Fiktivní rozhovor s šéfem agentů Smithů

Fiktivní rozhovor s „šéfem“ agentů Smithů

 

   V období silvestra je snad dovoleno nebrat vše zcela vážně, i když, co my víme. Rozhovor s bytostí, která si říká Thomas a je považována za neformálního šéfa agentů Smithů. Pro ty, kteří nečetli mé některé předchozí články, tak tzv. Globální elity se skládají z majitelů, architektů a agentů Smithů.

 

M: Ty jsi něco, co by se dalo označit jako šéf skupiny agentů Smithů?

T: Je zvláštní, že nás označuješ jako agenty Smithy, protože i my máme k tomuto označení kladný vztah. Ano do určité míry jsem něco jako šéf, ale nelze si to představovat v té hierarchické podobě, jaká panuje v představách lidí. Částečně by se to dalo pochopit právě na podobenství s filmem Matrix. V některých případech se agent Smith namnožil a dalo by se to formulovat jako mnoho těl a jedna duše. Je to však jen přibližné podobenství, protože jsem odlišné bytosti, ale naší výchovou a výcvikem došlo k určitému sjednocení myslí, včetně jistého druhu telepatického spojení. Pod pojmy výchova a výcvik, včetně výběru vhodných jedinců je nutné si představit něco výrazně odlišného od toho, jak tyto pojmy chápete vy. Vy byste to mohli nazývat třeba vymývání mozků či práce s rezonanční úpravou DNA. Takže jsem něco jako řídící element, ale všichni jsme do určité míry na stejném stupni hierarchie. Možná vhodnější výraz než šéf by byl koordinátor.

 

M: Jak ty ses stal součástí Globálních elit?

T: To je pro mě obtížná otázka, protože některé události byly z mé paměti vymazány a po pravdě řečeno jsem tomu víceméně rád a nesnažím se to zjistit. Mé poznání je tak vysokého stupně, že vím, že pro život je lepší některé věci nevědět.         

 

M: Kolik lidí, či bytostí je orientačně ve vaší skupině?

T: Orientačně 200, ale nemáme úplně přesné hranice. Dejme tomu existuje tak zvaně úzký okruh asi 20 lidí, pak je širší okruh cca 180 lidí a pak je asi 500 až 1000 lidí, kteří jsou na přechodové fázi mezi agenty a loutkami či, jak někteří nazýváte obslužnou elitou.

 

M: Jak realizujete dosažení vlastních cílů?

T: Neexistuje dostupný prostředek, který bychom někdy nevyužili, ale naše vlastní působení je vyloženě skryté. My nedáváme rozkazy, ale spíše se jedná o pokyny. Málokdo si dovolí je nerespektovat. Pokud je nerespektuje, skončí ve funkci, případně je poslán na přípravu na další inkarnaci.      

M: Vzletně řečeno o násilném ukončení života.

T: Jsou výrazně horší věci, než je smrt. My fungujeme už velmi dlouho, takže touto formou poskytujeme poučení i pro další inkarnace. Duše si přenáší v povědomí či nevědomí mnoho informací do dalších životů a práce s takovými lidmi je pak mnohem snazší.

M: Agenti sami vykonávají i přímo funkci terminátorů?

T: Ne, v tom se lišíme od filmu. K tomu máme jiné lidi, kteří také procházejí speciálním výcvikem.

 

M: Jak dalece si vaše loutky neboli obslužné elity uvědomují dle vašich informací to, že jsou loutky a k čemu slouží?

T: Někdy nás to až překvapuje, jak si to nepřipouští, jak si zkreslují vlastní role. Někteří jsou tím opravdu směšní. To ostatně vnímáš též. Jejich ega jim nedovolí si přiznat, jakou hrají roli. Skutečně je velmi zajímavé pozorovat lidi v tak zvaně mocenských funkcích politických i ekonomických jak snadno podléhají iluzím o sobě. Pravděpodobně je to jakýsi obranný mechanismus chránící před psychickým zhroucením.

M: Jak často přicházejí o iluze?

