N

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

nadjá – esenciální „část“ Bytosti (Ducha), která je neustále ve “spojení” s jednotlivými „částmi“ (formami) Bytosti a je jakýmsi řídícím centrem Bytosti a zároveň je tou částí Bytosti, která je „nejblíže“ k Bohu

NDE – near death experience – zážitky blízké smrti

nocebo efekt – očekávání zhoršení zdravotního stavu, navození nežádoucího psychosomatického stavu, opak placebo efektu; negativní programování týkající se zdravotního stavu

NWO – New world order – Nový světový pořádek

Shlédnutí: 220