Obsah

 • Předmluva
 • Úvod
 • Vysvětlení používaných pojmů
 • I. kapitola Bůh

Pojem Boha

Mentalismus

Absolutní mysl

Poznávání Boha

 • II. kapitola – Vědomí

Světová mysl

Virtuální realita

 • III. kapitola – Bytost

Pojem Bytosti

Vývojové formy Bytosti

Model Bytosti

Proroci

Boží láska

Život mezi životy

Znovuzrození

Kvazi bytosti

Energeticko informační podstata Bytosti

 • IV. kapitola – člověk

Pojem člověka

Energeticko informační podstata člověka

Kosmická hra

Mozek jako tuner

Frekvence vysílání Světové mysli

Elektromagnetická aktivita mozku

Složky člověka

Intelekt a inteligence

Ego a egoismus

Samostřednost člověka

Lucidní snění, OBE

Regresní terapie

Rozpory jednotlivých ismů

Poznání a frekvence vibrací vědomí

Poznámky

 • V. kapitola – prostor a čas

Hmota

Vícedimenzionální vesmíry

Náhoda

Čas

Fraktální uspořádání časoprostoru

Astrologie

Homeopatie

Evoluce Vesmíru

Paranormální jevy

 • VI. kapitola

Pojem reinkarnace

Smysl života z pohledu jednotlivých úrovní poznání

Boží spravedlnost

Karma svoboda rozhodnutí

 • VII. kapitola – Stvořený svět

Stvoření Světa

Model světa Bytostí

 • VIII. kapitola – Universum

Jednota Universa a dvojnost

Mysl – tvůrce času

Polarita stvořeného Světa

Modely Boha

 • Doslov
 • Prameny

Shlédnutí: 1056