = myšlen­kový). Jde o zásadní skok v představách o uspořádání vesmíru, či přesněji řečeno Univerza. Skok od představy Vesmíru jako ob­rovského mechanického “hodinového stroje”, jehož všechna ko­lečka do sebe přesně zapadají, k představě nekonečně obrovské soustavy “myšlenek” – jediného nekonečně obrovského homo­genního supervědomí, které je samo o sobě mimo prostor a čas, protože prostor a čas jsou již produkty tohoto supervědomí.

mentor – zkušená osoba poskytující osobnostní podporu, poradenství, vedení, patronát, předávání vědomostí a dovedností s cílem usnadnit komplexní osobnostní rozvoj

morfická rezonance – vliv podobného na podobné mimo prostor a čas – podobné věci (bytosti) navzájem rezonují na základě podobných struktur či vzorů, především vibračních vzorů aktivity. Příroda má paměť a to, o čem obvykle uvažujeme jako o přírodních zákonech, mohou být spíše zvyky. Podle ní je všechno v našem světě, ať už je to věc, rostlina nebo zvíře, obklopené a prostoupené morfickými poli, obsahujícími kompletní informaci o charakteru a aktivitě daného objektu. Mezi morfickými poli stejného druhu (a mezi objekty/jevy a morfickými poli) existuje rezonance, která je tím silnější, čím víc jsou si podobné.

morfické či morfogenetické pole – dle Sheldrakeovy definice je morfické pole živých organismů, které kromě charakteru a tvaru odráží též jejich chování a vztahy mezi jinými organismy.

multidimenzionální bytost – viz vícedimenzionální bytost

Shlédnutí: 368