Fraktální uspořádání Teoversa

Fraktální uspořádání Teoversa (Boha, Universa, Bytí, Vědomí)   Již v několika svých článcích jsem se věnoval myšlence o fraktálním uspořádání časoprostoru

2012 – Co když…?

V současné době prožíváme velmi zajímavé období, spojované a ovlivňované jedním významným datem. Jedná se o datum 21.12.2012, kdy končí

Více

Vícedimenzionální bytost, náš vztah s ní a vhodné meditační či léčebné techniky.     Často je v esoterických textech používáno, že člověk

Duchovní rozvoj a naši blízcí

Duchovní rozvoj a naši blízcí   Setkávám se s lidmi a po pravdě řečeno jsou to hlavně ženy (a nejedná se

Úrovně bytí a poznání a úhly pohledu

Úrovně bytí a poznání a úhly pohledu V některých svých článcích často hovořím o různých úrovních poznání (bytí, vědomí) a o

Úrovně bytí a poznání, úhly pohledu

Úrovně bytí a poznání a úhly pohledu   V některých svých článcích často hovořím o různých úrovních poznání (bytí, vědomí) a

Umění žít a milovat

Umění žít a milovat   To, co je pro náš život nejdůležitější (z pohledu jedné úrovně poznání), tj. umění žít

N-Strava

Energeticko-informační stránka stravy   Energeticko-informační hodnota potravin a jejich příjmu je soudobou naukou o stravování opomíjena.  Hlavně se řeší, co

N-Vegetariánství

Vegetariánství – ano, ne, jak a proč   O vegetariánství toho bylo řečeno již tolik, že se zdá, že není

N-Strach

Strach  a zejména strach ze smrti jako manipulační informace   Není potřeba provádět ani příliš důkladnou analýzu informačních médií ani