Vliv Měsíce na bytosti na Zemi a zablokování páté čakry

 

   Od jedné čtenářky ze Slovenska jsem dostal email s jejím zajímavým snem, který mě natolik zaujal, že jsem na jeho základě napsal tento článek. Nejdříve uvádím sen čtenářky.

 

Vo sne som sa ocitla na vesmírnej lodi, niekde v blízkosti Zeme, lebo viem, ze sme šli okolo mesiaca. Na palube malej lode sme boli tuším traja až piati, nepamätám si to presne. Bola som tuším jediná žena medzi chlapmi a mali sme na sebe úzke biele či sivé kombinézy. Viem, že sme boli špeciálne cvičení na kontakt s UFOm a mali sme nejaké zvláštne  zmysli na to aby sme sa s nimi mohli stretnúť a pripadne s nimi bojovať… Aspoň taký som mala zo seba pocit z toho sna. Išli sme na prieskum a leteli sme smerom k planéte, tuším, ale nie som si istá, bol to mesiac (ale možno aj slnko) a my sme zrazu zbadali, že za mesiacom je skrytá ďalšia planéta, celá červená, miestami až do ružova. Neviem ako, ale vedeli sme, že je to nebezpečenstvo, a boli sme ohromení, že je už tak blízko. Najviac si pamätám, tie pocity z toho ako sme ju uvideli, aké mala silne vyžarovanie a že bola tak dobre skrytá. Tie pocity boli také silné, ze neviem na ne zabudnúť. Myslím, že sme komunikovali prostredníctvom myšlienok, lebo sme rozmýšľali medzi sebou aké ďalšie kroky podnikneme a že musíme urobiť čo najrýchlejšie nejaké opatrenia.(ďalšie veci vo sne neviem úplne presne vysvetliť, čo znamenali ale budem sa ich nejako jednoducho vysvetliť) Tým, že sme boli tak blízko tej planéty, pochopili sme náhle ako funguje a prečo tam je. Planéta slúžila ako obrovsky vysielač negatívnej energie, ktorá mala udržiavať ľudstvo v nevedomosti a aby nemali iste špeciálne schopnosti, ktoré by sme inak mali. Na planétu bola zároveň napojená obrovská anténa, ktorá vlastne ani nebola anténou, ale akousi zhmotnenou energiou, ktorá  ľudstvo  zväzovalo, alebo  lepšie  povedané

obmedzovalo v jeho slobodnej vôli.

V tom momente ako som to pochopila som sa ocitla v meste, na ulici kde žijem. Okolo boli ľudia, ktorí išli do práce alebo na nákupy, bežné činnosti. Ja som však mala možnosť vidieť, že všetci majú pred sebou tesne pri hrtane/ohryzku tu negatívnu energiu, teda anténu napojenú na každého jedného človeka. Ľudia to však nevedeli ani nemohli vidieť. Ako som to pochopila, znovu som sa ocitla na palube lode, vo vesmíre a pozorovala červenú planétu aj s anténou. V tom momente som si uvedomila, že aj ja mam anténu pred hrtanom. Zdvihla som obe ruky a rozhodla som sa, ze sa odpojím. Stačilo aby som len potiahla a bola by som volná. Zdvihla som ruky, ze to spravím, dotkla som sa antény a v tom som sa zobudila…

 

   Sny většinou nebývají doslovnými obrazy skutečnosti a některé věci jsou v nich vyjádřeny symbolicky a k větší jistotě výkladu snu by asi pomohla větší znalost snícího. Přesto se mi zdají některé věci poměrně jasné.

 

   Podle názoru mnohých badatelů (v souladu s mými informacemi a názorem) je měsíc dutý a jedná se o uměle vytvořený objekt, který byl přemístěn na oběžnou dráhu kolem Země. Pro skutečnost, že je Měsíc dutý a umělý, svědčí i mnoho „indicií“ (i když bych se přikláněl spíše k formulaci nepřímých důkazů). Uvedu v krátkosti tyto nestandardní úkazy bez nároku na jejich úplnost. Pro jistotu uvádím, že se nejedná o konspirační teorie, ale poznatky „seriózní“ vědy.

 

1.     Vzdálenost Měsíce od Země je přesně taková, že při zatmění Měsíc Slunce přesně zakryje.

2.     Měsíc má téměř dokonalý kruhový oběh, čímž se pozoruhodně liší od jiných satelitů, u kterých se projevuje tendence k elipsovitější dráze.

3.     Gravitační střed Měsíce je přibližně o 1 800 km blíže Zemi než jeho geometrický střed. S takovou závažnou nesrovnalostí jsou vědci neschopni vysvětlit, jak si Měsíc dokáže udržet téměř dokonalý kruhový oběh, aniž by se kymácel.

