Channeling s členkou GR – červen 2010 (2)

Channeling s členkou Galaktické rady – červen 2010 (2)   M.: Takže kudy vede cesta k osvobození lidstva? Zdá se mi, že

Channeling s členkou Galaktické rady I

červen 2010 Úvod tohoto článku jsem se rozhodl zveřejnit i přes mírný nesouhlas členky Galaktické rady. Nikdy o svých informacích

Podstata frekvence vibrací vědomí

Podstata frekvence vibrací vědomí a význam výše této frekvence pro ovlivňování reality   Tento článek volně navazuje na článek „Fraktální

Energetická podstata všech procesů

 Energetická podstata všech procesů včetně ekonomických, současné situace a příčin ekonomické krize      Soudobá věda již dospěla k závěrům, že

Fiktivní rozhovor s příllšušníkem elit – 2010

Doporučuji přistupovat ke všem informacím pouze jako k informacím. Informace, které nám byly předkládány desítky let ve škole, mohou mít –

Fiktivní rozhovor s příllšušníkem elit

Fiktivní rozhovor s příslušníkem globálních elit o současné situaci a roku 2012   Doporučuji přistupovat ke všem informacím pouze jako k informacím.

Opravník rozporných omylů

Opravník rozporných omylů   Marně jsem hledal pro tento článek nějaký smysluplný název, který by spojoval v něm uvedené myšlenky, a

Bytost mezi bytostmi a škola života hrou

Bytost mezi bytostmi a škola života hrou   Vše, co existuje, je jen vědomí. Vše, co můžeme pozorovat a vnímat

Energetická podstata závislostí

Energetická podstata závislostí, jejich příčiny, průběh a možnosti léčení   Zdá se logické, že ke zvýšení frekvence vibrací je potřeba

Principy tolerance

Principy tolerance   Jak jsem již uvedl v jednom článku, vytvořil jsem si pracovní hypotézu, že ve známých dějinách lidstva byly