T: Neuvěřitelně málokdy. Po ztrátě mocenského postavení si vytváří vlastní iracionální příběhy, kterými to zdůvodňují. V podstatě ale nikdy nikdo o své roli nemluví. Mimo jiné také proto, že se bojí promluvit. Znají více případů konců lidí, kteří se nesmířili.

 

M: Co se tak významného změnilo, že původní koalice vlastníků, architektů a agentů v podstatě skončila? Tedy pokud opravdu skončila.

T: Opravdu je konec té původní podoby koalice. Architekti skončili zcela a vlastníci víceméně též. Architekti na základě informací, které dostali a na základě vlastních analýz přestali věřit v možnost realizace původních cílů. Vlastníci, kteří z koalice mají nejvíce co ztratit, zaveleli k ústupu, aby si zachovali alespoň část svého majetku a životy. Mají šanci dožít někde mimo centra civilizace v relativním dostatku či dokonce přebytku a klidu.

M: A co jejich patologická závislost na zvětšování majetku?

T: Každá závislost se dá léčit. I alkoholik, který nebude mít rok přístup k alkoholu, se nakonec dostane ze své závislosti, i když to bude traumatické. Všichni to také nemusí přežít a někteří mohou odejít i dobrovolně s nadějí na další inkarnaci.

M: Že by s karmickou zátěží z tohoto života měli mít nějaký skvělý příští život?

T: Cesty osudu jsou nevyzpytatelné a ani karma nefunguje vždy zcela přímočaře. Dostali nabídku a část z nich ji přijala. Část se snažila ještě pokračovat, ale protože architekti odešli či někteří byli odejiti, necítí dostatek prostředků k pokračování. Logicky nejsou míněny finanční prostředky. Kromě toho finanční energie jako každá jiná má svůj účinek pouze, když proudí a toky energií jsme zajišťovali my na základě projektů architektů. Bývala to velmi účinná symbióza. Výše konta sama o sobě ještě neznamená moc. Tak zůstali odkázáni jen na nás a došli k obdobnému závěru jako my, že naše cíle již nejsou totožné. 

 

M: Co je tedy nyní vaším hlavním cílem v současné situaci?

T: Zajímavá otázka a samotnou otázkou už je, zda se tomu vůbec dá říkat cíl. Velmi zjednodušeně řečeno se snažíme udržet si moc co nejdéle. Nikdy jsme neměli majetky v rozsahu, jaký by si lidé představovali u globálních elit. Peníze jsme nepotřebovali, protože vždy jsme dostali to, co jsme chtěli či potřebovali. Stačilo vhodně nasměrovat toky energií a nejen finančních. Majetek by pro nás byl jen zátěž.

M: Jakých například ještě?

T: Třeba sexuálních. V některých směrech jsme stále jako normální lidé s jejich potřebami a touhami. Jejich uspokojování je však mnohem jednodušší než pro normální lidi. V reálném socialismu byli také lidé, kteří svými majetky také nepřevyšovali nějak výrazně běžné lidi, ale měli vše, co potřebovali.

M: Kam tedy směřujete? Je tím cílem ještě NWO?

T: Prodloužit co nejdéle existenci či chceš-li agónii současného systému či matrixu. Většinou jsme již staršího věku a máme už hodně za sebou, takže dalších deset let bychom brali.

M: V tomto bodě se naše názory dost liší.

T: O tom nepochybuji, ale aby ses nedivil, kolik lidí netouží po žádné zásadní změně.

M: Nejsem ani slepý ani hluchý, takže se nedivím. Tito lidé jsou pro vás mocnou oporou.

T: Jejich vědomí a jejich hodnotová orientace.

M: Jakými prostředky toho chcete dosáhnout?

T: Jednoduše jako vždy – konflikty, války, krize, chaos, strach, nenávist, fanatismus. Ostatně nic nového pod sluncem.

M: A to má sloužit k čemu?

T: Sám už sis mnohokrát odpověděl. K snížení frekvence vibrací, k co nejdelším udržení současného stavu, k oddálení přechodu lidstva na vyšší vibrační úroveň, k zabránění probouzení lidí a lidstva. Proudění temné energie k spolupracujícím energetickým bytostem, které se živí negativními energiemi. Oni nám zase pomáhají udržet se u moci a realizovat naše cíle.    