4.     Hloubka kráterů Měsíce je pozoruhodně malá ve srovnání s jejich obvodem, což naznačuje, že je Měsíc tvořen mimořádně odolným materiálem, zabraňujícím hlubšímu proniknutí dopadajících meteoritů. Měsíční krunýř obsahuje mimořádně velké hodnoty titanu a jeho tloušťka je odhadovaná na 33 km.

5.     Gravitace Měsíce není homogenní.

6.     Osmdesát procent měsíčních oceánů je na straně Měsíce přivrácené k Zemi.

7.     Hustota našeho Měsíce je pouze šedesát procent hustoty Země. Podle výsledků nejrůznějších studií mnozí došli k závěru, že má náš satelit dutý vnitřek.

8.      Měsíc zvonil jako zvon – popsal Neal ve zprávě NASA v roce 2006. Seizmické experimenty Apolla naznačují, že Měsíc je dutý a relativně pevný.

9.     Ve srovnání s ostatními planetami našeho solárního systému jsou jak oběžná dráha, tak velikost našeho Měsíce v poměru k Zemi značnou anomálií.

10.  Doba otáčení Měsíce kolem své osy je shodná s dobou oběhu kolem Země, díky čemuž vidíme stále jen jednu stranu Měsíce

 

   Názory na vytvoření Měsíce se liší a existuje více hypotéz. Základní varianty jsou, že byl vybudován celý uměle nebo že byl vybudován z již existujícího kosmického tělesa.

   Druhou z našeho pohledu ještě podstatnější otázkou je, kdy byl umístěn na oběžnou dráhu kolem Země. Názory se velmi liší. Některé uvádějí dobu v řádu tisíců či desetitisíců let a některé v řádu milionů let. Osobně se přikláním k první variantě mimo jiné i proto, že v mýtech mnoha národů se objevuje informace, že Země nějaký čas neměla žádný měsíc a pak se najednou objevil na obloze a lze předpokládat, že „paměť mýtů“ se pohybuje spíše v řádech tisíců let.

 

   Dalším už obecně méně přijímaným názorem je to, že Měsíc byl přemístěn na oběžnou dráhu mimozemskými entitami, které byly na podstatně vyšší úrovni technického rozvoje nejen vůči dnešnímu lidstvu, ale i vůči vyspělým civilizacím té doby na Zemi (Atlantida). Jeho uvažovaný následující osud má více variant. První varianta předpokládá, že Měsíc byl umístěn na oběžnou dráhu přímo za účelem ovládání lidstva, zatímco druhá varianta předpokládá, že byl přivlečen jednou civilizací (z důvodu, který nám dnes již není zřejmý), po té opuštěn a využit jinou civilizací k novým cílům. Pro účely tohoto článku rozdílnost těchto variant nemá zásadní význam.

 

  Důležité je, že z Měsíce byly vzhledem k speciálně vyvinuté technologii vysílány energie, které sloužily k ovládání lidstva. Již před třemi lety jsem napsal povídku, z níž část zde ocituji, protože se sem tematicky hodí.

 

   K zajištění působení speciální informační energie byla na oběžnou dráhu Země přibližně před 20 000 lety instalována umělá oběžnice Země zvaná Měsíc tak, aby byla stále jednou stranou obrácena k Zemi. Nutná technická zařízení – zdroje informační energie tak míří stále k Zemi a ostatní zařízení, která nemají být spatřena, jsou na odvrácené straně Měsíce. Oběžná dráha Měsíce kolem Země je koncipována tak, aby vysílání energie pokrylo kompletní povrch zeměkoule. Na Zemi jsou neustále vysílány vlny na principu morfické rezonance, jejichž působením dochází neustále k ovlivňování lidské DNA

   Zajímavé je, že i lidová moudrost objevila specifický vliv měsíce. Rostliny utržené o půlnoci za úplňku, což je doba, kdy je vliv Měsíce nejsilnější, jsou používány pro magické účely a naopak rostliny utržené o půlnoci za novu, což je doba, kdy je vliv Měsíce nejslabší, jsou používány pro léčebné účely. Rovněž magické obřady jsou pořádány s oblibou o půlnoci za úplňku.

 

   Zážitky ze snu by mohly být s jistou dávkou pravděpodobnosti vzpomínky na skutečné prožitky z některého z minulých životů, které se prolínají se snovou symbolikou a dnešní realitou. Je možné, že v těch dobách, kdy i lidstvo ovládalo podstatně vyvinutější technologie než dnes, byla vyslána k Měsíci kosmická loď k provedení průzkumu, popřípadě i k boji s nepřítelem. Vzhledem k tomu, že Měsíc tuto svoji negativní funkci plnil ještě poměrně do nedávné doby, než bylo jeho negativní vysílání „vypnuto“ jinou vyvinutou civilizací s podstatně lepším vztahem k lidstvu jako celku, je vysoce pravděpodobné, že tehdejší mise nebyla úspěšná. Myslím, že až potud vše do sebe docela dobře zapadá.

