Text Mandala poznání

Kruh jednota – bůh – neměnnost a nekonečnost bílá barva znázorňuje v tomto případě neexistenci barvy, čirost
Trojúhelník trojjedinost bytí oblé vrcholy trojúhelníka vyjadřují harmonii ducha, duše a těla
duch – fialová – 7. Čakraduše – zelená – 4. čakra

tělo – červená – 1. čakra

Spirála princip vývoje
Kříž princip polarityzákladní princip stvořeného světa černá a bílá vyjadřuje základní princip stvoření – polaritu (světlo a tma, jin a jang)
tvar kříže vyjadřuje střetávání protikladných sil, obsahuje ve svém  tvaru znaménko + i –
složení z obdélníků s ostrými rohy vyjadřuje stálou přítomnost tohoto principu v celku i každé části stvořeného světa

Shlédnutí: 247