 

M: Pokud tvrdíte, že se nelišíte od mých základních filosofických konceptů, nebojíte se příštích inkarnací, a že vás dostihne karma?

T: Nebojíme. Prostě nám to za to stojí. Jedná s o určitý druh poznání, když se na to podíváme z vyšší úrovně poznání. Jak sám píšeš, každý z nás někdy někde je, byl nebo bude Kristem, Buddhou nebo Hitlerem, nebo někým jiným, o kterém se dějiny ani nezmiňují, který má na kontě i strašnější věci, protože ze zákulisí řídil to, co se dělo.

 

M: V jakém vztahu jste k Putinovi? Je vaší součástí?

T: Ne. Není naší součástí, ale dalo by se říct, že jeho postoje nám do určité míry vyhovují, Podporujeme všechny konflikty a to, co se děje na Ukrajině nám vyhovuje. V našem zájmu není vítězství v tomto konfliktu, ale jeho pokračování co nejdelší dobu. Plyn, základna na Krymu, to jsou jen zástupné důvody. Dlouhodobá všestranná krize je naším cílem. K tomu stačilo koupit pár lidí na Ukrajině. Některé koupit, některé vydírat.

 

M: Co NWO?    

T: My si uvědomujeme, že tohoto cíle už nemůže být dosaženo, na rozdíl od několika vlastníků. Ti však už nemají žádné, nebo téměř žádné prostředky, jak ho dosáhnout. Jsme v podstatě v podobné fázi, jako byl agent Smith ve filmu Matrix, kdy ovládáme matrix, ale nemáme síly ani prostředky pro ovládnutí vyšších úrovní a ty jsou rozhodující pro příští vývoj. Příští vývoj v rámci delšího časového horizontu.

M: Takže je vaším zájmem, aby Amerika srazila na kolena Rusko, Čínu a podobně?

T: Ne, není to naším zájmem. Naším zájmem je snižování frekvence vibrací, nebo jejich udržování na současné úrovni, vytváření negativních emocí všeho druhu a vyvažování množství probouzejících se lidí. Polarizace je pro nás výhodná. Čím více polarizace, tím více konfliktů, tím se udržíme déle u moci. Někteří z nás mezitím odejdou a je velká pravděpodobnost, že i násilně. To nás neděsí. To říkám zcela otevřeně. Ztráta moci je pro nás horší. Smrt nic neznamená, inkarnací je mnoho. Někdo to může chápat jako vymyté mozky a není to úplně od věci.

 

M: Postrádáte emoce? Nevadí vám utrpení druhých?

T: Takto to není. Máme je, ale jsou posunuté. Toto posunutí je nutno chápat tak, že jsme částečně odlišní od ostatních lidských bytostí, i když je samozřejmě otázkou, co je to lidská bytost. Naše emoce se blíží bytostem, které nazýváte reptiloidi. Jedná se o absenci některých lidských pocitů jako je lítost nebo soucit. Tyto emoce máme hodně potlačené a víceméně se vztahují opravdu jen a pouze na velmi úzký okruh velmi blízkých bytostí a stejně jen v omezené míře. To nám dává velkou výhodu při realizaci našich plánů. Zase bych odkázal na film Matrix. Kdo ví, čím nebo kým byli tvůrci inspirováni. Jen je třeba odfiltrovat básnickou licenci tvůrců.

 

M: Jsou agenti i v Rusku nebo v Číně?

T: Ano jsou. I v Česku. Ale jména nebo bližší podrobnosti neočekávej.

M: A Putin?

T: Ani agent a ani loutka.

M: Bohužel? Tedy z vašeho pohledu.

T: Ne. Máme rádi důstojné soupeře. Jsme hráči a hra nás baví. Boj o moc je hra. V tom se lišíme od vlastníků a architektů. Nás zajímá hra, ne jen výsledek. Stejně žádné vítězství trvalého charakteru neexistuje. Historie zfalšovaná i nezfalšovaná je toho dokladem. Nic netrvá věčně.