   Červená planeta ukrytá za Měsícem je už jako reálný fakt nepravděpodobná z mnoha racionálních důvodů, např. jejího ukrývání za Měsícem bez nepochybně velkého gravitačního působení nejen na Měsíc, ale i na Zemi. V rámci snové symboliky se tento obraz dá chápat jako obraz hvězdy či planety, z které mimozemšťané, kteří instalovali Měsíc na oběžnou dráhu, pocházeli. Takže vysílačem negativní energie nebyla červená planeta, ale Měsíc a planeta byla ve snu symbolem domoviny mimozemšťanů. Nedá se ani vyloučit varianta, že červená „planeta“ mohla být objektem, který Měsíc na oběžnou dráhu instaloval. Naskýtá se možnost, že by tímto objektem mohla být i mnoha pověstmi opředená planeta Nibiru, ale nezdá se mi to pravděpodobné z více důvodů.  

 

   Z mého pohledu je velmi zajímavé pokračování snu, které obsahuje pro mě nové informace. V následujícím textu předložím hypotézu o možném výkladu této druhé části snu s přihlédnutím k ostatním relativně známým (uznávaným) skutečnostem.

 

   Technologické zařízení umístěné na Měsíci vysílalo na Zemi specifické energie (záření, vlnění, signály), jejichž frekvence odpovídala frekvenčnímu pásmu páté (krční) čakry lidí, přičemž nelze vyloučit, že i některých dalších bytostí žijících na Zemi. Tyto energie negativně ovlivňovaly funkci krční čakry tak, že významně zhoršovaly průtočnost této čakry. Za použití běžně užívaných pojmů působily blokaci krční čakry.   

   Informace o funkcích jednotlivých čaker se liší, ale většinou je uváděno, že v krční čakře se nachází centrum komunikace. Takže základ mé hypotézy spočívá v tom, že vysílanou energií byla u lidí blokována schopnost komunikace, což mělo (a stále má) mnoho negativních a pravděpodobně zamýšlených důsledků. Pohled do dějin a na dnešní svět je dostatečným dokladem kam se lidstvo vzhledem k tomu dostalo. Jako jakousi podhypotézu si dovoluji předložit možnost vlivu těchto energií na negativní vývoj a posléze konec Atlantidy. Dle mnoha různých informačních zdrojů byla Atlantida před početím „pádu“ na vysoké duchovní úrovni minimálně ve srovnání s dnešní společností.

   Pro jistou „historickou věrohodnost“ této události je možno použít i informaci z Bible, kdy trestem božím bylo zvoleno zmatení jazyků při stavbě babylonské věže, čímž došlo k znemožnění komunikace mezi lidmi.

   A stalo se, že od toho dne zapomněli lidé na svůj společný jazyk, na společnou rodinu, z níž vyšli, a přestali si rozumět. Požádal-li dělník svého druha o cihlu, ten mu podal hlínu, a když požádal o hlínu, podal mu jeho druh cihlu. Propukly hádky a spory a nikdo nenacházel s nikým společnou řeč. Lidé, kteří stavěli věž, se rozptýlili po celé zemi jako rozmanité národy a zapomněli, že vyšli z jedné rodiny. Lišili se navzájem jazykem a cizí jazyk se záhy stal jazykem nepřítele a nástrojem utlačovatele. 

   Všeobecně se uznává, že časové zařazení „dějinných událostí“ popsaných v mýtech a bájích je problematické a klidně se může jednat i o popis událostí staré dvacet tisíc let, i když v Bibli je datována jinak (po potopě). Problematičnost časového zařazení se ostatně týká i dalších událostí, což se týká i zmiňované potopy.   

  

   Za velmi důležité v této souvislosti považuji chápání pojmu komunikace v co nejširším slova smyslu. Rozhodně nelze tento pojem zúžit (v tomto případě) pouze na verbální dorozumívání lidí. Blokací krční čakry dochází i ke snížení schopnosti mimosmyslového dorozumívání nejen s lidmi (například ve vztahu matka dítě), ale i s bytostmi obývajícími okolní svět (živočichové, rostliny), ale i s přírodními silami a s bytostí, která je dnes označována jako Gaia. Dle mého názoru patří do komplexního pojetí pojmu komunikace i schopnost empatie, vcítění se do druhých bytostí. Jaké z blokace páté čakry plynuly a stále ještě plynou důsledky, můžeme vidět všichni všude kolem sebe.

