N-Strava

Energeticko-informační stránka stravy   Energeticko-informační hodnota potravin a jejich příjmu je soudobou naukou o stravování opomíjena.  Hlavně se řeší, co

N-Světlo a tma

Světlo a tma   Světlo a tma – míněno nejen jako vjemy našeho zraku, ale jako obecné pojmy, používané i

N-Základní reakce na stres

Základní reakce na stres   Běžně je uváděno a velmi často zdůrazňováno, že ve stresové situaci jsou dvě základní lidské

N-Fraktální uspořádání časoprostoru

Fraktální uspořádání časoprostoru     Základním východiskem pro moji úvahu je teorie fraktálů. Jako nejsrozumitelnější se mi zdají tyto dvě

N-Nocebo efekt

Nocebo efekt   Existence efektu placebo je poměrně široce známa, a to již velmi dlouho a nemuseli jsme čekat s jeho

Seznam článků Nenace

Seznam článku   Články jsou řazeny víceméně chronologicky dle svého vzniku či uveřejnění. Vzhledem ke struktuře ukládání nových článků na

Tři základní druhy cest duchovního rozvoje

Tři základní druhy cest duchovního rozvoje   Čeká nás zřejmě rozhodující rok 2010. Pro jeho průběh i výsledky bude důležitý