M: Vraťme se k Putinovi.

T: Není to náš člověk, ale v Rusku jsou síly, které se pohybují na hraně mezi agenty a loutkami. Ti jsou ve všech oblastech. V tajných službách, armádě, politice, byznyse. Pokud by je však někdo měl tendenci vidět pouze jako nepřátele Ruska, tak je to nepřesné. Oni udržují rovnováhu v konfliktu. V některých případech mohou Rusku předávat i informace, aby nedošlo k převaze druhé strany. Opět musím upozornit na důležitou věc. Naším cílem není zničit Rusko. Nemáme totožné cíle s iluzorními cíly šéfů korporací. Iluzornost spočívá v tom, že si někteří myslí, že opravdu řídí.

 

M: Jste ochotni dojít až k rozpoutání třetí světové války s vysokou pravděpodobností jaderné?

T: Ne. Nám jde o moc. K tomu jsme byli naprogramováni. Ničení za každou cenu rozhodně nebylo úmyslem našich programátorů. Nad kým bychom pak měli moc. V lepším případě nad několika sty metry čtverečními a pár lidmi v bunkru. Kromě toho by to nebylo dovoleno. Nad námi jsou energetické bytosti, které nazýváte dravci. My víme, že jsme součástí určitého plánu. Pracujeme či hrajeme v rámci vymezených rolí. Z pohledu vyšších sil a představ si pod tím cokoliv, co je pro tebe přijatelné, třeba mimozemšťany nebo nadpozemšťany, tak absolutně není zájem, aby Země byla zničena. Víme, že časem se Gaia a lidstvo posune na vyšší úroveň. To je prostě součástí plánu. I my jsme určitý prostředek něčeho, čemu by se dalo říct katarze lidstva. My už známe svoji roli včetně její omezenosti. Na rozdíl od některých vlastníků, jejichž ego přerostlo do té míry, že si mysleli, že jsou bohy.

 

M: Jak je to se spoluprací s mimozemšťany, jež my označujeme za negativní?

T: Skončila. Byla to spolupráce vlastníků, kteří si mysleli (dle našeho názoru naivně), že spoluprací s mimozemšťany ovládnou Zemi. Přitom by se dostali opět jen do kategorie jakýchsi lepších loutek, možná ani ne obslužných elit, pokud by vůbec dosáhli alespoň tohoto statusu. Je to jeden z důvodů, proč my s nimi nespolupracujeme. Ani to už není možné, protože jiné síly, které vy (a dle našeho názoru rovněž naivně) označujete za světlé ve smyslu nepřítel našeho nepřítele je náš přítel, je ze Země vytlačily.

M: Je to možno chápat tak, že lidstvo bylo do určité míry ponecháno svému osudu?

T: Ano, je to jeden z možných a pravděpodobných závěrů. Dá se to tak chápat.

M: A toho se snažíte využít vy?

T: Ano, dá se to tak chápat.

M: Takže v současné době již nejsou ve sféře Země žádní mimozemšťané?

T: Kdybych řekl, že je to nepřesné vyjádření, tak by to byl těžký eufemismus. Pokud použijeme termín ve sféře Země, tak jich je zde mnoho. Jak na Zemi, tak ve Sluneční soustavě. Ale dle našich informací jsou povinni zachovávat přísnou neutralitu. Jediné, co mají povoleno, je předávání informací, a to ještě ne informace každého druhu. Informace o nových technologiích a zbraňových systémech především patří mezi ty zakázané informace. Lidstvo samo si má tvořit svůj osud bez vnějších vlivů, aby prošlo určitou katarzí. A my jsme jedni z významných tvůrců té katarze. Z toho pohledu, že jsme spolutvůrci té katarze, nevidíme naši karmu pro příští inkarnace tak černě, jak by se mohlo zdát. Připouštím však, že naše informace nemusí být přesné a vše může být jinak. Přece jen jsou naše zdroje informací v poslední době výrazně omezenější.

M: Vy jste ve spojení s nějakými mimozemšťany?