   Současně byla blokována schopnost komunikace lidí se sebou samými (zjednodušeně řečeno komunikace duše s egem), což mělo rovněž negativní následky mimo jiné spočívající v tom, že se lidé ztotožňovali (a bohužel stále ještě většinou ztotožňují) s egem. Tím bylo zapříčiněno, že nechápali, co je jejich podstatou, čímž byli i snadno ovladatelní různými (nejen) náboženskými ideologiemi. A v neposlední řadě byla blokována komunikace lidí s jejich vyšším já (overegem), což rovněž usnadňovalo ovládání lidí mimo jiné i pomocí všech možných desinformací, v čemž hrála dlouhou dobu prim náboženství (přesněji církve) a v poslední době se k nim úspěšně zařadila i věda.

 

   Přestože vysílání energií již bylo ukončeno, neznamená to, že se lidé zbavili blokace své páté čakry a následků s tím spojeným. Vzhledem k tak dlouhému působení těchto energií se vytvořilo velmi silné morfogenetické pole (nedá se vyloučit, že i to bylo záměrem), které svým působením stále velmi silně ovlivňuje frekvenční pole páté čakry. Kromě toho přerušení energetického působení z Měsíce neznamená samo o sobě, že automaticky dojde k odblokování zablokovaných pátých čaker.

 

   Zdá se mi zajímavé, že páté čakře také není věnována (na různých seminářích) taková pozornost jako například čakře čtvrté, šesté a sedmé, ale tento dojem může být způsobem pouze mojí omezenou osobní zkušeností. 

 

   Se zablokovanou pátou čakrou je možno se setkat velmi často a myslím, že s jejími projevy má zkušenost v podstatě každý, i když si jejich příčinu většinou neuvědomujeme. Když se zaměříme pouze na „hrubohmotné“ projevy, tak se jedná například o všechny různých druhů onemocnění v oblasti krku a bolestí a blokace krční páteře, různé formy koktání a neschopnosti komunikování v méně či více stresových okamžicích. Jedním takovým život silně komplikujícím chováním je (ne)řešení rozporů a konfliktů dlouhotrvající absolutní absencí jakékoliv komunikace. 

   Jsem přesvědčen, že odblokování krční čakry a zlepšení komunikace ve všech výše uvedených oblastech a možná i oblastech, které mě ještě nenapadly, je dnes mimořádně důležité pro každého člověka i lidstvo jako celek. 

 

   Zajímavým jevem je s vysokou pravděpodobností nižší účinnost působení na pátou čakru u nativních národů. Svůj podíl na tom může mít i menší vliv morfogenetického pole, ale i výchova ke komunikaci s přírodou a nehmotnými bytostmi. Na druhé straně je možné, že se jedná jen o úhel pohledu a omezená schopnost komunikace se projevuje v jiných rovinách, než je tomu u tak zvaných civilizovaných národů. Nepochybně velkou výhodou nativních národů je jejich izolovanost, díky které nepodléhají desinformačním vlivům církví (zejména dříve) a masmédiím (zejména dnes).  

 

    Soudím, že pod pojem komunikace v nejširším slova smyslu se dá zařadit i komunikace s informačními poli, jejímž výsledkem bývají mimo jiné různá proroctví a předvídání budoucnosti.  V této souvislosti jsem se zabýval myšlenkou, proč většina těchto proroctví obsahuje víceméně negativní až katastrofickou budoucnost a jen zcela výjimečně (minimálně v dřívějších dobách) budoucnost typu transformace Země nebo přechodu do 5D.  

   Věštby a předpovědi budoucnosti byly většinou předpovědí katastrof a válek. To může být ovlivněno omezenou schopností proroků vnímat reality ve vyšších pásmech frekvence vibrací. Při nahlížení na souběžně existující pravděpodobnostní budoucnosti jsou proroci „omezeni“ vlastní frekvencí vědomí. Vzhledem k tomu jsou schopni se „porozhlédnout“ po pravděpodobných budoucnostech, ale pouze v rámci vlastního pásma frekvence vibrací, protože obrazy ve vyšších pásmech kvůli vyšším frekvencím nejsou schopni vnímat. Proto je možné, že všechny metody snažící se poodhalit naši budoucnost včetně progrese, nemohou odhalit budoucnost, která by nastala, pokud bychom „převibrovali“ do vyššího pásma. Proto informace o takovýchto variantách budoucnosti pocházejí většinou z channelingů od bytostí, jejichž vědomí je ve vyšším pásmu frekvence vibrací, a proto jsou schopni vnímat obrazy pravděpodobných budoucností i z této úrovně.      

 

Shlédnutí: 143