T: Ne, nejsme. Nevěříme nikomu jinému než sobě. Určité informace přijímáme. Ve svém vlivu máme skupiny lidí či bytostí, které jsou schopny získávat informace z informačních polí případně od mimozemšťanů. Takto zprostředkované informace dostáváme. Vzhledem k našemu výcviku nejsme sami schopni takovéto činnosti.  Máme pouze částečnou schopnost vzájemné telepatie. To se nám daří.

 

M: Průběh katarze odhaduješ tak na deset let? Není to spíše vaše zbožné přání?

T: Byli bychom rádi, kdyby se to protáhlo co nejdéle, ale z informací od našich ještě přátelsky nakloněných architektů, ta doba nebude delší než deset let. Může být kratší, mohou se odehrát různé nepředvídatelné události, vyšší síly mohou vše urychlit. Jedna z informací mluví o tom, že k zásadnímu zlomu by mohlo dojít už v roce 2017. Pro Česko by pak měl být významný rok 2018, jako vždy osudové osmičky.

 

M: Nespolupracujete již vůbec s žádnými architekty?

T: Víceméně ne. My si plně přiznáváme, že byli ve vztahu k nám příliš geniální. Oni byli celkovým výběrem a přípravou projektováni na tvorbu strategie, taktiky, na plánování, zatímco my na realizaci plánů. Byli schopni připravit plán, který předvídal sedm osm devět či dokonce deset tahů dopředu. My vidíme tak na tři až pět. Obyčejní lidé na jeden, inteligentní na dva nebo tři. Ztratili jsme k architektům důvěru, protože oni na základě jim dostupných informací (a že architekti skutečně neměli informační nouzi) a vlastních analýz došli k závěru, že NWO již není realizovatelné. Možná, že u nich došlo i k efektu, který nazýváte probuzení, a nechtějí se již tohoto procesu účastnit. A my nemáme žádné záruky, že to co by pro nás plánovali a my jsme schopni vidět tak na pět tahů dopředu, které se nám mohou zdát v souladu s našimi plány, by se v osmém či devátém tahu neobrátilo proti nám. 

 M: Máte nějaké náboženství či filozofii?     

T: Naše filozofické či náboženské vyznání se zase tolik neliší od východních filozofií či náboženských směrů. Jen jsme si trochu pozměnili rčení „Pomoz si sám a bůh ti pomůže!“ na „Pomoz si sám, bůh jsi ty.“

 

M: Proč vlastně předáváš tyto informace o vaší skupině někomu jinému?

T: Prostě máme určitý zájem, aby určitá specifická skupina bytostí znala naše názory. Tato skupina bytostí je tak malá, že nemůže nijak ovlivnit veřejnost tak, aby tomu uvěřila, či dokonce na to zareagovala. Stejně to bude bráno jako jakési konspirační teorie, kterých je takové množství, že se v tom nedá orientovat a najít pravdu. Na vytváření konspiračních teorií máme celý tým lidí, to není žádný problém. I v uměle vytvořených a záměrně matoucích konspiračních teoriích sdělujeme částečně pravdu. My tak plníme jedno nepsané pravidlo, že o našich záměrech informujeme.

 

M: Máte také anděly strážné?

T: Máme také své anděly strážné. Každá bytost je má.

M: A máte i svého boha? Tím myslím boha, který by se něčím odlišoval od bohů jiných náboženství. Případně, kdo je vaším bohem?

T: Naše pojetí boha se tolik neliší například od tvého. Konspirační teorie včetně těch, které jsme sami stvořili, z nás činí někdy krvelačná monstra, jejichž bohem je satan, ale to je minimálně velmi nepřesné. To je klasická ukázka černobílého pojetí…

M: Které vy ale přece sami podporujete.

T: Musím se vždy smát obecné lidské touze vidět zlo ztělesňované, jak jinak než satanem, vždy na té straně, kterou někdo vnímá, ať už z jakéhokoliv důvodu jako nepřátelskou. Mistři jsou v tom náboženští fanatici a nevynikají v tom rozhodně jen muslimové.

M: Na internetu je ale mnoho informací o satanských rituálech.

T: Kdo se účastní těch rituálů?

M: Údajně i politické špičky.

T: To je systém manipulace s našimi loutkami, ve kterých si některé loutky libují, dodává jim to pocitu výjimečnosti, ale s námi to nemá nic společného.

 

M: Jak dalece si uvědomujete, že jste součástí určitého matrixu, tak jak si to nepochybně uvědomoval i agent Smith ve filmu Matrix?  

T: Je to obdobné. Víme, že jsme součástí matrixu a jaké formy matrixu a už to je naše obrovská výhoda proti velké většině lidí. Kromě toho obdobně jako agent Smith my s matrixem umíme pracovat a přizpůsobovat jej k obrazu svému. 

M: Jak dalece si uvědomujete existenci různých úrovní matrixu a v jaké úrovni se pohybujete?

T: Naše poznání a množství informací, které máme k dispozici je mnohem vyšší než u lidí, kteří se považují tak zvaně za probuzené. Také to bylo součástí našeho vzdělávání a výcviku. Neexistovalo žádné informační tabu v tomto procesu.

M: O kterém byste věděli.

T: Vyloučit se nedá nikdy nic. Ale my jsme tvůrci matrixu té úrovně, který jsou běžní lidé ještě schopni vnímat a který ty označuješ jako konzumně tržní matrix.

 

M: Jak se díváte na volné energie?

T: Možná překvapivě pro většinu lidí, ale my je vítáme. Nepochybně sis všiml informace, co činí rodina Rockefellerů v této oblasti. Samozřejmě je tu rozpor s obslužnými elitami, které jsou vedeny především svými finančními zájmy, a pro některé z nich to není výhodné. Některým vynálezcům a propagátorům poskytujeme dokonce jakousi ochranu, která však není běžně viditelná. Jinak by někteří už byli dávno nemilosrdně zahubeni. Pro nás přechod na volné energie znamenají velké změny ve společnosti, což nutně vyvolá chaos a v něm se umíme dobře orientovat. To nám, jak předpokládáme, umožní prodloužení moci. Všechny prudké pohyby a změny ve společnosti přinášejí konflikty, což je přesně to, v čem se dokážeme perfektně orientovat. Ostatně máme v tom opravdu dlouhodobou praxi.

M: Proč už tedy generátory volné energie nejsou k dispozici?

T: Protože matrix konzumně tržní úrovně je systém, jehož uspořádání už principiálně brání jakýmkoliv zásadním změnám, které ho mohou dlouhodobě poškodit a v daném případě až zničit. Jakýkoliv systém má své vlastní obranné mechanismy, jinak by nemohl fungovat delší dobu.

   Co se týče volné energie je například jedním z obranných mechanismů všem žákům a studentům pracně vštěpovaný zákon o zachování energie. Kolik lidí volné energie odmítne bez dalšího uvažování jen vzhledem k tomuto zákonu. Čelní představitelé tohoto matrixu nechtějí pokud možno žádné změny. Nemají k dispozici architekty, aby viděli, co bude za šest, sedm kroků v budoucnosti. Každé změny mohou být ohrožením jejich postavení. Při pohledu do historie každá významná změna vždy znamenala ohrožení vládnoucí vrstvy. Když pomineme ty, co jsou skryti za oponou, tak změny smetly tuto tak zvaně vládnoucí vrstvu, nebo její část nebo ji významně ohrozily. Ztratila majetky a moc. Proto příslušníci vládnoucí vrstvy nemají zájem na žádných změnách, protože nejsou schopni předvídat, co se stane. Internet může být jednou takovou ukázkou. A to se týká i zemí, které za ropu a plyn platí těžké peníze.

   Změnit toky peněz z neobnovitelných zdrojů energií na volné energie není problém. Byl by to nový zdroj peněz, ale oni nejsou schopni dohlédnout, jaké všechny změny by to pro společnost znamenalo. V první fázi by peníze určitě vydělali, ale co pak. Co kdyby se například zcela změnila funkce peněz. Co kdyby se lidi stali mnohem svobodnější bez závislosti na státu. Tok peněz by se pak mohl zcela zastavit a oni mají závislost na vydělávání peněz.

M: Takže generátory volné energie již jsou k dispozici?

T: Určitě. Víme o nich a také je umíme využívat.           

 

M: Jak dalece podle vašich informací hrozí velké katastrofy typu zemětřesení, tsunami, sopek a podobně?

T: Toto nebezpečí je velmi reálné, ale doufáme, že se v příštích deseti letech neuskuteční. I když některé katastrofy by nám zřejmě prospěly. Katastrofy typu Yellowstoneského parku nejsou v našem zájmu. Totální zničení téměř poloviny Země by nám nic nepřineslo.

M: Je ve vašich silách předcházet těmto katastrofám?

T: U velkých katastrof je to mimo naše možnosti. Pomíjím ty tak zvaně přírodní katastrofy, na nichž se podílíme. Reakce bytosti jménem Gaia je mimo náš dosah.

 

M: Proč jste nenavázali spolupráci s některou skupinou mimozemských civilizací, které se tu podle vás vyskytují v hojné míře?   

T: Důvody jsou zjednodušeně řečeno dva. Za prvé je to skutečnost, že té skupině, která by to tu chtěla ovládnout, nevěříme, protože se obáváme s vysokou mírou pravděpodobnosti, že bychom se stali nepotřební v té míře, že bychom mohli být zlikvidováni jako potencionální síla odporu. No a za druhé, ta druhá skupina mimozemských civilizací zase nevěří nám a nechce spolupracovat s námi.

 

M: Jako skupina jste stále kompaktní? Nikdo vás neopustil?

T: Relativně malá část nás opustila a žijí jako obyčejní lidé a zhledem k tomu, že zachovávají mlčenlivost, je nám to jedno. Nemají se špatně, peníze mají, jen se musejí odstěhovat na zcela jiné místo, protože přestože nebyli veřejnosti známi, své nepřátele nepochybně měli. Změní identitu a odstěhují se do Argentiny a podobně. Tam si v klidu dožívají, ale dle našich informací poměrně brzo odcházejí na druhý břeh. 

 

M: Využívali jste také někdy senzibily?

T: S opravdu senzibilními lidmi jsme nepracovali, protože opravdu senzibilní osoby poznaly, co jsme zač a nechtěli s námi spolupracovat. Také z toho důvodu se nemusel podařit každý personální výběr, protože agenti neměli přesné informace o konkrétní bytosti. Lidi, kteří jsou nadáni parapsychologickými schopnostmi, jsme získávali pro spolupráci tak, aby o tom nevěděli, což vzhledem k jejich schopnostem není tak jednoduché. Není to tak, že by všichni patřili k silám světla, ale oni byly natolik senzibilní, že byli schopni si mimosmyslově zjistit informace o tom, jaká by byla jejich role, že by byli pouhé loutky, které v okamžiku, kdy by již nebyly potřebné, by byly odstraněny. Minimálně by byla deaktivována jejich schopnost informovat o tom, co dělali.

 

M: Jak dalece jste si vědomi toho, ž existují bytosti z vyšších úrovní, které jsou mimo sféru vašeho vlivu?

T: Vždy jsme věděli o tom, že existuje možný zásah tak zvaně vyšších sil do naší reality. Proti tomu v podstatě nemáme obrany a nejsme schopni jej zakalkulovat do našich plánů.     

M: To mě naplňuje jistým optimismem.   

T: Tyto bytosti však nemají černobílé vidění jako velká většina lidí, takže je otázka, zda jejich existence je důvodem k tvému optimismu.

M: Optimismus není záležitost kvality informací, ale jejich hodnocení.

T: Souhlasím. To je také důvod, proč i když máme přibližně stejné informace, tak se v pohledu na ně výrazně lišíme. Až se příště potkáme, potkáme-li se ještě někdy, uvidíme, čí hodnocení se více blížilo realitě.

 

M: Díky za rozhovor a sbohem. To sbohem je pro mě optimistické hodnocení situace.

T: Také děkuji a nashledanou. To nashledanou je pro mě optimistické hodnocení situace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shlédnutí: 957